Poezie

UNIREA

O carte îşi deschide nepieritoarea filă,
Un Alexandru-Cuza, cu sceptrul strâns în mână,
Rosteşte peste veacuri nemuritorul crez
Ce va pătrunde falnic, sorbit de univers.

Din roşul purpuriu se naşte prima rază,
Ce se topeşte-n galbenul întinselor câmpii,
Zburând în mare taină spre zarea cea albastră
A gloriilor apuse la sânurile vremii.

Şi prin oglinda lumii o stâncă se zăreşte,
O mistică speranţă ce-n ani se adânceşte,
Unind ca-ntr-o cunună pe glia strămoşească:
Moldova şi Ardealul şi Ţara Românească. Read more about UNIREA

Categorie:

SFINŢII ÎNGERI

În atotînţelepciunea Sa, Dumnezeu a creat,
Fiinţe spirituale cu rostul de a-L lăuda.
Pe calea vieţii pământeşti ei sunt mereu sfătuitori,
Fiindu-le oamenilor cei mai fideli ocrotitori.

Primind de la Sfântul Botez un ager înger păzitor,
Şopteşte conştiinţei noastre împotriva vrăjmaşilor.
Transmite îndemnurile bune spre faptele folositoare,
Păzind grădina sufletului de cursele înşelătoare. Read more about SFINŢII ÎNGERI

Categorie:

SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE

Trăia în Tesalonic în vremea persecuţiilor,
Mucenicul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir.
Domnind Maximilian, crudul împărat păgân,
Poruncise tuturor să-i distrugă pe creştini.

Ostaşul Domnului Hristos având rang de general,
Se declarase slujitor al cerescului Stăpân.
Eliberându-i pe sclavi, ajutând pe cei sărmani,
Fiind model de dăruire, cununa muceniciei a luat. Read more about SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE

Categorie:

CUVIOASA PARASCHEVA

Comoară de mult preţ, vas ales al harului,
E Cuvioasa Parascheva, lauda Epivatului.
Din fragedă copilărie strălucind de bunătate,
Se ruga lui Dumnezeu cu multă evlavie.

Era pilda luminoasă şi fecioară înţeleaptă,
Ajutând pe cei săraci şi năpăstuiţi de soartă.
Luând haina împărătească a ascultării depline,
Având cugetul curat a intrat în mănăstire. Read more about CUVIOASA PARASCHEVA

Categorie:

MAICA DOMNULUI

Pe bolta bisericii străluceşte-o mândră stea,
Este cea mai plină de har, Sfânta Fecioară Maria.
Maica Solului ceresc, nădejdea creştinilor,
Uneşte cerul cu pământul în curgerea veacurilor.

Cuvântul lui Dumnezeu chip omenesc a primit,
Din preacuratul său trup cu vrerea Duhului Sfânt.
Fiind lauda fecioarelor şi altar duhovnicesc,
Îngerii-o slăvesc în cor, oamenii o fericesc. Read more about MAICA DOMNULUI

Categorie:

SFÂNTA CRUCE

Cruce sfântă şi aleasă, stindardul Bisericii,
Cu puterea ta cea mare, ne-ntăreşti pe drumul vieţii.
Eşti creştinilor comoară, altar sacru, minunat,
Pe care Stăpânul lumii L-a sfinţit şi adorat.

Fiind scară către cer, semn strălucitor, puternic,
Pe om l-ai răscumpărat din noaptea cea grea a morţii.
Steag înconjurat de îngeri bucuria sfinţilor,
Ai deschis calea iertării, dând răsplată drepţilor. Read more about SFÂNTA CRUCE

Categorie:

APEL CĂTRE MOLDOVA

Jumătate de Moldovă, dă-mi mâna ta peste Prut!
Ruperea ta de Ţară, de două veacuri, ne-a durut,
Cerem să mai parcurgi înc-o dată drumul înapoi
Şi nu uita că, împreună, suntem o Ţară de eroi!

Râul istoric, Prutul, nu-i graniţă-ntre fraţi,
Ci-i brâu de legătură, cu noi să v-adunaţi,
Vom înfrunta-mpreună mulţimi de vijelii,
Vom fi braţul puternic al noii Românii! Read more about APEL CĂTRE MOLDOVA

Categorie:

MAICA DOMNULUI

În grădina cea cu spini a neamului omenesc,
A răsărit albul crin cu parfum dumnezeiesc.
Scară lină către cer, chivot poleit cu nori,
Este Maica Domnului, rugătoare pentru noi.

Când solul trimis din cer, i-a vestit marea minune,
Cu smerenie curată rostea dulcea rugăciune.
Apă pură cristalină, a fost toată viaţa ei,
Model demn de vieţuire, cea mai sfântă-ntre femei. Read more about MAICA DOMNULUI

Categorie:

LA CENTENARUL MARII UNIRI

Din neagra ta robie te-ai ridicat, române,
Şi-n vatra de milenii a Daciei străbune
Lumina libertăţii sădit-ai pe pământ
Şi-i stai de strajă-n veghe de-un veac sub jurământ.

De când ne ştim prin veacuri, noi toţi fraţi ne-am ţinut,
Izvor latino-dacic străbate prin cuvânt
Şi-acest ţinut carpatic e-o sfântă moştenire
De care nu ne rupe mârşavă convertire. Read more about LA CENTENARUL MARII UNIRI

Categorie:

SCHIMBAREA LA FAŢĂ

Pe creasta muntelui Tabor, într-o mirifică lumină,
A strălucit Blândul Păstor, schimbându-şi faţa Sa divină.
Domnea o linişte deplină, iar vântul adiind uşor,
Mărturisea cu vocea-i lină, minunea sfântă tuturor.

Un glas ceresc străpunse zarea şi marea îndoielilor,
Adeverind dumnezeirea ilustrului Mântuitor.
De-o puritate cristalină era cuprins veşmântul Său,
În timp ce ruga Sa fiebinte trecuse dincolo de nori. Read more about SCHIMBAREA LA FAŢĂ

Categorie:

Pagini

Subscribe to Poezie