Istorie

Ardealul pământ românesc ( LXXVI )


Autor: 

prof. Vasile Stancu

… Şi un protest vehement

„Torturile îngrozitoare la care au fost supuşi capii răscoalei au impresionat adânc întreaga opinie publică europeană. Chipul lui Horea devenise popular în toate centrele occidentale, graţie numeroaselor gravuri care l-au imortalizat şi care apăruseră în numeroase publicaţii ale epocii. Nimic nu poate, însă, reprezenta în chip mai concludent impresia de oroare produsă în Occident de represiunea sângeroasă din Transilvania, decât scrisoarea fi losofului din Dublin (Irlanda) care a ţinut să-şi păstreze anonimatul, dar pe care întreg conţinutul scrisorii îl trădează a fi de origine franceză, scrisoare adresată împăratului Iosif al II-lea al Austriei puţin timp după executarea hotărârii de condamnare la moarte a fruntaşilor răscoalei ţăranilor români din Transilvania. Read more about Ardealul pământ românesc ( LXXVI )

„Seara fi lmului documentar”


În perioada 1 noiembrie - 20 decembrie 2009, Centrul Eclesiastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din municipiul Sfântu- Gheorghe, judeţul Covasna, va găzdui „Seara fi lmului documentar”. Proiectul s-a născut din dorinţa de a îmbunătăţi cunoştinţele de istorie şi religie atât ale elevilor, cât şi ale adulţilor, printr-un mod relaxant şi plăcut: vizionarea de fi lme documentare şi artistice cu tematică istorică şi tematică religioasă. Se oferă, astfel, un material didactic auxiliar pentru profesorii de istorie şi religie.

Proiectul are două grupuri ţintă: adulţi şi elevi de gimnaziu şi de liceu din şcolile şi liceele municipiului Sfântu-Gheorghe. Read more about „Seara fi lmului documentar”

Ardealul pământ românesc ( LXXV )


Autor: 

prof. Vasile Stancu

O sentinţă unică în istoria omenirii

„Sentinţa de condamnare pronunţată de tribunalul criminal de sub preşedinţia „magnifi cului” domn Andrei Forrai, Cavaler al ordinului Sf. Ştefan, şi vicecomite al Aradului, depăşeşte în cruzime cele mai grozave decizii ale tribunalelor inchizitoriale din Evul Mediu.
Vom cita câteva din pedepsele la care au fost condamnaţi românii transilvăneni de către nobilimea maghiară, pentru a se vedea câtă ură nutreau ungurii împotriva românilor băştinaşi. Read more about Ardealul pământ românesc ( LXXV )

Avertismentul „Posada” (I)


Autor: 

Constantin Mustaţă

Vişegrad, 16 iulie 1342... A murit Carol Robert de Anjou. Avea doar 54 de ani, ţinuse trei neveste, principese ale Italiei, Sileziei şi Cehiei, care nu i-au făcut niciun copil, şi o a patra, Elisabeta, fi ica lui Wladislav, viitorul restaurator al Poloniei, de la care a avut cinci băieţi! Şi adulat, şi contestat. Au curs, oricum, lacrimi, iar la ceremonial, au ţinut să fi e prezenţi mari capete încoronate, între care regele Poloniei, viitorul împărat Carol al IV-lea al Cehiei, trimişii Papei... Câte nu s-au evocat atunci! Şi bătălia pentru tron în care sprijinul Papei a fost hotărâtor pentru franco-napolitanul din Casa de Anjou, Carol Robert, nedorit de „oligarhi”, care îl preferau pe... Otto de Bavaria, şi expediţiile victorioase împotriva tătarilor „Hoardei de Aur”, şi luptele cu „teutonii”, şi cele cu lituanienii. Nimic, însă, despre „întâlnirea” cu Basarab I şi oastea lui, petrecute în Ţara Românească, la „Posada”! Read more about Avertismentul „Posada” (I)

Ardealul pamant romanesc ( LXXIV )


Autor: 

prof. Vasile Stancu

Horea, Cloşca şi Crişan

„O fierbere continuă domnea în mijlocul ţărănimii, fierbere care avea să culmineze prin răscoala din 1784 a lui Horea, Cloşca şi Crişan (foto).
Măsurile liberale edictate de împăratul Iosif al II-lea, în favoarea românilor din Transilvania, se lovesc de îndărătnicia nobilimii maghiare, care nu înţelegea să renunţe la absolut niciunul din privilegiile pe care şi le „octroaiase” cu de la sine putere. Singura consolare a românilor o constituiau plângerile la Viena. Lipsiţi de mijloace, delegaţiile erau obligate să facă drumul din Transilvania până la Viena pe jos. Read more about Ardealul pamant romanesc ( LXXIV )

Chestiunea româno-maghiară în viziunea Mitropolitului Vasile Mangra, oglindită în publicaţia „Telegraful Român” din anul 1918 (VI)


Autor: 

prof. Vasile Stancu

Mai plastic descrie situaţia românilor şi starea bisericii româneşti în secolul XVII Gheorghe Şincai, în a sa Hronica Românilor. „Neamul nostru cel românesc întreg, adecă nu numai proştii, ci şi nobilii din Ardeal şi părţile ungureşti, pentru că n-am primit rătăcirile protestanţilor, precum nu primisem şi obiceiurile Bisericii Romei mai nainte, la atâta au agiuns că numai suferiţi (toleraţi) s-au ţinut în Ardeal şi părţile ţerei ungureşti, precum arată Approbatele Ardealului; ba proştii‚ (ţărănimea iobagă) la atâta agiunsese pe vremea mea de să vindea ca dobitoacele fără de loc, nu cu locul pe carele lăcuia împreună, afară de slujbele care le făcea domnilor pământeşti, începând de luni până sâmbătă seara în toată săptămâna, peste tot anul, duminica, fi incă alta nu se putea lucra, domnii cei pământeşti pre iobagii săi îi trimetea cu cărţi pre la alţi domni. Read more about Chestiunea româno-maghiară în viziunea Mitropolitului Vasile Mangra, oglindită în publicaţia „Telegraful Român” din anul 1918 (VI)

Pagini

Subscribe to Istorie