Istorie

ALTAR DE LIMBĂ

Vatra e altar de limbă
Şi de datini şi de slovă,
Transilvanie durută,
Dar ea este şi Moldovă.

Ţara Românească, iară,
Şi urcuşul înspre creste,
Vis rotit de primăvară,
Cu meleaguri de poveste.

Vatra este râu şi floare,
Curcubeul peste grindini.
Ea ne este sărbătoare
La români de pretutindeni.

Ştefan - dreptul ne priveşte
Pe când tulnicul cutează,
La hotar de-nţelepciune,
Ochiul Iancului, veghează.

Ea e binecuvântarea,
Ce ne-a dat-o Dumnezeu,
La răscruci de fum şi vânturi, Read more about ALTAR DE LIMBĂ

Categorie:

Sfântul Mitropolit Andrei Şaguna în mentalul colectiv românesc (II)

Din Prefaţa la volumul semnat de Ioan Lupaş, redăm câteva fragmente: „La popoarele înaintate, care trăiesc, sub orice raport, o viaţă ordonată raţional, putinţa de a-şi validita talentul şi forţele proprii, chiar fără încordări prea mari, prilejul de a săvârşi într-o anumită direcţie fapte însemnate şi durabile, se îmbie, aproape de sine, bărbaţilor conducători, a căror muncă şi iniţiativă, sprijinită de concursul firesc al multor factori hotărâtori, rareori se întâmplă să rămână neîncumetată de succesul dorit. Read more about Sfântul Mitropolit Andrei Şaguna în mentalul colectiv românesc (II)

Categorie:

Cărturarul Ştefan Manciulea (1894-1985), slujitorul blăjean al adevărului istoric (III)

În capitolul al IX-lea, autorul observă că asimilarea naționalităților, după 1800, devine politică de stat în Ungaria, iar aceasta va deveni extrem de virulentă după 1867, anul instaurării dualismului austro-ungar; ea a permis punerea în practică a tendințelor șovine extreme în Ungaria, în Transilvania, dar și în zonele locuite preponderent de slavi. Practic, deznaționalizarea devine de-a dreptul sălbatică vreme de o jumătate de secol, până la sfârșitul Primului Război Mondial. Read more about Cărturarul Ştefan Manciulea (1894-1985), slujitorul blăjean al adevărului istoric (III)

Categorie:

ION ANTONESCU - PREŞEDINTE DE ONOARE AL ASOCIAŢIEI ROMÂNILOR EXPULZAŢI ŞI REFUGIAŢI DIN ARDEAL

Încă de la începutul perioadei cât s-a aflat în fruntea României, Ion Antonescu (foto) a acordat o mare atenţie situaţiei românilor din Transilvania de Nord-Est, ocupată de Ungaria în urma Dictatului de la Viena din 30 august 1940; şi, în niciun moment nu a considerat că graniţa trasată de Italia şi Germania ar putea fi definitivă, viitorul Tratat de Pace urmând să redea României regiunea răpită - convingere împărtăşită deseori, inclusiv celor care impuseseră Dictatul. Read more about ION ANTONESCU - PREŞEDINTE DE ONOARE AL ASOCIAŢIEI ROMÂNILOR EXPULZAŢI ŞI REFUGIAŢI DIN ARDEAL

Categorie:

VII, Serie Nouă - Nr. 218 (253) Istorie O carte antiromânească: „Ungurii, învingători în înfrângeri”, de Paul Lendvai

Încă mai am curiozitatea nepotolită de a afla ce scriu unii istorici străini despre români. E adevărat, asistăm la un proces al „reconcilierii cu Istoria”, reconciliere pe care ne-o propune, cu cinism şi obrăznicie (şi cu totală recunoaştere a temei), Politicul. Această „reconciliere” lansată de un domn bine situat şi căruia îi place să glumească grosier (cel care glumeşte în fruntea guvernului, - pregăteşte dictatura - cine a spus-o?), n-a rămas decât conjuncturală, lipsită de orice suport serios, de faţadă. Read more about VII, Serie Nouă - Nr. 218 (253) Istorie O carte antiromânească: „Ungurii, învingători în înfrângeri”, de Paul Lendvai

Categorie:

Cărturarul Ştefan Manciulea (1894-1985), slujitorul blăjean al adevărului istoric (II)

