Istorie

„Noi vrem o Românie a tuturor românilor”

Sfatul Ţării şi-a deschis lucrările la 21 noiembrie 1917 cu un număr sporit de deputaţi faţă de cel stabilit de Congresul soldaţilor moldoveni: 105 români, 15 ucraineni, 14 evrei, 7 ruşi, 2 germani, 2 bulgari, 2 găgăuzi, un polonez, un armean şi un grec. Aşadar, cu un număr de deputaţi care corespundea cu structura etnică a populaţiei Basarabiei de atunci.
Read more about „Noi vrem o Românie a tuturor românilor”

Categorie:

CEI CARE NU DORM...

Pagini regăsite

Încheierea Primului Război Mondial a dus la reaşezarea hărţii Europei după principiul dreptului naţiunilor şi la desfiinţarea structurilor imperiale. În acest context, Imperiul Austro-Ungar, un mozaic inform şi anacronic, a intrat într-o rapidă disoluţie, iar voinţa popoarelor a impus constituirea unor noi state: Austria, Cehoslovacia şi Regatul Sârbilor, Croaţia şi Slovenia, Iugoslavia, precum şi realizarea unităţii naţionale a României, pe parcursul anului 1918, prin voinţa exprimată în Adunările Naţionale şi prin declaraţiile şi hotărârile luate în acele momente istorice. Read more about CEI CARE NU DORM...

Categorie:

Anii ’50 la Târgu-Mureş. Când ofiţerii de informaţii se apucă de politică

A făcut parte dintr-o generaţie românească de intelligence, alături de un Mihail Moruzov, Eugen Cristescu, Constantin Maimuca sau Nicky Ştefănescu. Cu unii dintre ei a colaborat, alţii i-au fost subordonaţi sau au ajuns să-l judece disciplinar, iar alţii „l-au lucrat” informativ.
A fost decorat cu cele mai înalte ordine şi medalii ale Statului Român, dar şi ale unor state străine: „Bărbăţie şi credinţă” în grad de comandor (de către Statul Român), „Legiunea de Onoare” a statului francez sau „Leul Alb” de către cehoslovaci…
Read more about Anii ’50 la Târgu-Mureş. Când ofiţerii de informaţii se apucă de politică

Categorie:

O FILĂ DE ISTORIE ROMÂNEASCĂ LA PARIS, DE ACUM O SUTĂ DE ANI

Pagini regăsite

Bilunarul francez „Nouvelles de France”, apărut între 1912 şi 1920, a fost preocupat, în primul rând, de domeniul politic, diplomatic şi - în vremea Primului Război Mondial - de cursul evenimentelor din înfruntările pe teren a armatelor combatante. O rubrică de interes era Chez nos alliés, în care era luat pulsul atitudinilor politico-diplomatice şi a acţiunilor militare practic în toate ţările care se raliaseră Antantei. Câteva din articole se referă şi la România, care - la 20 august 1916 - declarase război Austro-Ungariei. Dintre acestea, ne-am oprit la articolul „Roumanie. Read more about O FILĂ DE ISTORIE ROMÂNEASCĂ LA PARIS, DE ACUM O SUTĂ DE ANI

Categorie:

În urmă cu 99 de ani, a izbucnit şi la Deva Revoluţia Română Transilvană

Pe o placă de marmură montată pe peretele intrării principale ale Catedralei Ortodoxe Române „Sfântul Nicolae” din municipiul Deva, judeţul Hunedoara, situată pe strada Avram Iancu, este înscris următorul text, cu litere aurite:
Read more about În urmă cu 99 de ani, a izbucnit şi la Deva Revoluţia Română Transilvană

Categorie:

Aspecte privind pregătirea şi înfăptuirea Marii Uniri oglindite în paginile revistei teologice „Telegraful Român”, din 1918

Studiind preţioasele articole din „Telegraful român” din lunile noiembrie şi decembrie 1918, mi s-a cristalizat impresia clară că românii s-au trezit cu adevărat din „somnul cel de moarte” începând cu anul 1867. După ce stăpânirea maghiară devine absolută asupra Ardealului, elita politică şi culturală a ungurilor îşi fixează drept ideal de a maghiariza, în mod ştiinţific, toate naţionalităţile din Ardeal, dar în mod special îi aveau în atenţie pe români, fiindcă erau conştienţi de faptul că Ardealul este pământ românesc.
Read more about Aspecte privind pregătirea şi înfăptuirea Marii Uniri oglindite în paginile revistei teologice „Telegraful Român”, din 1918

Categorie:

Pagini

Subscribe to Istorie