Poezie

RUGĂCIUNEA

La şcoala trecătoare-a vieţii, ocrotiţi de Duhul Sfânt,
Cerem lui Iisus iertare pentru tot ce am greşit.
Sufletul cuprins de lacrimi şi profunde remuşcări,
Află tandră alinare prin Proniatorul său.

Hrana inimilor dalbe, respiraţia iubirii,
Ne va oferi statornic garanţia mântuirii.
Încercări, boli, supărări, gânduri sumbre şi dureri,
Se vor risipi ca fumul ce se-nalţă printre nori. Read more about RUGĂCIUNEA

Categorie:

Fii tolerant!

De dai de unul, care te jigneşte,
Te-njură sau te ponegreşte,
Deşi cu nimic nu l-ai deranjat,
Dar pe el valul l-a luat,
Fii tolerant, zâmbeşte, nu fi supărat!

Când funcţionarul de la un ghişeu
Te refuză din nou, cu tupeu,
Chiar dacă ai toate cele necesare,
Nu-l înjura, că intri în păcat;
Fii tolerant, zâmbeşte, nu fi supărat!

Dacă vecina îţi spune o vorbă rea,
Să nu îţi pui mintea cu ea,
Că poate azi nu este în ziua ei cea bună.
Pe tine chiar dacă te-a mâniat,
Fii tolerant, zâmbeşte, nu fi supărat! Read more about Fii tolerant!

Categorie:

POSTUL CREŞTIN

Perioadă de-nfrânare şi profundă pocăinţă
Este postul creştinesc, şcoala cea duhovnicească.
Rânduiala preacurată, scara lină către cer,
Duce mica noastră jertfă, tot mai sus, la Creator.

Lacrimile umilinţei, rugăciunea şi iertarea,
Întorc pe om la Dumnezeu, aducându-i alinarea.
Biruind patimile, risipind ispitele,
Să-mbrăcăm haina dreptăţii, săvârşind doar binele. Read more about POSTUL CREŞTIN

Categorie:

CUVIOASA PARASCHEVA

Comoară de mult preţ, vas ales al harului,
E Cuvioasa Parascheva, lauda Epivatului.
Din fragedă copilărie strălucind de bunătate,
Se ruga lui Dumnezeu cu multă evlavie.

Era pilda luminoasă şi fecioară înţeleaptă,
Ajutând pe cei săraci şi năpăstuiţi de soartă.
Luând haina împărătească a ascultării depline,
Având cugetul curat a intrat în mănăstire. Read more about CUVIOASA PARASCHEVA

Categorie:

MAICA DOMNULUI

În grădina cea cu spini a neamului omenesc,
A răsărit albul crin cu parfum dumnezeiesc.
Scară lină către cer, chivot poleit cu nori,
Este Maica Domnului, rugătoare pentru noi.

Când solul trimis din cer, i-a vestit marea minune,
Cu smerenie curată rostea dulcea rugăciune.
Apă pură cristalină, a fost toată viaţa ei,
Model demn de vieţuire, cea mai sfântă-ntre femei. Read more about MAICA DOMNULUI

Categorie:

PUTEREA CRUCII

Mântuitorul Iisus Hristos, blândul Împărat al lumii,
S-a jertfit de bună voie pe altarul nemuririi.
Crucea-i semnul biruinţei, bucuria drepţilor,
Steagul sfânt de izbăvire pentru omul credincios.

Pe drumul greu şi strâmt al vieţii pământeşti,
Mereu zdrobiţi de griji, nevoi, ispite.
Privind la jertfa lui Hristos din depărtate zări,
O linişte deplină în suflet se aşterne. Read more about PUTEREA CRUCII

Categorie:

MAICA DOMNULUI

Pe bolta bisericii străluceşte-o mândră stea,
Este cea mai plină de har, Sfânta Fecioară Maria.
Maica Solului ceresc, nădejdea creştinilor,
Uneşte cerul cu pământul în curgerea veacurilor.

Cuvântul lui Dumnezeu chip omenesc a primit,
Din preacuratul său trup cu vrerea Duhului Sfânt.
Fiind lauda fecioarelor şi altar duhovnicesc,
Îngerii-o slăvesc în cor, oamenii o fericesc. Read more about MAICA DOMNULUI

Categorie:

CÂNTEC PENTRU UNIRE

E Ţara o Câmpie a Libertăţii. Iată,
Aradu-i vatră sfântă a României Mari.
Deşteaptă-te, române, aud vorba curată
Şi văd batalioane’nălţându-se-n stegari. Bat clopotele ceasul reîntregirii sfinte!
E ordinea firească a ceea ce suntem.
Se mai aude Iancu, chemările-i lui flinte,
Viteazul stând în şaua-i triumfător şi drept. De capete căzut-au de-s lespezi pe morminte,
De ard în suflet moţii dreptăţii traşi pe roţi
Şi lacrimi transilvane de scapăr pe veşminte,
Azi sub aceeaşi stemă suntem uniţi cu toţi.

Categorie:

SFÂNTUL PROOROC ILIE

Înger pământesc şi om ceresc, crainic al virtuţilor,
Era Ilie Tesviteanul, profetul necruţător.
Pe regele păgân Ahab ce lui Baal s-a închinat,
Pentru cruda necredinţă cu tărie l-a mustrat.

Lângă pârâul Cherit păsările l-au hrănit,
Iar în Sarepta Sidonului o minune a săvârşit.
Pe vârful muntelui Carmel aşteptând slăvitul semn,
Focul cel trimis din cer a fost marele îndemn. Read more about SFÂNTUL PROOROC ILIE

Categorie:

ZIUA EROILOR

Pe altarul sfânt al ţării s-au jertfit ostaşi viteji,
Cinstind martiriul lor, punem lumânări şi flori.
Unitate, libertate, leagănul cel românesc,
S-au clădit prin foc şi sânge pe tărâmul strămoşesc.

Făcând pioasă pomenire de ziua eroilor,
Odihneşte-i, Doamne sfinte, cu cetele drepţilor.
Rugăciuni să încolţească pe buzele tuturor,
Iar pământul să rodească crini din lacrimi şi fiori. Read more about ZIUA EROILOR

Categorie:

Pagini

Subscribe to Poezie