În introducerea intitulată Revizionismul unguresc şi pretenţiile lui teritoriale, se menţionează recrudescenţa revizionismului unguresc, după 1920, care încerca „[…]să arete că, noi românii, n-am avea niciun drept istoric-etnic asupra Ardealului, Crişanei şi Maramureşului, că am venit în Transilvania în târzie vreme, abia pe la sfârşitul secolului al XII-lea şi începutul celui următor, pripăşiţi în grupuri mărunte, strecurate pe furiş, ca nişte bieţi păstori din ţările Peninsulei Balcanice, fără urme de cultură şi civilizaţie” (p. 17). Read more about Cărturarul Ştefan Manciulea (1894-1985), slujitorul blăjean al adevărului istoric (II)

Categorie:

Amintiri despre viaţa cotidiană din Sfântu-Gheorghe din perioada interbelică

Prin amabilitatea venerabilului nostru concetăţean, nonagenarul Nicolae Moldovan, am avut posibilitatea unui schimb epistolar cu distinsul profesor bucureştean Stelian Socaciu, originar din Vâlcele. Informaţiile furnizate ne-au fost de un real folos pentru redactarea volumului „Românii din Covasna şi Harghita”, lucrare redactată de subsemnatul împreună cu Vasile Lechinţan şi Violeta Pătrunjel, şi care a apărut la Editura „Grai Românesc” din Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, în anul 2003. Read more about Amintiri despre viaţa cotidiană din Sfântu-Gheorghe din perioada interbelică

Categorie:

Cărturarul Ştefan Manciulea (1894-1985), slujitorul blăjean al adevărului istoric (I)

Ştefan Manciulea (foto) reprezintă un model de cărturar patriot, care a pus în slujba neamului său întreaga sa putere intelectuală, întreaga capacitate creatoare de muncă şi întreaga dăruire profesională. De asemenea, scrierile sale denotă un adevărat cult al adevărului ştiinţific, o imparţialitate rar întâlnită, care dau o şi mai mare credibilitate operelor sale. Tocmai prin întrebuinţarea unor surse de informare diverse, multe din ele din bibliotecile şi arhivele maghiare, argumentaţia cercetătorului devine mai solidă şi mai convingătoare. Read more about Cărturarul Ştefan Manciulea (1894-1985), slujitorul blăjean al adevărului istoric (I)

Categorie:

În toamna anului 1940, reprezentanţii regimului horthyst au dărmat monumentul lui Andrei Mureșanu, ridicat în parcul central al orașului Sfântu-Gheorghe

Documentarea pentru redactarea volumului „Cronologie istorică - Sfântu-Gheorghe (Sângiorgiu) - 550 de ani de atestare ca oraş” a făcut posibilă depistarea unor noi documente referitoare la pierderile suferite de patrimoniul cultural românesc din Sfântu-Gheorghe şi din întreaga zonă a Arcului Intracarpatic, în anii ce au urmat Dictatului de la Viena, din 30 august 1940. Printre aceste pierderi, s-a aflat şi dărâmarea monumentului lui Andrei Mureşanu, ridicat în parcul central al oraşului Sfântu-Gheorghe. Read more about În toamna anului 1940, reprezentanţii regimului horthyst au dărmat monumentul lui Andrei Mureșanu, ridicat în parcul central al orașului Sfântu-Gheorghe

Categorie:

DACII ŞI DECEBAL ÎN CONŞTIINŢA ŞI SCRIERILE UNOR MARI ISTORICI

„Priviţi pe alba columnă din Roma povestea cea tristă a căderii Daciei. Sunt chipuri cioplite în marmura rece a marelui foc, care a topit două popoare într-unul.”
Vasile Pârvan
„Din zei de-am fi scoborâtori C-o moarte tot suntem datori!
Totuna e daca-i murit
Flăcău ori moş îngârbovit;
Dar nu-i totuna leu să mori
Ori câine-nlănţuit.”
G. Coşbuc „Decebal către popor”

În introducerea vestitei prelegeri ţinută la Academia Mihăileană din Iaşi, în 1843, Mihail Kogălniceanu spunea: Read more about DACII ŞI DECEBAL ÎN CONŞTIINŢA ŞI SCRIERILE UNOR MARI ISTORICI

Categorie:

Pagini

Subscribe to Istorie