Poezie

De unde vin...

„Nu eşti nimic, dacă nu eşti de undeva”
(Thomas Mann)

M-am întrebat şi eu de unde vin,
Am fost şi sunt aici un strop divin
Ca fiecare dintre cei de faţă,
Precum plecaţii din această viaţă,

O taină niciodată dezlegată
Cu toată ştiinţa vremii adunată
Sub steaua ce răsare şi apune,
Minunea de-a fi om e o Minune!

De unde vin, din care zări anume,
Venirii mele i-a fost dat un nume,
Când mă strigă viaţa să-i răspund!
În el eu niciodată nu m-ascund, Read more about De unde vin...

Categorie:

Tinereţe

Tinereţe să nu-ţi baţi joc
De zilele ce iute se perindă,
Niciodată timpul nu va sta în loc,
E scurtă viaţa, doar cât o colindă.

La tinereţe credem cu tărie,
Că viaţa capcane nu ne ascunde,
Suntem ca fluturaşii pe câmpie,
Zburăm, dar către ce şi către unde?

Îmbătrânim apoi pe zi ce trece,
Cu anii care trec cu noi în zbor
Şi astfel viaţa noastră se petrece,
Ca orice fapt divers, căci totu-i trecător. Read more about Tinereţe

Categorie:

SFINŢII TREI IERARHI

Pe cerul Bisericii, mari luceferi stălucesc,
Cu parfumul vieţii lor pe Hristos mărturisec.
Sunt focare de lumină, izvoare duhovniceşti,
Apărătorii dreptei credinţe, mari dascăli dumnezeieşti.

În unitatea slujirii, crezul lor a fost iubirea,
Dreptatea şi bunătatea, ce-aduc lumii fericirea.
Prin muncă şi rugăciune, adorând pe Dumnezeu,
Trei păstori de suflete, ne-o călăuzi mereu. Read more about SFINŢII TREI IERARHI

Categorie:

BOTEZUL DOMNULUI

Pe malul râului Iordan, cu inimă smerită,
Un glas de tunet răsuna, chemând la pocăinţă.
Era Ioan, prorocul sfânt, vestind dreapta credinţă,
Şi pe Mesia aşteptând cu multă umilinţă.

Iisus Hristos spre ţărm sosea pentru-a primi botezul,
Iar Duhul Sfânt se arăta sublim ca porumbelul.
Un glas divin mărturisea a Domnului minune,
Apele mari mai lin curgeau, sfinţind străveche lume. Read more about BOTEZUL DOMNULUI

Categorie:

Naşterea Domnului

Din proorociile înalte, ce-s aşternute-n Sfânta Carte,
Răsare-o zi de bucurie, înveşmântată-n veşnicie,
E praznic mare, luminos, coboară Soarele Hristos,
Venind în lume, Prunc curat, cu chip senin, nevinovat.

O stea strălucitoare-n cer, tresare astăzi ca şi ieri,
Umbrind cu dulcea-i revărsare, pământu-ntreg, pe fiecare.
Se văd sosind din depărtare, cuprinşi de-o mistică chemare,
Trei crai străini, purtaţi de dor, spre leagănul izbăvitor. Read more about Naşterea Domnului

Categorie:

SFÂNTA MUCENIŢĂ FILOFTEIA

Iubitoarea de Dumnezeu, Muceniţa Filofteia,
A văzut lumina zilei în Târnovo, Bulgaria.
Încă din copilărie a deprins de la mama sa,
Iubirea de aproapele, postul şi milostenia.

Trecând la cele veşnice buna şi evlavioasa mamă,
A luat crucea suferinţei, rămânâd astfel orfană.
După o vreme tatăl său s-a căsătorit din nou,
Iar mama cea vitregă o asuprea foarte rău. Read more about SFÂNTA MUCENIŢĂ FILOFTEIA

Categorie:

ONOR PRIN VEACURI LUI MIHAI VITEAZUL

„Nu vă urez viaţă, căpitanii mei!
Dimpotrivă, moarte, iată ce vă cei!
Ce e viaţa noastră în sclavie oare?
Noapte fără stele, ziuă fără soare,
Cei ce rabdă jugul şi-a trăi mai vor
Merită să-l poarte spre ruşinea lor!”
(Dimitrie Bolintineanu:
„Cea din urmă noapte a lui Mihai cel Mare”)

Azi, în sufletele noastre, tronezi eroic, Mihai,
Ştim c-aici, în Alba noastră-ai fost primit cu alai,
Tot aici ai proclamat, spre-a duşmanilor uimire,
Poftită şi îndrăzneaţă, Sfântă a Ţării Unire. Read more about ONOR PRIN VEACURI LUI MIHAI VITEAZUL

Categorie:

În veci, ortodocşi

De mic, sunt ortodox, ca toţi ai mei
aceasta e credinţa mea creştină,
am învăţat cu tălpile să calc,
cum am aflat că mâna se închină.

Atunci am înţeles că sunt dator
să nu cedez cumva vreunei noxe,
ci să rămân, cu neamul meu cu tot,
fidel pe veci credinţei mele ortodoxe.

Ai mei puteau muri şi n-ar fi dat
credinţa lor pe nici un fel de bunuri,
nici dacă ar fi fost crucificaţi,
nici dacă s-ar fi tras în ei cu tunul. Read more about În veci, ortodocşi

Categorie:

PUTEREA RUGĂCIUNII

Maica firavelor lacrimi, ocrotitoarea tuturor,
Eşti dulcea rugăciune, izvorul virtuţilor.
În drumul spre mântuire este hrană inimilor,
Perete despărţitor în faţa necazurilor.

Convorbirea intimă a omului cu Dumnezeu,
E lucrarea îngerilor, nimicirea demonilor.
Farul luminos al minţii, înlătură deznădejdea,
Micşorează întristarea şi trimite liniştea. Read more about PUTEREA RUGĂCIUNII

Categorie:

Pagini

Subscribe to Poezie