Poezie

ÎNVIEREA

În noaptea cea mai sfântă scăldată-n armonie,
Lumina învierii luceşte cu tărie.
Nu mai domneşte moartea, puterea sa e frântă,
Iar îngerii mirifici un imn de laudă cântă.

Domnul a înviat, ce zi de biruinţă,
Când pe pământ şi-n cer, e bucurie multă.
Păcatu-ntunecos a fost spălat prin cruce,
Iubirea lui Hristos în suflete pătrunde.

Creştini de pretutindeni în sfintele biserici,
Slăvesc marea minune a binecuvântării.
Calea spre izbăvire de astăzi s-a deschis,
Nădejdea mântuirii, n-a mai rămas doar vis. Read more about ÎNVIEREA

Categorie:

STALINGRAD Uitatului erou, necuprins în cartea ţării

Pentru moşu, dus departe, lac de lacrimi plâns-a buna
Şi în seri de lungă vară, uşa ne-ncuiată-ntruna
A păzit-o cu privirea, tot sperând că o să-l vadă
Cum veni-va într-o seară şi la masă o să-mi şadă.

Între perne cina caldă mi-o păstra într-o păstură
Că ştia că moşu spus-a, ne-ndoios cu a sa gură
Că de-acum bătaia-i gata şi acasă o să vină,
Că-i de sapă şi-i de coasă şi că plugu-i o rugină. Read more about STALINGRAD Uitatului erou, necuprins în cartea ţării

Categorie:

UNIREA CEA MARE

Motto:
„Ne-mplinit e încă visul de unire
Cât pământ din ţară încă-i la vecini,
Rugi ’nălţăm de veacuri la dumnezeire
Lase-ne moşia în a noastre mâini.”

Din ce-am fost odată, mare-mpărăţie
Ce şi-a-ntins hotarul către larga zare,
S-a ajuns în vreme, neamul să îmi fie
Jumătăţi de ţară prinse în hotare.

Câte Doamne zbateri, câtă umilinţă,
Câte lupte, jertfe, câte vieţi curmate,
Câte rugi la Tine, în smerit, căinţă,
N-am ‘nălţat Mărite vremi nenumărate. Read more about UNIREA CEA MARE

Categorie:

Dictatul…

N-am suferit de când mă ştiu dictatul
Şi niciun dictator nu mi-a fost drag,
Parcă le-aud gorunilor oftatul
Din Munţii mei înlăcrimaţi în prag.

Pe cei ce-au rupt atunci bucăţi din hartă,
Din harta Ţării mele sângerând,
Niciun plecat la ceruri nu îi iartă,
Îi judecă de-o vreme rând pe rând!

Şi-acelora ce mai visează încă
Din trupul pământesc să rupă iar,
Acelaşi vers îmi dă mereu poruncă
Să le spun că totul e-n zadar! Read more about Dictatul…

Categorie:

Ardealul

Ardeal, pământ râvnit de mulţi, cu văi frumoase şi cu munţi,
Ai stat cu pieptul de oţel în faţa vitregelor vremi.
Răzbaţi ca stâncă şi credinţă, liman ales spre biruinţă,
Înconjurat de-un foc nestins, cu care veşnic ai învins.

Te-au ocrotit murind străbunii, cântat-au fagii şi stejarii,
Doina bravilor ostaşi ce s-au jertfit prin Carpaţi.
Cu suflet cald şi iubitor, mereu senin şi primitor
Ne-nvăluieşti cuprins de nori, străjer din vârful codrilor. Read more about Ardealul

Categorie:

CINSTIREA SFINTELOR ICOANE

Biblia neştiutorilor de carte, lumina vieţii viitoare,
Sunt minunatele icoane, ferestre spre eternitate.
Teologia în imagini şi taina cea strălucitoare,
Are putere harică, inestimabilă valoare.

Genunchii îndoindu-mi, înalţ spre cer privirea,
Iar gândurile tulburi îndată se destramă,
Doar firave dorinţe se pierd adânc în noapte
Şi Domnului durerea o spun fără de teamă. Read more about CINSTIREA SFINTELOR ICOANE

Categorie:

POSTUL CREŞTIN

Perioadă de-nfrânare şi profundă pocăinţă
Este postul creştinesc, şcoala cea duhovnicească.
Rânduiala preacurată, scara lină către cer,
Duce mica noastră jertfă, tot mai sus, la Creator.

Lacrimile umilinţei, rugăciunea şi iertarea,
Întorc pe om la Dumnezeu, aducându-i alinarea.
Biruind patimile, risipind ispitele,
Să-mbrăcăm haina dreptăţii, săvârşind doar binele. Read more about POSTUL CREŞTIN

Categorie:

DOAR UNIŢI VOM TRECE LUMEA

Stau în faţa colii albe şi a scrie nici că-mi vine,
Nu că n-aş avea subiecte, nu că n-ar fi despre cine,
Dar i-atâta umbră neagră aruncată peste neam
Că mi team-a spune-mi gândul şi durerea care-o am.

Cum se poate, că de-o vreme, dacă vrei să-i faci de bine
Neamului, te ţină minte lungă vreme care vine,
El te spurcă, te blestemă şi-apoi spatele-ţi întoarce
Şi la ceilalţi se gândeşte şi-n ascuns trădare coace. Read more about DOAR UNIŢI VOM TRECE LUMEA

Categorie:

RUGĂCIUNE PENTRU UNITATE

Doamne, Cel ce ai adunat pe cele despărţite înfrumuseţând lumea şi l-ai plămădit pe om ca pe o cinstită făptură suflând asupra lui duh de viaţă, trimite asupra noastră harul Tău, pentru ca împreună cu toate lucrurile mâinilor Tale - întreaga creaţie să ne unim în glas de doxologie, preamărindu-Te pe Tine, Părintele luminilor.
Doamne, Cel ce ai adunat în corabia lui Noe pe cei care au crezut cuvântului Tău, insuflă-ne şi nouă duhul ascultării, salvându-ne din potopul patimilor.
Read more about RUGĂCIUNE PENTRU UNITATE

Categorie:

ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI

La templul din Ierusalim în zi de sărbătoare,
A strălucit Pruncul divin ca razele de soare,
Era adus de Maica Sa, Fecioara Maria,
Iar dreptul Simeon vedea-mplinită proorocia.

Cu chipul blând şi glas duios cuprins de bucurie,
Bătrânul înţelept vestea a Fiului menire.
Primind cu braţe tremurânde, pe Ziditorul lumii,
Învăluit în rugăciune trăia apusul vieţii. Read more about ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI

Categorie:

Pagini

Subscribe to Poezie