Viaţa creştină

Dreptul Iosif, model de smerenie şi ascultare

Prin Harul lui Dumnezeu,
† Andrei,
Episcopul Covasnei şi Harghitei

Cuvânt Pastoral la Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos

„Fecioara astăzi, pe Cel mai presus de fiinţă naşte, şi pământul peştera celui neapropiat aduce, Îngerii cu păstorii slavoslovesc şi magii cu steaua călătoresc. Că pentru noi s-a născut Prunc tânăr, Dumnezeu Cel mai înainte de veci.”
(Condacul Naşterii Domnului)

Preacuviosului cin monahal,
Preacucernicilor Părinţi, slujitori ai Sfintelor Altare,
Stimate autorităţi,
Iubiţi fraţi şi surori întru Domnul, Read more about Dreptul Iosif, model de smerenie şi ascultare

† SFÂNTUL APOSTOL, ÎNTÂIUL MUCENIC ŞI ARHIDIACON ŞTEFAN

Cartea Faptele Apostolilor, în capitolele 6 şi 7, ne prezintă despre Sfântul Arhidiacon Ştefan. Am putea spune că aceste capitole alcătuiesc primul „act martiric” pe care îl posedăm în Biserică. Nu ştim foarte multe detalii despre viaţa Sfântului Ştefan din Noul Testament, dar se relatează faptul că a fost ales diacon în prima comunitate apostolică, fiind un bărbat plin de înţelepciune şi de Duh Sfânt, prin care Dumnezeu lucra multe minuni. Trebuie reţinute dimensiunile fundamentale ale personalităţii Sfântului Ştefan: înţelepciunea, plinătatea Duhului Sfânt şi puterea de a face minuni. Read more about † SFÂNTUL APOSTOL, ÎNTÂIUL MUCENIC ŞI ARHIDIACON ŞTEFAN

Pagini

Subscribe to Viaţa creştină