Viaţa creştină / Eveniment

1 ianuarie +) SFÂNTUL IERARH VASILE CEL MARE, ARHIEPISCOPUL CEZAREEI CAPADOCIEI

Vasile din Cezareea Cappadociei, cunoscut sub numele Vasile cel Mare (n. 329 sau 330, Kayseri - d. 379 d.Hr., Kayseri, Turcia), a fost un arhiepiscop din secolul al IV-lea, considerat doctor al Bisericii şi unul din cei trei arhiepiscopi de seamă, răsăriteni, ai Bisericii Ortodoxe, alături de Grigore de Nazianz („Teologul”) şi Ioan Gură de Aur.
Sfântul Vasile, Episcopul Cezareii, este unul dintre cei mai importanţi părinţi ai Bisericii Ortodoxe şi unul dintre cei mai mari teologi creştini. S-a născut în Pont în jurul anului 329 şi a murit în Cezareea în ziua de 1 ianuarie 379.
Read more about 1 ianuarie +) SFÂNTUL IERARH VASILE CEL MARE, ARHIEPISCOPUL CEZAREEI CAPADOCIEI

6 ianuarie (+) BOTEZUL DOMNULUI (Boboteaza - Dumnezeiasca Arătare)

Praznicul Botezului Domnului este sărbătorit la 6 ianuarie. El este numit în popor şi Boboteaza, iar în limbaj teologic-liturgic are şi denumirile de Teofanie sau Epifanie (Arătarea Domnului). Mântuitorul Iisus Hristos a crescut în Galileea, în cetatea Nazaret, tăinuindu-Şi înaintea oamenilor puterea şi înţelepciunea dumnezeirii Sale până la 30 de ani, pentru că la iudei se socotea a fi o necuviinţă, ca să primească cineva vrednicia de învăţător sau de preot înainte de această vârstă. Read more about 6 ianuarie (+) BOTEZUL DOMNULUI (Boboteaza - Dumnezeiasca Arătare)

7 ianuarie + SOBORUL SFÂNTULUI PROOROC IOAN BOTEZĂTORUL ŞI ÎNAINTEMERGĂTORUL DOMNULUI

După Bobotează, în ziua de 7 ianuarie se sărbătoreşte Sfântul Ioan Botezătorul. Sfântul Ioan este considerat cel mai important prooroc şi cel care face legătura dintre Vechiul şi Noul Testament. Ioan este ultimul prooroc al Vechiului Testament şi este menţionat în cărţile sfinte ca fiind cel care a avut rolul de a pregăti oamenii pentru primirea Fiului lui Dumnezeu.
Read more about 7 ianuarie + SOBORUL SFÂNTULUI PROOROC IOAN BOTEZĂTORUL ŞI ÎNAINTEMERGĂTORUL DOMNULUI

Cuvânt Pastoral la Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos

Prin Harul lui Dumnezeu,

† Andrei,

Episcopul Covasnei şi Harghitei

Preacuviosului cin monahal,
Preacucernicilor Părinţi, slujitori ai Sfintelor Altare,
Stimate autorităţi,
Iubiţi fraţi şi surori întru Domnul,

„Proorocii au proorocit şi drepţii au dorit să vadă…” Read more about Cuvânt Pastoral la Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos

6 decembrie +) SFÂNTUL IERARH NICOLAE, ARHIEPISCOPUL MIRELOR LICHIEI

Sfântul Ierarh Nicolae sau „Făcătorul de minuni”, sărbătorit de creştini pe 6 decembrie, a trăit la sfârşitul secolului al III-lea şi începutul secolului al IV-lea.
S-a născut într-o familie bogată, în localitatea Patara, în provincia Lichia, din partea asiatică a Turciei de astăzi.
Încă din copilărie a dovedit credinţă excepţională, iar în timpul tinereţii s-a remarcat prin purtare aleasă, post, discernământ şi viaţă duhovnicească intensă.
Read more about 6 decembrie +) SFÂNTUL IERARH NICOLAE, ARHIEPISCOPUL MIRELOR LICHIEI

