Istorie

Ardealul pământ românesc ( LXXIX )


Autor: 

prof. Vasile Stancu

„Supplex Libellus Valachorum”

„Am văzut cum cele trei naţiuni privilegiate, ungurii, saşii şi secuii, intraţi în Transilvania ca musafi ri şi instalaţi în urmă ca stăpâni, şi-au arogat dreptul de a conduce destinele ţării cu excluderea românilor de la orice amestec în afacerile publice. În 1791, după moartea împăratului Iosif al II-lea, care în ajunul morţii sale revocase toate măsurile edictate în favoarea românilor, şi, după urcarea pe tron a împăratului Leopold al II-lea, românii, infl uenţaţi de revoluţia franceză şi de principiile ei călăuzitoare «Liberte, egalite, fraternite», se adresează împăratului într-un memoriu cunoscut în istoria Transilvaniei sub numele de „SUPPLEX LIBELLUS VALACHORUM”, nume pe care i l-au conferit cele trei naţii care huzureau pe spinarea umililor petiţionari. Read more about Ardealul pământ românesc ( LXXIX )

Un plan de dezvoltare al oraşului Sfântu-Gheorghe, din anul 1928


Autor: 

dr. Ioan Lăcătuşu

În expunerea de motive care argumentează adoptarea Deciziei nr. 223/1928 a Delegaţiei permanente a Consiliului Local Sfântu-Gheorghe, din 19 septembrie 1928, privind adoptarea „programului general de lucrări pe timp de 8 ani”, se spune: „art. 223 din Legea pentru unifi carea administrativă prevede ca fi ecare comună reşedinţă de judeţ în termen de doi ani de la intrarea în funcţiune a primelor consilii alese pe baza acelei legi, vor întocmi un program general de lucrări ce îşi propun a executa în curs de 8 ani, arătând şi mijloacele pentru realizarea acestui program”. Read more about Un plan de dezvoltare al oraşului Sfântu-Gheorghe, din anul 1928

Ardealul pământ românesc (LXXVII )


Autor: 

prof. Vasile Stancu

De la „regele” Horea la regele Ferdinand

„Aceşti români nu au putut uita niciodată odioasa încercare a nobilimii ungare din acele vremuri de a ridiculiza lupta românilor pentru libertate şi pământ, încoronându-l pe Horea cu o coroană de carton purtând inscripţia „Regele Daciei”, şi au luptat timp de secole pentru a realiza într-adevăr renaşterea Daciei în limitele fi reşti ale etnicităţii româneşti.
Documentele vremii dovedesc că titulatura de „Rege al Daciei” nu i-a fost conferită lui Horea de românii transilvăneni şi nici el singur nu şi-a atribuit-o, ea fi ind o pură invenţie ungurească, având drept scop a îndepărta de la români simpatiile împăratului Iosif. Read more about Ardealul pământ românesc (LXXVII )

Avertismentul „Posada” (III)


Autor: 

Constantin Mustaţă

... Posada, 1330 - Pripoare-Perişani (judeţul Vâlcea), Mileniul III. O mulţime de oameni - e venită aici parcă toată „Terra Lovis”! - ascultă smerită slujba de pomenire. Se-nalţă spre cer o rugă, pentru sufl etele celor căzuţi aici, în zonă, în cele patru zile şi tot atâtea nopţi de lupte crâncene, duse între oastea lui Basarab I şi armata regelui Ungariei, franco-napolitanul Carol Robert de Anjou. Şi unguri, şi români... Câţi să fi fost? Poate mii, poate zeci de mii. Oricum, foarte mulţi, şi moartea nu alege între buni şi răi. Bărbaţi duşi la moarte de ambiţii nici azi stinse. Poate, într-o zi, arheologii români vor aduce istoriei şi informaţiile pe care încă nu le au, în stabilirea, fără ezitările de azi, a locului bătăliei de acum 679 de ani... Read more about Avertismentul „Posada” (III)

Pagini

Subscribe to Istorie