Istorie

Voci ale istoriei contra atrocităţilor hungariste dezlănţuite asupra românilor din Transilvania (II)


Autor: 

prof. Georgeta Ciobotă

Zbaterea disperată a ungurilor întâmpină pe parcursul vremii o dezaprobare totală a statelor, care intuiesc adevărata cauză a destrămării Imperiului Austro-Ungar.
Se ştie că după moartea lui Attila (453), „uniunea tribală hunică s-a destrămat” (Dicţionar Enciclopedic Român, vol. 1, p. 239), iar „dinastia arpadiană s-a stins în 1301” (idem, p. 200). Au rămas răspândiţi şi dezorientaţi în diferite regiuni ale Europei, din care, prin gâlcevi politice şi ploconeli în faţa puternicilor, şi-au alipit, pe nedrept, părţi din ţările vecine şi prin animalică teroare s-au instituit stăpâni, chiar dacă erau minoritari. Read more about Voci ale istoriei contra atrocităţilor hungariste dezlănţuite asupra românilor din Transilvania (II)

Ardealul pământ românesc (LXX )


Autor: 

prof. Vasile Stancu

Românii se revoltă

„Românii erau supuşi regimului feudal. Statul „legal” era format exclusiv din cele trei naţii privilegiate, care - ironie a soartei - unite laolaltă, nu reuşeau să egaleze în număr naţia „minoritară, tolerată”, a autohtonilor români.
În concepţia modernă a Statului, este aproape de neconceput sistemul statal creat de unguri în Evul Mediu, sistem în care regimul feudal occidental este depăşit în mod cu totul original. Naţia nu era constituită pe baza legăturilor de sânge ci, cum se exprimă în zilele noastre un scriitor ungur, „pe baza afi nităţilor”, idealizând în felul acesta o distincţiune care în realitate era extrem de prozaică. Read more about Ardealul pământ românesc (LXX )

Ardealul pământ românesc (LXIX )


Autor: 

prof. Vasile Stancu

De la unirea Făgăraşului la Unirea cea Mare

„Unul din factorii care de bună seamă au contribuit, în mare măsură, la stăruinţa nealterată a românismului transilvănean, a fost gruparea elementelor româneşti de dincolo de Carpaţi în cele două ţări, Moldova şi Muntenia.
La începutul secolului al XIV-lea reunirea cnezatelor şi voievodatelor aşa-numitei „ţări româneşti” (Muntenia) era fapt îndeplinit şi, în 1330, Basarab, fi ul lui Tihomir, învingându- i pe unguri la Posada, realizează independenţa ţării sale. Această luptă este asemuită de prof. Gheorghe Brătianu cu luptele de la Morgarten şi Sempach, care au asigurat Elveţiei independenţa ei. Read more about Ardealul pământ românesc (LXIX )

Pagini

Subscribe to Istorie