Politica

Marko Bela transmite un document oficial în limba maghiară din Cancelaria primului ministru


Stimaţi colegi, vreau să vă atrag atenţia asupra unei situaţii penibile şi aberante: Bela Marko, preşedintele UDMR, transmite un document în limba maghiară cu antetul Guvernului, cu ştampila lui de viceprim-ministru, de la faxul 021-318.11.52 al Cancelariei primului-ministru.
Vă ataşez facsimilul documentului original în limba maghiară şi traducerea lui. Este vorba de o convocare exclusivă a directorilor şi adjuncţilor maghiari din licee la o reuniune care a avut loc vineri, 5 martie, la Târgu-Mureş.
Documentul, care încalcă competenţele ministerului de resort, ar fi putut fi , eventual, un document intern al UDMR. Asta dacă ar fi avut antetul UDMR şi semnătura lui Bela Marko în calitate de preşedinte al UDMR.
În cazul de faţă, el are antetul Guvernului şi este ştampilat cu parafa de viceprim-ministru a lui Bela Marko, ceea ce îl face document ofi cial. În mod evident, este vorba nu numai de un abuz, ci şi de încălcarea Constituţiei privind limba ofi cială a Statului Român. Read more about Marko Bela transmite un document oficial în limba maghiară din Cancelaria primului ministru

Pagini

Subscribe to Politica