Poezie

ULTIMA CAFEA

Poem inedit

Hai, Moarte, să bem o cafea
Ţi-o fac cu caimac, aromată
Mai leapădă-ţi coasa cea grea
Şi mantia asta ciudată.

Te rog să iei loc în fotoliu
Nu mă supără dacă fumezi
După cine eşti, Moarte, în doliu?
De ce tot suspini şi oftezi?

E foarte fierbinte cafeaua
Nu te grăbi, că te frigi
Mai lasă-mi pe cer, încă, steaua
Dacă eu am să mor, ce cîştigi?

Ai venit să mă iei în persoană
Prea mare onoare îmi faci
Din toată specia asta umană
Numai pe mine mă placi? Read more about ULTIMA CAFEA

Categorie:

PESCUIREA MINUNATĂ

Lângă lacul cristalin al Ghenizaretului,
Venise Domnul Iisus, Împăratul veacurilor.
Pescarii şedeau pe ţărm întinzându-şi mrejele,
Obosiţi şi întristaţi de nereuşita lor.

Mântuitorul îi îndeamnă printre valuri să vâslească,
Anticipând noua minune şi dumnezeiasca taină.
Pescuind cu îndrăzneală, corăbiile se umplură,
Dând slavă lui Dumnezeu şi rugându-se cu râvnă. Read more about PESCUIREA MINUNATĂ

Categorie:

LIMBĂ ROMÂNEASCĂ

Te îmbrăţişez: cu flori de lumină,
Prin suflare îţi exprim iubire,
Eşti a fraţilor ce sunt şi or să vină
Cu iubire s-o ducă spre nemurire.

Limbă frumoasă, iubire de aproape,
Mângâierea de azi şi de mâine,
N-oi lăsa pe nimeni să te îngroape,
Eşti puterea mea precum o pâine.

Lupii au pândit graniţele tale,
Ai rămas lumină în izvoare,
Când te rostesc am mângâiere
În inimă şi-n suflet sărbătoare. Read more about LIMBĂ ROMÂNEASCĂ

Categorie:

SFÂNTA CRUCE

Cruce sfântă şi aleasă, stindardul Bisericii,
Cu puterea ta cea mare, ne-ntăreşti pe drumul vieţii.
Eşti creştinilor comoară, altar sacru, minunat,
Pe care Stăpânul lumii L-a sfinţit şi adorat.

Fiind scară către cer, semn strălucitor, puternic,
Pe om l-ai răscumpărat din noaptea cea grea a morţii.
Steag înconjurat de îngeri bucuria sfinţilor,
Ai deschis calea iertării, dând răsplată drepţilor. Read more about SFÂNTA CRUCE

Categorie:

Drumul spre Ţară

Mă arde iar dorul de Ţara mea - Mamă,
şi sufletul tot, de dor îmi e rană...
Cu glas de durere azi Ţara mă cheamă,
să-i trec nedreapta istoriei vamă...

Aşteaptă hapsânii, adânc să lovească,
răi vameşii, pentru trădare plătiţi,
şi-n suflet mă doare că pot să trăiască
vânduţi precum Iuda, pe câţiva arginţi.

La vamă s-aştepte tăcuţi mercenarii…
eu ştiu o cărare spre soare să urc,
cei răi, azi, să ştie... că pot temerarii
s-ajungă în Ţară prin vamă de cuc. Read more about Drumul spre Ţară

Categorie:

MAICA DOMNULUI

Pe bolta bisericii străluceşte-o mândră stea,
Este cea mai plină de har, Sfânta Fecioară Maria.
Maica Solului ceresc, nădejdea creştinilor,
Uneşte cerul cu pământul în curgerea veacurilor.

Cuvântul lui Dumnezeu chip omenesc a primit,
Din preacuratul său trup cu vrerea Duhului Sfânt.
Fiind lauda fecioarelor şi altar duhovnicesc,
Îngerii-o slăvesc în cor, oamenii o fericesc. Read more about MAICA DOMNULUI

Categorie:

Crezul Moţului…

Prea destul i-am fost tăcerii vamă,
Nu mai poate Sufletul să-mi tacă,
Doar de Dumnezeu îi este teamă,
Ştiu că niciun rău nu o să-i facă!

El a pus în gura lui cuvânt,
Bine cuvântat de-a pururi fie!
Părinţii i-au dat nume pe pământ
Să-l port cu cinste până-n veşnicie!

Mi-e dreaptă şi mi-e mântuită calea,
Cu Horia m-au tras atunci pe roată,
Cu Iancu mi-am cântat din fluier jalea
Şi n-o să-mi uit strămoşii niciodată! Read more about Crezul Moţului…

Categorie:

DRAPELUL

Drapelul este trecutul,
Drapelul este prezentul,
Drapelul este viitorul,
Ţara, patria, poporul.

Albastrul cerului,
Galbenul ogoarelor,
Roşul sângelui,
Virtutea românilor.

Voinţa unanimă,
Voinţa sublimă,
Simbol al Unirii,
Binecuvântării Patriei.

Stropit cu sângele
Străbunilor noştri,
Îmbelşugat cu grâne
Şi sudoarea muncii.

E istoria României,
Onoarea Patriei,
Este responsabilitate,
Datorie, demnitate. Read more about DRAPELUL

Categorie:

Ştefan...

Ştefan este tata. Ştefan e nepotul.
Şi pentru Moldova, Ştefan este totul!
Odihnind la Putna, linişte nu are,
că îl doare Ţara, arsă la hotare.

Ştefan e viteazul Soare al dreptăţii,
apărând cu spada, sufletul Cetăţii!
răsturnând duşmanul, precum vântul, pleava,
să înveţe Poarta, unde e Suceava!

Ştefan este Sfântul Cerului albastru
căutându-i Taina la Daniil Sihastru...
braţele duşmane să prefacă-n vreascuri...
Ţara să îşi treacă printr-a’ vremii teascuri! Read more about Ştefan...

Categorie:

ROMÂNIA, ULTIMUL BAL

(20 iulie 1943, Bălţi - 5 noiembrie 2010, Bucureşti)

În loc să fim o ţară numai fraţi,
Simţim, în noua epocă barbară,
C-am fost, în viaţa noastră blestemaţi
S-ajungem chiriaşi la noi în ţară.

Din tot ce facem, nu avem nimic,
Ne macină străine interese,
Făina noastră n-are spor nici pic,
Nici pâinea în cuptor nu ne mai iese.

Trăim acelaşi tragic simţământ,
Sub politicieni şi sub contabili,
Că noi, ca neam, avem destinul frânt
Şi suntem de prisos şi nerentabili. Read more about ROMÂNIA, ULTIMUL BAL

Categorie:

Pagini

Subscribe to Poezie