Istorie

TRIUNGHIUL EROILOR NEAMULUI ROMÂNESC MĂRĂŞTI, MĂRĂŞEŞTI, OITUZ (III)

ETAPA A TREIA
În intervalul acestei etape, încleştările de la Mărăşeşti s-au redus în intensitate. Inamicul a mai încercat o ultimă zvâcnire ofensivă, rapid anihilată de trupele noastre. Comandamentul român, pe de altă parte, a iniţiat, la rândul său, o amplă contralovitură destinată să respingă forţele adverse şi să le priveze de zonele favorabile iniţierii în viitor a noi acţiuni ofensive.
După o pauză de 8 zile, renunţând la tentativa de a ocupa Mărăşeştii, comandamentul Armatei 9 germane a hotărât reluarea acţiunilor pentru îmbunătăţirea poziţiilor.
Read more about TRIUNGHIUL EROILOR NEAMULUI ROMÂNESC MĂRĂŞTI, MĂRĂŞEŞTI, OITUZ (III)

Categorie:

MĂRĂŞTI, MĂRĂŞEŞTI, OITUZ (I)

TRIUNGHIUL EROILOR NEAMULUI ROMÂNESC
MĂRĂŞTI, MĂRĂŞEŞTI, OITUZ (I) Read more about MĂRĂŞTI, MĂRĂŞEŞTI, OITUZ (I)

Categorie:

MOŞUL GHEORGHE LAZĂR, om de mare legătură între Ardeal şi Moldova

Un sfânt al zilelor noastre

Sunt oameni smeriţi în rândul românilor care s-au nevoit şi au stăruit pentru înfăptuirea unităţii în duh creştin a românilor din Carpaţi şi de oriunde s-ar afla. Unul dintre aceştia este şi Moşul Gheorghe Lazăr din inima Ardealului, care s-a jertfit pentru ca Unirea de la 1 Decembrie 1918 să se petreacă sub soare. Read more about MOŞUL GHEORGHE LAZĂR, om de mare legătură între Ardeal şi Moldova

Categorie:

O sută de ani de la executarea, prin spânzurare, a lui Apostol Bologa (Emil Rebreanu)

„Pădurea spânzuraţilor”, operă a creatorului romanului românesc modern, constituie o întoarcere, a lui Liviu Rebreanu, pe urmele şi în memoria tragediei fratelui lui - Emil Rebreanu, ofiţer în armata imperială austro-ungară, executat, pentru încercarea de a trece, în luna mai 1917, pe timpul Primului Război Mondial, la fraţii români, pe frontul din Moldova.
Read more about O sută de ani de la executarea, prin spânzurare, a lui Apostol Bologa (Emil Rebreanu)

Categorie:

O prietenie exemplară între doi înalţi ierarhi - Mitropolitul Nicolae Colan şi Episcopul Veniamin Nistor

O mare şi frumoasă filă de istorie a localităţii Araci, din judeţul Covasna, au înscris-o doi înalţi ierarhi - Mitropolitul Nicolae Colan şi Episcopul Veniamin Nistor - a căror origine se situează pe aceste meleaguri, prin exemplara colaborare şi prietenie care s-a legat între aceştia pe parcursul vieţii lor.
Read more about O prietenie exemplară între doi înalţi ierarhi - Mitropolitul Nicolae Colan şi Episcopul Veniamin Nistor

Categorie:

205 ani de la răpirea Basarabiei

Basarabia este parte integrantă a spaţiului geografic şi cultural al Poporului Român. Aşezarea geografică a românilor între cele trei puternice imperii Habsburgic, Otoman şi al Rusiei Ţariste ne-au pus în primejdie vreme de câteva sute de ani. Veacuri de-a rândul, românii au fost obligaţi să lupte continuu pentru apărarea fiinţei naţionale, deoarece cele trei imperii au râvnit rând pe rând la anexarea Ţărilor Româneşti, deseori fiind tratate ca monedă de schimb în conflictele pentru ocuparea de noi teritorii.
Read more about 205 ani de la răpirea Basarabiei

Categorie:

140 de ani de la Războiul de Independenţă al României

Unirea Principatelor Române a constituit nu numai prima etapă pe drumul înfăptuirii Statului Unitar Român, dar şi prologul necesar al cuceririi independenţei. Read more about 140 de ani de la Războiul de Independenţă al României

Categorie:

Ovidiu Gritta, la Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia din 1 Decembrie 1918

Ovidiu Gritta este descendent al familiei Mihăilă Gritta (1762-1837) din Roşia Montană, proprietarul minei aurifere „Gritta” din Muntele Cetate, de unde a extras 1.700 kg de aur, din care a zidit 7 (şapte) şcoli confesionale pentru moţi şi fiii acestora. Din sânul acestei familii vestite din Munţii Apuseni, s-au ridicat luptători pentru dreptate socială şi naţională, patrioţi şi oameni de cultură.
Read more about Ovidiu Gritta, la Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia din 1 Decembrie 1918

Categorie:

Caracterul şi semnificaţia Revoluţiei lui Horea, Cloşca şi Crişan din 1784-1785

Răscoală ori revoluţie a fost în 1784 -1785 în Transilvania? Apreciem că odată cu incidentul de la Curechiu din noaptea de 1 spre 2 noiembrie 1784 şi până în 10 noiembrie - perioadă care coincide cu declanşarea mişcării populare şi dezvoltarea ei în Zarand şi Ţara Moţilor -, a fost răscoală, iar începând din 11 noiembrie, când a fost adresat nobilimii asediate în Cetatea Devei Ultimatumul lui Horea, răscoala s-a transformat în revoluţie, deoarece acţiunea spontană a ţărănimii s-a preschimbat într-o luptă cu obiective revoluţionare.
Read more about Caracterul şi semnificaţia Revoluţiei lui Horea, Cloşca şi Crişan din 1784-1785

Categorie:

Pagini

Subscribe to Istorie