Istorie

O conferinţă antirevizionistă a profesorului şi istoricului astrist Ioan Lupaş (II)

Continuând analiza sa, istoricul Ioan Lupaş expune şi apoi răspunde convingător la argumentele revizioniştilor. Argumentul istoric, cel al primatului ungurilor în Transilvania, intră în contradicţie cu cronicile bizantine, ruse şi ungureşti din secolele al IX-lea, al X-lea şi al XII-lea, dar şi cu documentele scrise în acea vreme. Read more about O conferinţă antirevizionistă a profesorului şi istoricului astrist Ioan Lupaş (II)

Categorie:

Sarea şi contrabanda cu sare la începutul secolului al XIX-lea în Scaunul Kezdi (Târgu-Secuiesc) (II)

Izvoarele atestă şi o altă formă de exploatare a sării, forma populară, care era şi cea mai veche. Locuitorii satelor, în apropierea cărora se aflau salinele, aveau dreptul să taie sare pentru trebuinţele casei lor în schimbul unei contribuţii, care în Moldova se „numea sărărit” sau „solărit”, introdusă în secolul al XVII-lea pentru a se limita acest tip de exploatare. Read more about Sarea şi contrabanda cu sare la începutul secolului al XIX-lea în Scaunul Kezdi (Târgu-Secuiesc) (II)

Categorie:

O conferinţă antirevizionistă a profesorului şi istoricului astrist Ioan Lupaş (I)

Societatea „Tinerimea Română” din Bucureşti a fost exemplară cât priveşte interesul tinerelor generaţii pentru cultura naţională şi consonanţa acestora cu spiritul patriotic în deceniile premergătoare Marii Uniri, dar şi în perioada interbelică. Ea a fost constituită, în anul 1884, de un inimos grup de elevi de la Liceul „Matei Basarab” din Capitală, iar sufletul, spiritul rector al ei, a fost profesorul Nae S. Dumitrescu, „un iluminat, un om energic şi de un entuziasm debordant”. Read more about O conferinţă antirevizionistă a profesorului şi istoricului astrist Ioan Lupaş (I)

Categorie:

Sarea şi contrabanda cu sare la începutul secolului al XIX-lea în Scaunul Kezdi (Târgu-Secuiesc) (I)

De-a lungul timpului, sarea a avut un rol determinant în evoluţia umanităţii. Necesitatea organismelor de a consuma sare, cât şi calitatea de a conserva alimentele au eliminat dependenţa omului de a procura la intervale scurte de timp hrana şi a dat posibilitatea de a îşi crea stocuri de legume, fructe, lapte, carne pe perioade îndelungate, permiţând deplasarea ei pe distanţe mari. Read more about Sarea şi contrabanda cu sare la începutul secolului al XIX-lea în Scaunul Kezdi (Târgu-Secuiesc) (I)

Categorie:

Corespondenţă de la românii din „Secuime” în „Gazeta Transilvaniei” din 1894 (V)

„Gazeta” arată că nu are nicio bază legală dispunerea aceasta de cursuri pentru „deplina însuşire a limbei maghiare”, în raport cu legea ungară din 1879. Nu se poate pretinde de la învăţătorii români „să fie perfecţi unguri, bunăoară ca profesorii de la Universitatea din Clusiu”. Această pretenţie intră astfel în conflict cu legea ungară din 1879. Guvernul ungar, însă, vrea să scoată din învăţătorii români „academicieni maghiari”. Read more about Corespondenţă de la românii din „Secuime” în „Gazeta Transilvaniei” din 1894 (V)

Categorie:

Filă din activitatea misiunii apostolice a clerului ortodox român, în perioada celui de-al II-lea război mondial, în Transnistria

În anul 1917, în Transnistria funcţionau 1.017 biserici şi case de rugăciuni, 13 mănăstiri şi schituri în care-şi desfăşurau activitatea religioasă 890 de preoţi şi 384 de călugări. După două decenii de comunism, timp în care biserica a fost scoasă în afara legii, autorităţile române au găsit în Transnistria doar o singură biserică ce mai funcţiona, cea a cimitirului nr. 2 din Odesa, unde oficia preotul-paroh de origine română Vasile Braga. Read more about Filă din activitatea misiunii apostolice a clerului ortodox român, în perioada celui de-al II-lea război mondial, în Transnistria

Categorie:

Corespondenţă de la românii din „Secuime” în „Gazeta Transilvaniei” din 1894 (IV)

În numărul următor, din 2/14 august, „Gazeta” publică o altă corespondenţă din Sepsi-Sângiorgiu, dată în 26 iulie (stil vechi), sub titlul Un învăţător rătăcit, în care era vorba despre „purtarea necalificabilă a învăţătorului din Boiţa, Solgya Miklos, care nu s-a sfiit a acuza la direcţia cursului de limba maghiară” pe mai mulţi învăţători români că ar fi „agitatori” în comunele lor şi persecutorii lui pentru că e „bun patriot” maghiar. Read more about Corespondenţă de la românii din „Secuime” în „Gazeta Transilvaniei” din 1894 (IV)

Categorie:

O pagină uitată din Istoria Românilor, o rubrică de succes

Serialul ,,O pagină uitată din Istoria Românilor. Administraţia civilă românească din Transnistria, în timpul celui de-al II-lea război mondial” a stârnit interesul unor cititori ai „Condeiului ardelean”, printre care se numără şi profesorul polonez Marcin Marynowski, doctorand la Catedra de Istorie a Universităţii „Iagiellonica” din Cracovia şi membru al Asociaţiei Cercetătorilor de Ştiinţă din Przemysl (Polonia). Read more about O pagină uitată din Istoria Românilor, o rubrică de succes

Categorie:

Transnistria în timpul celui de-al doilea război mondial, văzută din perspectivă istorică poloneză

Informații foarte generale despre evenimentele din Transnistria din timpul celui de-al II-lea război mondial pot fi găsite și în lucrările istorice ale autorilor polonezi. O singură lucrare istorică poloneză prezintă, în baza mai multor surse, cauzele politice care au dus la formarea Transnistriei. Mă refer aici la cartea lui Ryszard Torzecki: „Problema ucraineană în politica Imperiului German 1933-1945”, Varșovia, 1972. Read more about Transnistria în timpul celui de-al doilea război mondial, văzută din perspectivă istorică poloneză

Categorie:

Dăinuire românească în Arcul Intracarpatic. Provocări de ieri, de azi şi posibile mâine, ce îndeamnă la reflecţie

În seria „Pagini regăsite”, de această dată vom reda câteva pagini din cartea „Pitorescul României”, volumul III, capitolul Pe drumul apelor mari, lucrare apărută la Editura „Cartea Românească”, din Bucureşti, în perioada interbelică, purtând semnătura prof. I. Simionescu. În călătoria sa prin această parte din inima ţării, prof. I. Simionescu a fost însoţit de un prieten, foarte bun cunoscător al locurilor şi al oamenilor din curbura interioară a Carpaţilor. Read more about Dăinuire românească în Arcul Intracarpatic. Provocări de ieri, de azi şi posibile mâine, ce îndeamnă la reflecţie

Categorie:

Pagini

Subscribe to Istorie