Viaţa creştină / Eveniment

†) 21 mai SFINȚII ÎMPĂRAȚI, ÎNTOCMAI CU APOSTOLII, CONSTANTIN ȘI MAMA SA, ELENA

Cu prilejul sărbătoririi sfinţilor de Dumnezeu încununaţilor şi întocmai cu apostolii, marilor împăraţi Constantin şi mama sa Elena, voi prezenta un studiu ce face referire la viața bisericeasă în timpul acestor două nestemate ale creștinătății: Împăratul Constantin cel Mare (306-337) este una din personalităţile de seamă din istoria universală. Până la el, Biserica a îndurat grele persecuţii din partea împăraţilor romani. Read more about †) 21 mai SFINȚII ÎMPĂRAȚI, ÎNTOCMAI CU APOSTOLII, CONSTANTIN ȘI MAMA SA, ELENA

PASTORALĂ

Prin Harul lui Dumnezeu † Andrei Episcopul Covasnei și Harghitei 2

Bucuria oamenilor este împletită cu bucuria îngerilor

Iubitului cler, Cinului monahal și Poporului binecredincios Read more about PASTORALĂ

23 aprilie †) SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE, PURTĂTORUL DE BIRUINŢĂ

„În inima Levantului, în părţile Paflagoniei, este o vestită biserică închinată Sfântului Mare Mucenic Gheorghe şi numită Fratrinomul. Şi fiind aceasta odinioară aproape ruinată, iar locuitorii ţinutului aceluia puţini şi săraci, nu se găsea nimeni s-o dreagă şi s-o înnoiască. Iată însă că o ceată de copii luaseră obiceiul să se joace în locul acela pustiu şi părăsit, iar printre aceştia se afla şi unul mai pirpiriu şi mai sfios din fire, pe care totdeauna ceilalţi îl biruiau şi făceau haz pe seama lui, necăjindu-l foarte. Read more about 23 aprilie †) SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE, PURTĂTORUL DE BIRUINŢĂ

25 aprilie (†) INTRAREA DOMNULUI ÎN IERUSALIM (Floriile)

Atunci când a venit vremea să pătimească pentru neamul omenesc, Mântuitorul nostru Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, unde iudeii i-au pregătit o primire triumfală. Această primire a fost cauzată de minunea Învierii lui Lazăr, care fusese mort vreme de patru zile şi îngropat în mormânt. Dezamăgiţi de starea socială şi nădăjduind în venirea lui Mesia, iudeii credeau că El era stăpânul lui Israel pe care Îl aşteptau. Trebuie să spunem că aceste aşteptări mesianice ale lor erau indisolubil legate de luptele pentru eliberarea poporului şi pentru dobândirea libertăţilor etnice. Read more about 25 aprilie (†) INTRAREA DOMNULUI ÎN IERUSALIM (Floriile)

Partea a doua a Postului Mare: Duminicile Sfinţilor Ioan Scărarul şi Maria Egipteanca

După ce în primele două duminici ale Postului au fost întăriţi în credinţa ortodoxă, iar în a treia duminică şi în Săptămâna a IV-a au venerat Crucea, candidaţii la cel de-al „doilea Botez” - Pocăinţa - îşi vor continua parcursul până în Săptămâna a VI-a (a Floriilor), punctându-l cu două duminici consacrate unor modele vii ale vieţii duhovniceşti. Aceste două praznice sunt apropiate atât în ce priveşte originea, cât şi funcţia şi tema lor, astfel că pot fi privite împreună.

Duminica a patra din Postul Mare, a Sfântului Ioan Scărarul Read more about Partea a doua a Postului Mare: Duminicile Sfinţilor Ioan Scărarul şi Maria Egipteanca

Semnificaţia dogmatică a praznicului Bunei Vestiri a Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria († 25 martie)

Studiind calendarul nostru creştin-ortodox observăm cu câtă înţelepciune au aşezat Părinţii Bisericii acolo toate sărbătorile, perioadele de post, astfel calendarul poate fi înţeles ca un lecţionar ortodox unde în întreg anul liturgic se recapitulează toată istoria omenirii, de la Adam până în actualitate, şi de aici, în veşnicie.
Read more about Semnificaţia dogmatică a praznicului Bunei Vestiri a Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria († 25 martie)

Postul - o cale de cunoaştere

Luni, 15 martie, vom începe, cu ajutorul lui Dumnezeu, cele şapte săptămâni de aleasă pregătire în vederea curăţirii sufleteşti şi trupeşti, pentru Marele Praznic al Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, anul acesta, în Biserica Ortodoxă, pe data de 2 mai. În cele ce urmează, am pregătit pentru dumneavoastră un fragment inedit care merită citit şi aplicat. Iată-l:
Read more about Postul - o cale de cunoaştere

Perioada Triodului - Pregătirea creştinului pentru Revoluţia Pascală

Duminică, 21 februarie, în Bisericile Ortodoxe va începe Perioada Triodului; 10 săptămâni de pregătire duhovnicească şi trupească pentru Sfintele Paşti; trei săptămâni premergătoare postului şi şapte săptămâni de post.
În cele ce urmează vă voi prezenta două dintre cuvintele pastorale ale părintelui profesor Doru Costache, ucenic al părintelui Dumitru Popescu (1929-2010) de la Facultatea de Teologie din Bucureşti, care la rândul său a fost discipol al marelui nostru părinte Dumitru Stăniloae (1903-1993).
Read more about Perioada Triodului - Pregătirea creştinului pentru Revoluţia Pascală

30 ianuarie +) SFINŢII TREI IERARHI: VASILE CEL MARE, GRIGORIE TEOLOGUL ŞI IOAN GURĂ DE AUR

Pe Sfinţii Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, îi sărbătorim laolaltă în data de 30 ianuarie, ca pe cei mai mari învăţători şi păstori ai Bisericii. Viaţa lor sfântă şi învăţăturile lor alcătuiesc dreptarele Ortodoxiei, vrednice de toată lauda şi încrederea. Este o dovadă limpede că este rătăcire să nu crezi ca ei.
Read more about 30 ianuarie +) SFINŢII TREI IERARHI: VASILE CEL MARE, GRIGORIE TEOLOGUL ŞI IOAN GURĂ DE AUR

1 ianuarie (+) TĂIEREA ÎMPREJUR CEA DUPĂ TRUP A DOMNULUI

Bunul nostru Mântuitor, Cel ce S-a smerit pe Sine luând trup omenesc, nu S-a ruşinat a Se supune întru toate legii lui Moise luând trup omenesc, pe care Însuşi i-o dăduse pe Muntele Sinai. Primul act de supunere a Fiului faţă de Tatăl pe care îl cunoaste omul a fost întruparea Sa ca prunc mic, iar nu ca bărbat desăvârşit, iar primul act de supunere faţă de Lege a fost primirea tăierii împrejur în cea de-a opta zi, aşa cum spune legea lui Moise: „Iar în ziua a opta se va tăia pruncul împrejur” (Levitic 12, 3).
Read more about 1 ianuarie (+) TĂIEREA ÎMPREJUR CEA DUPĂ TRUP A DOMNULUI

Pagini

Subscribe to Viaţa creştină / Eveniment