Poezie

PUTEREA CRUCII

Mântuitorul Iisus Hristos, blândul Împărat al lumii,
S-a jertfit de bună voie pe altarul nemuririi.
Crucea-i semnul biruinţei, bucuria drepţilor,
Steagul sfânt de izbăvire pentru omul credincios.

Pe drumul greu şi strâmt al vieţii pământeşti,
Mereu zdrobiţi de griji, nevoi, ispite.
Privind la jertfa lui Hristos din depărtate zări,
O linişte deplină în suflet se aşterne. Read more about PUTEREA CRUCII

Categorie:

POSTUL CREŞTIN

Perioadă de-nfrânare şi profundă pocăinţă
Este postul creştinesc, şcoala cea duhovnicească.
Rânduiala preacurată, scara lină către cer,
Duce mica noastră jertfă, tot mai sus, la Creator.

Lacrimile umilinţei, rugăciunea şi iertarea,
Întorc pe om la Dumnezeu, aducându-i alinarea.
Biruind patimile, risipind ispitele,
Să-mbrăcăm haina dreptăţii, săvârşind doar binele. Read more about POSTUL CREŞTIN

Categorie:

Veteranii de război...

Tot mai puţini sunt veteranii,
Tot mai tăcuţi din tricolor,
Cu cât trec zilele şi anii,
Uitarea creşte-n urma lor…

Le văd tristeţile pe faţă
Şi sufletul de dor brăzdat,
Elevii nici nu mai învaţă
Cine au fost, de ce-au luptat!

Cu pieptul plin de decoraţii,
În care arde grija Ţării,
Au apărat de răi Carpaţii
Sortiţi mereu înstrăinării!

Şi azi mai luptă din tranşee
Cu cei din fruntea vremii puşi,
Cu cei bolnavi de logoree,
De somn, de alte boli răpuşi; Read more about Veteranii de război...

Categorie:

TRATAMENT IPOCRIT

Doza zilnică de-otravă
Ni-e servită negreşit,
Parcă ar fi pui la tavă…
Tratamentul ipocrit!

Nu mă miră întâmplarea;
Programată e de alţii!
Încercată ni-e răbdarea,
În ascuns stau vinovaţii…

Nu-şi asumă consecinţe…
Scurta… o trag „papagalii”;
Cei ce-ajung în suferinţe
Vor fi mereu marginalii…

Noi suntem sacrificaţi
Pentru binele altora…
Şi nu suntem întrebaţi;
Păcăleală-i tuturora! Read more about TRATAMENT IPOCRIT

Categorie:

ÎNTOARCEREA ACASĂ

Din ţara zbuciumată de patimi şi păcat,
Mă-ntorc din nou la Tatăl, slăvitul Împărat.
Greşit-am scump Părinte, adesea Te-am uitat,
Nerespectând mesajul şi sfatul minunat.

Când glasul Tău mă cheamă din depărtate zări,
Aud freamăt în suflet şi murmur de cântări.
Sosesc încet, dar sigur la casa părintească,
Înveşmântat în lacrimi şi mantie de ceaţă.

Te văd în faţa porţii cu chipul cald şi bun,
Iertând trecutul negru şi faptele de scrum.
Cunosc a ta iubire, caut înţelepciunea,
Sorbind taina credinţei ce-nseninează lumea. Read more about ÎNTOARCEREA ACASĂ

Categorie:

Basarabie cu jale

În mine a lovit străinul
De Paşti sau Denii.
Dar încolţitu-m-au bezmetici
Şi moldovenii.
Că nu suntem români străinul
Pe-a lui o ţine.
Şi-ai mei mai tare-l cred pe dânsul
Decât pe mine.
Basarabie cu jale,
Basarabie,
De pe deal şi de pe vale,
Basarabie! Read more about Basarabie cu jale

Categorie:

CÂRMACII

Vai, nenorocită ţară, rele
zile-ai mai ajuns!
A lor gheare-nfipte-n pieptu-ţi
fără milă l-au străpuns
Şi-n bucăţi împart, infamii,
carnea ta, avutul tău!
Tot ce s-a găsit pe lume mai
stricat, mai crud, mai rău,

Ăşti nemernici fără suflet,
fără nici un căpătâi,
Ţin a tale zile-n mână, ş-a
ta cinste sub călcâi.
Şi călări pe tine, ţară, se
cred zei aceste bestii,
Cum se cred ades copiii
împăraţi călări pe trestii. Read more about CÂRMACII

Categorie:

RUGĂCIUNEA

La şcoala trecătoare-a vieţii, ocrotiţi de Duhul Sfânt,
Cerem lui Iisus iertare pentru tot ce am greşit.
Sufletul cuprins de lacrimi şi profunde remuşcări,
Află tandră alinare prin Proniatorul său.

Hrana inimilor dalbe, respiraţia iubirii,
Ne va oferi statornic garanţia mântuirii.
Încercări, boli, supărări, gânduri sumbre şi dureri,
Se vor risipi ca fumul ce se-nalţă printre nori. Read more about RUGĂCIUNEA

Categorie:

Dacă aş fi un bob de grâu

Dacă aş fi un bob de grâu, aş aştepta cuminte
Ca să mă coc, răbdând smerit în arşiţa fierbinte.

Apoi, legat cu fraţi de-ai mei, la moară de m-ar duce
De pietre m-aş lăsa sfărmat, s-ajung făină dulce.

Când m-aş vedea trecut de sită, asta mi-ar fi dorinţa:
Cu rugă de m-ar frământa, plângând, prescurăriţa.

Iar de m-ar pune în cuptor, oricât de-ncins să fie,
O Doamne, ce frumos aş creşte, s’ajung la Liturghie!

Când preotul se roagă-n taină, îngenunchind sfios,
M-aş preschimba, prin Duhul Sfânt, în Trupul lui Hristos. Read more about Dacă aş fi un bob de grâu

Categorie:

ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI

La templul din Ierusalim în zi de sărbătoare,
A strălucit Pruncul divin ca razele de soare,
Era adus de Maica Sa, Fecioara Maria,
Iar dreptul Simeon vedea-mplinită proorocia.

Cu chipul blând şi glas duios cuprins de bucurie,
Bătrânul înţelept vestea a Fiului menire.
Primind cu braţe tremurânde, pe Ziditorul lumii,
Învăluit în rugăciune trăia apusul vieţii. Read more about ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI

Categorie:

Pagini

Subscribe to Poezie