Poezie

Poezii

Trecere

S-au uscat trandafirii inocenţei,
S-au topit petalele iluziei,
S-au dezrădăcinat amintirile,
Au rămas doar insomniile.

Ne-a ars vântul rătăcirii,
Ne-au înzăpezit uitările,
Ne-a plâns roua dimineţii,
A rămas ecoul vieţii.

S-au şters urmele divinului,
S-au scurs apele melancoliei,
S-a strecurat răceala stelelor
A rămas misterul lor.

Averse Read more about Poezii

Categorie:

RĂU ŞI BINE

În fiecare zi şi noapte mă cert cu Bunul Dumnezeu,
De câte rele zac în oameni şi cât de răi sunt mai mereu,
De câte-n el păcate încă de-o bună vreme se adună
De parc-ar fi de-acum sfârşitul, la astă lume, ce-i nebună.

Eu tot Îi cer în rugi, fierbinte, oprească timpul Lui în loc,
Adune răul într-o parte şi-ntr-o clipită deie-i foc,
Rămâie cealaltă curată de-acuma cât o fi să fie,
Dar Domnul, cu înţelepciunea-i, voi ştiţi ce tot îmi spus-a mie? Read more about RĂU ŞI BINE

Categorie:

MAICA DOMNULUI

Pe bolta bisericii străluceşte-o mândră stea,
Este cea mai plină de har, Sfânta Fecioară Maria.
Maica Solului ceresc, nădejdea creştinilor,
Uneşte cerul cu pământul în curgerea veacurilor.

Cuvântul lui Dumnezeu chip omenesc a primit,
Din preacuratul său trup cu vrerea Duhului Sfânt.
Fiind lauda fecioarelor şi altar duhovnicesc,
Îngerii-o slăvesc în cor, oamenii o fericesc. Read more about MAICA DOMNULUI

Categorie:

SCHIMBAREA LA FAŢĂ

Pe creasta muntelui Tabor, într-o mirifică lumină,
A strălucit Blândul Păstor, schimbându-şi faţa Sa divină.
Domnea o linişte deplină, iar vântul adiind uşor,
Mărturisea cu vocea-i lină, minunea sfântă tuturor.

Un glas ceresc străpunse zarea şi marea îndoielilor,
Adeverind dumnezeirea ilustrului Mântuitor.
De-o puritate cristalină era cuprins veşmântul Său,
În timp ce ruga Sa fiebinte trecuse dincolo de nori. Read more about SCHIMBAREA LA FAŢĂ

Categorie:

MAI ŞTIŢI O ŢARĂ

Mai ştiţi o ţară, mai presus de toate,
Cu dealuri, cu câmpii, cu stele-n noapte,
Să aibă frumuseţi ce nu-s pe lume
Şi oameni făcători de lucruri bune?

Mai ştiţi o ţară, unde ce-i de-acum
Să-l aibă pe Adam în cap de drum?
Şi-aici să stea din cela început
Tot frământând în timp acelaşi lut?

Mai ştiţi o ţară, toată lapte-miere
Ce ruptă în bucăţi, să-şi ia putere
Din sine, când furată de vecini
Şi să-mi re-nvie sub dureri de spini? Read more about MAI ŞTIŢI O ŢARĂ

Categorie:

TRECE IANCU LUMINÂND

Trece Iancu, drept, ca un gorun,
Peste câmpul galben de mătasă,
Suie-n munţi, în codri ce îi spun
Că-i binevenit în orice casă.

Arde Iancu-n sufletul de moţi
Precum o făclie ne-ntinată,
Îşi aşează vorbele pe frunţi,
Temelie sfântă pentru vatră.

Cântă Iancu, fluieru-i îndemn
Să slujim cu drag această limbă,
Să-l purtăm pe drumu-ne însemn
De e nor, seninul când se schimbă.

Trece Iancu, ca o sărbătoare,
Binecuvântat de flori de tei,
Nu simţiţi cum sufletu-i de floare
L-a lăsat şi pruncilor, acei. Read more about TRECE IANCU LUMINÂND

Categorie:

SFÂNTUL PROROC ILIE

Înger pământesc şi om ceresc, crainic al virtuţilor,
Era Ilie Tesviteanul, profetul necruţător.
Pe regele păgân Ahab ce lui Baal s-a închinat,
Pentru cruda necredinţă cu tărie l-a mustrat.

Lângă pârâul Cherit păsările l-au hrănit,
Iar în Sarepta Sidonului o minune a săvârşit.
Pe vârful muntelui Carmel aşteptând slăvitul semn,
Focul cel trimis din cer a fost marele îndemn. Read more about SFÂNTUL PROROC ILIE

Categorie:

UNIREA PRINCIPATELOR

Când citim în vechea carte a istoriei străbune
Virtuţi mari, ilustre fapte ale naţiei române,
Care inimă stă rece? Care suflet nemişcat?
Cine n-are dor să vază ţara sa în fericire,
Cu legi bune, cu legi drepte, în tărie şi-n unire,
Cultivând artele păcei pe al său pământ bogat? Read more about UNIREA PRINCIPATELOR

Categorie:

VIAŢA

Sub chipul vieţii din penumbră, călătorind pe-o cale strâmbă,
Urcăm spre piscuri de mister, către slăvitul Dumnezeu.
Cuvântul Său e-o rază sfântă, voinţă cu putere multă,
Îngemănată-n grai ceresc, peste limanul pământesc.

Trecând prin văi, suind prăpăstii, încremenind la voia sorţii,
Cădem sub valuri de păcate, răpiţi cu vorbele deşarte,
Bătuţi pe vânturile serii, striviţi în cumpăna-ndoielii,
Prin remuşcare suspinând, purtaţi de-al lacrimilor cânt. Read more about VIAŢA

Categorie:

EROII ŢĂRII MELE

Descoperit şi-n plecăciune mă rog la bunul Dumnezeu,
Vă ierte de-aţi făcut păcate şi dacă sufletul vi-i greu,
Pe voi, eroii Ţării mele, ce-mi însfinţiţi străbuna glie.
Şi-n raiul ne-ncăput vă pună să veşniciţi cât lumea fie,

Că voi sunteţi cei stâlpi de ţară ce-mi ţineţi neamul nemurit,
Izvorul nesecat de fapte ce ne ridică-n preaslăvit
Şi-apoi ne urcă-n fala lumii ca mândrii ne-nfricaţi eroi
Când soarta Ţării-n cumpănire, stă-n bunul Dumnezeu, şi-n noi. Read more about EROII ŢĂRII MELE

Categorie:

Pagini

Subscribe to Poezie