Poezie

Suntem NEMURITORI!

Motto: „În pofida a tot ceea ce ne-a fost, ne este şi se pare că ne va mai fi împotrivă, NOI am fiinţat şi vom fiinţa, spre dezamăgirea, regretul şi chiar disperarea unora” (George Echim).

Ne puneţi Patria pe cruce,
s-o răstigniţi, ca pe Iisus...
să-i moară trupul sfânt, ... atroce,
de lancea răului, străpuns...

Ne terfeliţi mereu Eroii,
să nu avem statui, sau sfinţi...!
Istoria să-şi piardă solii...
Să fim copii, fără părinţi! Read more about Suntem NEMURITORI!

Categorie:

TE IUBESC, ŢARĂ!

Dedicaţie: Cu gândul la cei care vin, dar neuitând pe cei care au fost.

Motto: „Poporul meu de gânduri, simţire, vis, trup, dor,
Te pun azi peste ele de-a pururi domnitor”.

Te iubesc, Ţară, cu toate ale tale
Şi îţi admir atâtea frumuseţi!
Cu munţii tăi, din vârfuri până la poale,
Evocaţi în scrieri de letopiseţi...

Te iubesc, Ţară, cu dragoste de fiu,
Nemărginită, înlăuntrul meu!
Întotdeauna aşa am să mă ştiu
În faţa Ta şi a Lui Dumnezeu... Read more about TE IUBESC, ŢARĂ!

Categorie:

Mamă ţară

Cu lacrimi ti-aş scrie, bătrâna mea ţară,
Un cântec făcut dintr-un lut absolut,
Copiii să-ţi crească, duşmanii să-ţi piară
Să fii viitor şi prezent şi trecut.

La tine eu vin înainte de luptă,
Şi stau în genunchi şi iertare îţi cer
Şi lancea îţi jur să-mi rămână neruptă
Şi dacă îmi ceri, pentru tine, să pier.

Ce ochi de lumină, ce ochi ai tu, MAMĂ,
Pe noi în lumină şi milă ne creşti,
Şi vorbele tale curate ne cheamă,
Din toate străvechile Ţări Româneşti. Read more about Mamă ţară

Categorie:

ÎN ONOAREA ARMATEI ROMÂNE

25 octombrie - Ziua Victoriei

AI NOŞTRI SFINŢI

Sfinţi avem să umplem raiuri, şi-ncă tot ar mai rămâne
Cât să aibă fiecare de-un altar de-nchinăciune,
Ei sunt cei care-ntr-o clipă pentru Ţară s-au jertfit
Ca să-i facă măreţie şi s-o urce-n nemurit.

Odihnesc pe tot cuprinsul a lor suflete curate
În umbroase locuri sfinte, cu morminte lăcrimate,
Iar în zi de sărbătoare în pomelnice îi punem
Şi-a lor fapte ’nălţătoare la urmaşi mereu le spunem. Read more about ÎN ONOAREA ARMATEI ROMÂNE

Categorie:

Mamă ţară

Cu lacrimi ti-aş scrie, bătrâna mea ţară,
Un cântec făcut dintr-un lut absolut,
Copiii să-ţi crească, duşmanii să-ţi piară
Să fii viitor şi prezent şi trecut.

La tine eu vin înainte de luptă,
Şi stau în genunchi şi iertare îţi cer
Şi lancea îţi jur să-mi rămână neruptă
Şi dacă îmi ceri, pentru tine, să pier.

Ce ochi de lumină, ce ochi ai tu, MAMĂ,
Pe noi în lumină şi milă ne creşti,
Şi vorbele tale curate ne cheamă,
Din toate străvechile Ţări Româneşti. Read more about Mamă ţară

Categorie:

MESAJ ÎNGERESC

La plăsmuirea lumii, sub cerul înstelat,
Chemat-a Ziditorul toţi îngerii la sfat.
Cu aripi luminoase, cu chipu-nflăcărat,
Sosi solul dreptăţii, înveşmântat în alb.

Să nu-l zideşti pe om, că va fi crud şi rău,
Şi va umbri prin patimi Prea Sfânt Numele Tău.
Să nu-l crezi pe om, c-or curge mări de sânge,
Rosti îngerul păcii, cu glasul lui prea dulce.

Să nu-l zideşti pe om, spusese Adevărul,
Căci cu minciuna lui, va pângări şi cerul.
Dar printre-nalţii aştrii, veni din depărtare,
Cu ochii plini de lacrimi, mila îndurătoare. Read more about MESAJ ÎNGERESC

Categorie:

SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE

Trăia în Tesalonic în vremea persecuţiilor,
Mucenicul Dimitrie, Izvorâtorul de mir.
Domnind Maximilian, crudul împărat păgân,
Poruncise tuturor să-i distrugă pe creştini.

Ostaşul Domnului Hristos având rang de general,
Se declarase slujitor al cerescului Stăpân.
Eliberându-i pe sclavi, ajutând pe cei sărmani,
Fiind model de dăruire, cununa muceniciei a luat. Read more about SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE

Categorie:

CUVIOASA PARASCHEVA

Comoară de mult preţ, vas ales al harului,
E Cuvioasa Parascheva, lauda Epivatului.
Din fragedă copilărie strălucind de bunătate,
Se ruga lui Dumnezeu cu multă evlavie.

Era pilda luminoasă şi fecioară înţeleaptă,
Ajutând pe cei săraci şi năpăstuiţi de soartă.
Luând haina împărătească a ascultării depline,
Având cugetul curat a intrat în mănăstire. Read more about CUVIOASA PARASCHEVA

Categorie:

Iancule, rămâi cu noi...

Tot cerşind din poartă-n poartă,
Cruce vie printre cruci,
Lacrimă de fluier spartă,
Iancule, unde te duci?

Ştiu că supărarea doare
Şi nu încape sub şerpar,
Plini sunt codri de sudoare
Şi-Arieşul de amar...

Noaptea peste ochi te-apasă,
Lasă-ţi murgul pe izlaz
Şi ţi-om da pălincă întoarsă,
Dă-l încolo de necaz!

Dinspre Munţi, dinspre lumină,
N-auzi tulnicul cum strigă?
Mai rămâi cu noi la cină,
Bruţul ei de mămăligă! Read more about Iancule, rămâi cu noi...

Categorie:

VĂ STRIG, ROMÂNI…

Urlă-n mine lupii disperării,
Se surpă-n cântec fluierul nebun,
Vă strig, români, din marginile zării,
Somnul cel de moarte nu e bun!

E vremea să vă deşteptaţi din el,
Orbiţi de visul care v-amăgeşte,
Nu e şovin şi nu e nici mişel
Cel ce mai simte încă româneşte!

În zi de dulce şi în zi de post
Cinstiţi-vă, aşa cum se cuvine,
Trecutul care ne-a fost adăpost
De toate vitregiile străine! Read more about VĂ STRIG, ROMÂNI…

Categorie:

Pagini

Subscribe to Poezie