Istorie

Unele aspecte ale reformei agrare din 1945, în Topliţa


Autor: 

Ilie Şandru

După cum reiese din procesulverbal nr.1 „dresat azi 23 aprilie 1945, în localul Primăriei comunei Topliţa, în şedinţa comisiei de expropriere”, având la ordinea de zi un singur punct: „stabilirea loturilor ce urmează a se expropria, din moşia proprietate a lui Urmanczy Jeronim, situată în hotarul comunei Topliţa, a fost expropriată suprafaţa de 1390 de iugăre, din care: 30 iugăre teren arabil, 360 de iugăre fâneţe şi 1000 de iugăre pădure”. Se precizează şi faptul că moşia lui Urmanczy Jeronim a fost expropriată ,,în întregime”. Read more about Unele aspecte ale reformei agrare din 1945, în Topliţa

Ardealul pământ românesc (LXXIII )


Autor: 

prof. Vasile Stancu

Inocenţiu Micu-Klein

„Inocenţiu Micu-Klein, episcop unit, unul dintre cei mai vajnici luptători ai cauzei româneşti din Transilvania de la începutul secolului al XVIII-lea, înaintează nu mai puţin de 24 petiţii la Viena, cerând transformarea în fapt a promisiunilor împăratului.
Cine are obligaţii, clamează el, trebuie să aibă şi drepturi, Qui sentit onus, sentiat et commodum!
Cele trei naţii privilegiate ale Ardealului nu vorbesc, însă, aceeaşi limbă. Ele se opun cu înverşunare la orice îmbunătăţire a soartei ţăranului român. Read more about Ardealul pământ românesc (LXXIII )

Chestiunea româno-maghiară în viziunea Mitropolitului Vasile Mangra, oglindită în publicaţia „Telegraful Român” din anul 1918 (IV)


Autor: 

prof. Vasile Stancu

Poziţia ofi cială, lipsită de orice echivoc, a Mitropolitului Vasile Mangra faţă de intrarea României în război este cuprinsă şi în scrisoarea circulară din 8/21 septembrie 1916, adresată parohiilor şi protopopiatelor ortodoxe din eparhia sa, cuprinsă de altfel şi-n „studiul” „Maghiarii şi românii”.
Modul în care este concepută scrisoarea circulară, limbajul folosit, ne întăresc convingerea că studiul publicat în „Telegraful Român” aparţine mitropolitului. „Acela care cu vorbele vicleniei pe buze, cu dorul de jaf în sufl et, vine în hotarele noastre, nu-i frate, ci cel mai păgân duşman, care pentru a-şi împlini pofta sălbatică îşi omoară fraţii şi părinţii”. Read more about Chestiunea româno-maghiară în viziunea Mitropolitului Vasile Mangra, oglindită în publicaţia „Telegraful Român” din anul 1918 (IV)

Pagini

Subscribe to Istorie