Viaţa creştină / Eveniment

DUMINICA A XXVI-A DUPĂ RUSALII (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina)

„Zis-a Domnul pilda aceasta: Unui om bogat i-a rodit din belşug ţarina. Şi el cugeta în sine, zicând: Ce voi face, că n-am unde să adun roadele mele? Şi a zis: Aceasta voi face: Voi strica hambarele mele şi mai mari le voi zidi şi voi strânge acolo toate roadele mele şi bunătăţile mele; şi voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea, veseleşte-te. Însă Dumnezeu i-a zis: Nebune! În această noapte vor cere de la tine sufletul tău. Şi cele ce ai pregătit ale cui vor fi? Read more about DUMINICA A XXVI-A DUPĂ RUSALII (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina)

Postul Naşterii Domnului (Postul Crăciunului)

Postul Naşterii Mântuitorului sau Postul Crăciunului, aşa cum este cunoscut de către toţi credincioşii, este ţinut cu stricteţe de creştinii din întreaga lume. Prin intermediul acestui post, Dumnezeu ne dă putinţa curăţării trupeşti şi sufleteşti. Acesta închipuie ajunarea timp de patruzeci de zile a Prorocului Moise, dar şi postul patriarhilor din Vechiul Testament. Read more about Postul Naşterii Domnului (Postul Crăciunului)

DUMINICA A XXV-A DUPĂ RUSALII (Pilda Samarineanului milostiv)

Iisus ne oferă exemple practice pentru a ne câştiga mântuirea -oameni care merg şi oameni care se opresc. Important este nu ce fac alţii pentru mine, ci ce fac eu pentru alţii.
Read more about DUMINICA A XXV-A DUPĂ RUSALII (Pilda Samarineanului milostiv)

Postul nostru cel de toate zilele

Un călugăr l-a întrebat pe un părinte sfânt ce este postul.
- „Lasă-mă să-ţi explic” - i-a răspuns Bătrânul, şi i-a spus monahului toate păcatele pe care acesta le făcuse până atunci.
Ruşinat, monahul, neştiind ce să facă de jena care l-a cuprins, a căzut în genunchi şi a început să plângă cu lacrimi de pocăinţă.
Atunci Bătrânul i-a zis zâmbind:
- „Acum du-te de mănâncă!”
- „Nu, mulţumesc, mi-a pierit foamea” - răspunse monahul.
Read more about Postul nostru cel de toate zilele

SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL

Îngerii lui Dumnezeu au fost cinstiţi de oameni încă din vremurile vechi, de la început, însă adesea cinstirea aceasta se prefăcea în închinare, după cum se scrie la Cartea a Patra a Regilor.
Ereticii au ţesut întotdeauna tot felul de fabule şi poveşti în legătură cu îngerii. Unii dintre ei socoteau că îngerii sunt zei; alţii, chiar dacă nu îi socoteau zei, îi numeau făcători ai lumii văzute.
Read more about SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL

DUMINICA A XXIV-A DUPĂ RUSALII (Învierea fiicei lui Iair)

„Şi iată a venit un bărbat, al cărui nume era Iair şi care era mai marele sinagogii. Şi căzând la picioarele lui Iisus, Îl ruga să intre în casa lui, căci avea numai o fiică, ca de doisprezece ani, şi ea era pe moarte. Şi, pe când se ducea El, mulţimile Îl împresurau. Şi o femeie, care de doisprezece ani avea scurgere de sânge şi cheltuise cu doctorii toată averea ei, şi de nici unul nu putuse să fie vindecată, apropiindu-se pe la spate s-a atins de poala hainei Lui şi îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. Şi a zis Iisus: Cine este cel care s-a atins de Mine? Read more about DUMINICA A XXIV-A DUPĂ RUSALII (Învierea fiicei lui Iair)

DUMINICA A XXII-A DUPĂ RUSALII (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr)

„Era odată un om bogat, care se îmbrăca cu porfiră şi vison veselindu-se în toate zilele luminat” (Luca 16, 19).
Aşa îşi începe Hristos parabola despre bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr. Ni se înfăţişează înaintea ochilor un om plin de mărire lumească, ce îşi petrecea toate zilele îmbrăcat în cele mai bune haine şi în petreceri.
„Şi era şi un sărac, anume Lazăr, care zăcea la poarta lui plin de bube” (Luca, 16, 20).
Read more about DUMINICA A XXII-A DUPĂ RUSALII (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr)

Lumina lui Hristos luminează tuturor

Prin Harul lui Dumnezeu
† Andrei,
Episcopul Covasnei şi Harghitei

Preacuviosului cin monahal,
Preacucernicilor Părinţi, slujitori ai Sfintelor Altare,
Stimate autorităţi,
Iubiţi fraţi şi surori întru Domnul,

Hristos a Înviat! Read more about Lumina lui Hristos luminează tuturor

Duminica Ortodoxiei

Domnul nostru Iisus Hristos a vorbit aşa despre Natanael, israelitean care locuia in Cana Galileii, atunci când acesta, la sfatul cunoscutului său Filip, s-a dus la Iisus Hristos ca să vadă dacă El este Mesia făgăduit Lui Israil. Filip i-a zis lui Natanael: „Am aflat pe Acela despre Care au scris Moise în Lege şi proorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret”. Şi i-a zis Natanael: „Din Nazaret poate fi ceva bun?”. Filip i-a zis: „Vino şi vezi”. Iisus a văzut pe Natanael venind către El şi a zis despre el: „Iată, cu adevărat, israelit în care nu este vicleşug”. Read more about Duminica Ortodoxiei

Postul Mare (24 februarie - 18 aprilie)

De multe ori se vorbeşte despre perioada Postului Mare ca despre una specială în viaţa Bisericii: mai mult timp pentru rugăciune, înfrânare în diverse sfere ale vieţii, o atenţie sporită la propria stare duhovnicească.
Pentru ca să petrecem Postul cu Hristos şi ucenicii Săi, dar nu să-l transformăm într-o lună şi jumătate de dietă aspră şi inutilă, vă recomandăm să urmaţi câteva reguli importante:
1. Bucuraţi-vă pururea!
Read more about Postul Mare (24 februarie - 18 aprilie)

Pagini

Subscribe to Viaţa creştină / Eveniment