Eveniment / Lansare de carte

Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş în slujba dăinuirii neamului românesc în Transilvania. 2005-2015

Împlinirea a 10 ani de la înfiinţarea Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş oferă prilejul de a face un bilanţ al activităţii desfăşurate, în acest prim deceniu de funcţionare a sa, de trece în revistă a puţinelor izbânzi, odată cu identificarea cauzelor numeroaselor neîmpliniri şi, pe această bază, de a stabili ceea ce trebuie făcut, în următorii ani, pentru realizarea obiectivelor stabilite la înfiinţarea Forumului. Read more about Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş în slujba dăinuirii neamului românesc în Transilvania. 2005-2015

Subscribe to Eveniment / Lansare de carte