Istorie - Cultura

Contribuţia roşienilor pe drumul revoluţionar al făuririi României Mari

Roşia-Montană - nume de ţară sfânt! Este o aşezare frumoasă din Ţara Moţilor - Munţii Apuseni, situată în partea de NE a Munţilor Metaliferi, în apropierea oraşelor Abrud şi Câmpeni, vestită în Ţară şi Europa pentru cel mai mare zăcământ de aur şi argint, împreună cu însemnate cantităţi de metale rare (Ti, Mo, Va, Ga etc.) şi feldspat. Mineritul aurifer, ocupaţie tradiţională a locuitorilor, datează din preistorie cu dezvoltări diferite în perioadele istorice până în zilele noastre.
Read more about Contribuţia roşienilor pe drumul revoluţionar al făuririi României Mari

„Basarabia noastră este o ţară românească…!”

Colecţia 100 de cărţi pentru Marea Unire * 1918 - 2018:

BASARABIA IARĂŞI ŞI IARĂŞI Read more about „Basarabia noastră este o ţară românească…!”

Centenarul luptelor de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz

Istoricul Consiliu de Coroană din 14/27 august 1916, de la Palatul Cotroceni din Bucureşti, convocat de Regele Ferdinand, a aprobat intrarea României în Marele Război, de partea Antantei, în urma telegramei din 22 iunie 1916 prin care aliaţii cereau României de a se alătura „acum ori niciodată”.
Read more about Centenarul luptelor de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz

Perioada şcolarităţii şi ucenicia juridică ale lui Alexandru Papiu-Ilarian (I)

O personaltate cu o traiectorie meteorică în istoria naţională, dar care a lăsat contribuţii esenţiale în procesul de redeşteptare şi de emancipare naţională, în valorificarea, prin scrieri erudite, a trecutului Neamului Românesc, dar şi în modernizarea sub aspect politic şi juridic a României, în vremea mişcărilor revoluţionare de la 1848 şi în timpul domniilor lui Alexandru Ioan Cuza şi Carol I, a fost cea a lui Alexandru Papiu-Ilarian (1827-1877). Read more about Perioada şcolarităţii şi ucenicia juridică ale lui Alexandru Papiu-Ilarian (I)

Armata şi Marea Unire de la 1 Decembrie 1918

Armata noastră şi-a adus o contribuţie decisivă pentru realizarea unităţii naţionale a Neamului Românesc. Anul trecut s-au împlinit 100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial. Read more about Armata şi Marea Unire de la 1 Decembrie 1918

Pagini

Subscribe to Istorie - Cultura