DUMINICA A XXVII-A DUPĂ RUSALII (Tămăduirea femeii gârbove)

Evanghelia de astăzi ne înfăţişează încă odată imaginea vie prin cuvânt a nemărginitei iubiri de oameni a lui Hristos.
Dacă la început avem descrierea minunii făcută de Mântuitorul, în partea a doua suntem martorii unei răzvrătiri („sfinte” am putea spune, pentru că şi mai-marele sinagogii vroia să ţină legea!) ce nu are nicio legătură nici cu dragostea de Dumnezeu, nici cu dragostea de aproapele. Dacă ne aducem bine aminte, chiar duminica trecută i le amintea unui învăţător de lege (Matei 22, 35-46).
Read more about DUMINICA A XXVII-A DUPĂ RUSALII (Tămăduirea femeii gârbove)

30 noiembrie +) SFÂNTUL APOSTOL ANDREI, CEL ÎNTÂI CHEMAT, OCROTITORUL ROMÂNIEI

Sfântul Apostol Andrei a fost din Betsaida, orăşel pe malul lacului Ghenizaret, fiul lui Iona, din Galileea, şi fratele lui Petru, primul dintre ucenicii Domnului Hristos. Înainte de a fi Apostol al Domnului, Sfântul Andrei a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul. Read more about 30 noiembrie +) SFÂNTUL APOSTOL ANDREI, CEL ÎNTÂI CHEMAT, OCROTITORUL ROMÂNIEI

DUMINICA A XXX-A DUPĂ RUSALII (Dregătorul bogat - păzirea poruncilor)

Nu cumva să credeţi că Evanghelia de mai sus ar cere de la noi să ne vindem averile şi să le dăm săracilor, ca să ne putem mântui. Nu avuţia şi strângerea ei sunt o piedică pentru Împărăţia lui Dumnezeu, ci piedicile sunt beteşugurile sufleteşti ce le scorneşte avuţia în sufletul nostru, dacă nu băgăm de seamă. O evanghelie din duminicile trecute ne arată un om pe care avuţia îl aruncase în braţele băuturilor şi desfătărilor, iar Evanghelia de mai sus ne arată pe un altul, ce-şi făcuse din bogăţie un idol pe care îl avea mai drag şi mai de preţ decât mântuirea lui sufletească. Read more about DUMINICA A XXX-A DUPĂ RUSALII (Dregătorul bogat - păzirea poruncilor)

30 noiembrie +) SFÂNTUL IERARH ANDREI ŞAGUNA, MITROPOLITUL ARDEALULUI

Dumnezeu a rânduit întotdeauna oameni provi¬den¬ţiali acolo unde a fost nevoie mai mare de ei. Un astfel de om a fost Sfântul Mitropolit Andrei Şaguna, ctitor de credinţă şi cultură, om al rugăciunii şi un deosebit luptător pentru demnitatea românilor ardeleni. Într-o perioadă dureroasă pentru românii or¬to¬docşi din Transilvania, Sfântul Andrei Şaguna a fost lumânarea care a reaprins candela credinţei şi a speranţei în sufletele tuturor românilor prigoniţi.
Read more about 30 noiembrie +) SFÂNTUL IERARH ANDREI ŞAGUNA, MITROPOLITUL ARDEALULUI

21 noiembrie (+) INTRAREA ÎN BISERICĂ A MAICII DOMNULUI

Aşezată în sinaxar între cele patru mari sărbători, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, prăznuită la 21 noiembrie, datează din secolul al-VIII-lea.
Ziua de astăzi ne aminteşte de un moment de seamă din viaţa aceleia care avea să devină mai târziu Născătoarea de Dumnezeu, este ziua în care ne amintim de aducerea la Templul din Ierusalim a copilei de trei ani.
Read more about 21 noiembrie (+) INTRAREA ÎN BISERICĂ A MAICII DOMNULUI

Pagini

Subscribe to Viaţa creştină / Eveniment