Poezie

Un mare iubitor al naturii

Un mare iubitor al naturii, falnic prin vestite şcoli trecea,
Nu asculta pe nimeni, învăţa, iar în vacanţe muncea.
Din prea multă dragoste faţă de natură, pe care o simţea,
Printre elite, într-un birou superb, entuziasmul şi-l împărţea. Îl priveşte bunicul amărât. Oare din nepotul lui, ce va deveni?!
A-ncercat despre natură, atâtea să-l înveţe şi va lenevi?
Nu-i mai plac lui cerbii, căprioarele spre izvoare trecând la adăpat,
Urşii falnici, urlând sub clar de lună, sub cerul înstelat? Nu-i place când cornul sună, la începutul unei vânători de mistreţi…

Categorie:

DRAGOSTE DE ŢARĂ (poezie testament)

MI-E DRAGĂ PIATRA CARE-O CALC,
Şi Soarele, si Vântul ce m-adie…
Mirosul mov de Liliac,
Şi galbenul de Păpădie…!

Mi-e dragă Turturica din copac,
Cu câtă grijă-şi creşte puişorii!
Şi ce sfioasă paşte grăunciorii
Ce-i pun anume pentru ea-n cerdac!

O urmăresc mereu ca pe o Sfântă,
Nu face nimănui nimica rău!
Ba dimpotrivă, sufletul ne-ncântă,
Când ea, perechea-şi cheamă-n cuibul său. Read more about DRAGOSTE DE ŢARĂ (poezie testament)

Categorie:

SFINȚII ÎMPĂRAȚI CONSTANTIN ȘI ELENA

O pagină luminoasă scrisă de creştini prin sânge,
Străluceşte peste veacuri poleită cu iubire.
Trei veacuri de chinuri grele şi amară suferinţă,
S-au stins cu-a Domnului vrere, mistuite de credinţă.

Împăratul Constantin pregătindu-se de luptă,
A văzut simbol divin, steagul sfânt de biruinţă.
Prin acest semn vei învinge, răsuna chemarea lină,
Şi botezul vei primi, bucurând lumea creştină. Read more about SFINȚII ÎMPĂRAȚI CONSTANTIN ȘI ELENA

Categorie:

CĂNTEC PENTRU UNIRE

E Ţara o Câmpie a Libertăţii. Iată,
Aradu-i vatră sfântă a României Mari.
Deşteaptă-te, române, aud vorba curată
Şi văd batalioane’nălţându-se-n stegari.

Bat clopotele ceasul reîntregirii sfinte!
E ordinea firească a ceea ce suntem.
Se mai aude Iancu, chemările-i lui flinte,
Viteazul stând în şaua-i triumfător şi drept.

De capete căzut-au de-s lespezi pe morminte,
De ard în suflet moţii dreptăţii traşi pe roţi
Şi lacrimi transilvane de scapăr pe veşminte,
Azi sub aceeaşi stemă suntem uniţi cu toţi. Read more about CĂNTEC PENTRU UNIRE

Categorie:

ONOR DACILOR!

Dacă simţi că tu eşti dac,
Să nu uiţi asta în veac!
Din adânc neamul tău vine
Şi tare mândru se ţine!

Din trecutul tău se ştie
C-ai luptat cu vitejie
Şi nicicând n-ai acceptat
De străin să fii-mpilat.

Din istorii toţi te ştiu
Devotat Daciei fiu,
Strâns legat de munţi Carpaţi,
Scut puternic, braţ de fraţi.

Cu dreptate scriu istorii
Că ai dărâmat imperii,
Fiindcă nu ţi-a convenit
Trai de „câine-nlănţuit”. Read more about ONOR DACILOR!

Categorie:

FEMEIA CREŞTINĂ

Ca soarele strălucitor dăruind lumină lină,
Podoabă căminului său este femeia creştină.
Altarul sfânt de jertfă fiind familia,
Din zori şi până-n noapte trudeşte totdeauna.

Cu zâmbetul ei cald şi inimă curată,
Oferă lumii viaţă din fiinţa sa întreagă.
O generaţie bună de mame devotate,
Transformă chipul lumii cu pace şi dreptate.

Copiii sănătoşi şi bine educaţi,
Sunt cinstea şi cununa Bisericii de azi.
Soţii virtuoase şi mame credincioase,
Vor dăinui veşnic pe cerul vieţii noastre. Read more about FEMEIA CREŞTINĂ

Categorie:

BISERICA SFÂNTĂ

Maică bună şi aleasă, tu eşti nava lui Hristos,
Ce ne porţi prin valuri grele, spre limanul prea frumos.
Eşti cetate întărită, stâncă de nebiruit,
Lăcaş sfânt plin cu iubire, de Iisus însufleţit.

Ispite, dureri, necazuri, la sânul tău ne-au adus,
Dar ne-ai izbăvit din toate cu puterea lui Iisus.
Pe cărări nestrăbătute, sub oblăduirea ta,
Vom fi garda de onoare ce te va reprezenta. Read more about BISERICA SFÂNTĂ

Categorie:

OMUL DURERILOR

Dinspre ocean spre ţărmul stins se-ntunecase zarea,
Şi neagră se făcu spre miazăzi cărarea.
Pe drumul lung, suind cu greu calvarul,
Se-ngemănau tristeţea şi amarul.

Iisus Hristos, Stăpânul şi Împăratul
Mergea să-nlăture urgia şi păcatul.
Din ochii limpezi şi senini curgeau şiroaie,
Mărturisind imensa iubire de oameni.

El s-a jertfit ca noi s-avem viaţă
Şi să-L slăvim cu dragoste fiască.
S-aducem flori şi inimi recunoscătoare,
Aceluia ce astăzi pentru fiecare, moare. Read more about OMUL DURERILOR

Categorie:

ÎNVIEREA

În noaptea cea mai sfântă scăldată-n armonie,
Lumina învierii luceşte cu tărie.
Nu mai domneşte moartea, puterea sa e frântă,
Iar îngerii mirifici un imn de laudă cântă.

Domnul a înviat, ce zi de biruinţă,
Când pe pământ şi-n cer, e bucurie multă.
Păcatu-ntunecos a fost spălat prin cruce,
Iubirea lui Hristos în suflete pătrunde.

Creştini de pretutindeni în sfintele biserici,
Slăvesc marea minune a binecuvântării.
Calea spre izbăvire de astăzi s-a deschis,
Nădejdea mântuirii, n-a mai rămas doar vis. Read more about ÎNVIEREA

Categorie:

RUGACIUNEA

La şcoala trecătoare-a vieţii, ocrotiţi de Duhul Sfânt,
Cerem lui Iisus iertare pentru tot ce am greşit.
Sufletul cuprins de lacrimi şi profunde remuşcări,
Află tandră alinare prin Proniatorul său.

Hrana inimilor dalbe, respiraţia iubirii,
Ne va oferi statornic garanţia mântuirii.
Încercări, boli, supărări, gânduri sumbre şi dureri,
Se vor risipi ca fumul ce se-nalţă printre nori. Read more about RUGACIUNEA

Categorie:

Pagini

Subscribe to Poezie