Viaţa creştină

Noţiuni despre post. Postul Sfintelor Paşti

Postul este o abţinere totală sau parţială, liber acceptată, de la mâncare şi băutură, sau o abţinere de la alimente de ori¬gine animală (carne, lapte, ouă) şi înlocuirea lor cu produse vege¬tale pentru o anumită perioadă. Hrana vegetală din timpul postului are un înţeles adânc şi un folos bogat, deoarece alimentele vegetale pun organismul într-o anumită predispoziţie pentru rugăciune şi pentru priveghere, în timp ce produsele animale moleşesc organismul sau suscită în el patimi egoiste. Produsele pro¬ve¬nind din plante au adunat prin fotosinteză mai multă lumină. Read more about Noţiuni despre post. Postul Sfintelor Paşti

Câteva precizări despre Perioada Triodului (5 februarie - 15 aprilie) şi Duminica Fiului Risipitor (12 februarie)

Duminică, 5 februarie, am început perioada Triodului - cea mai apropiată de suflet şi mai răscolitoare de gânduri. În fiecare an, cu 10 duminici înainte de Sfintele Paşti începem o perioadă de înaltă trăire şi simţire duhovnicească pentru a ne înfăţişa cu sufletele curate la Praznicul cel Mare al Învierii Domnului. Read more about Câteva precizări despre Perioada Triodului (5 februarie - 15 aprilie) şi Duminica Fiului Risipitor (12 februarie)

(†) TÅIEREA ÎMPREJUR CEA DUPÅ TRUP A DOMNULUI

1 ianuarie

Biserica Ortodoxă prăznuieşte pe 1 ianuarie trei sărbători distincte, dar legate între ele duhovniceşte - Tăierea împrejur a Domnului, săvârşită la opt zile după naşterea Sa, pomenirea Sfântului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, trecut la Domnul la 1 ianuarie 379, şi începutul Anului Nou calendaristic.
Read more about (†) TÅIEREA ÎMPREJUR CEA DUPÅ TRUP A DOMNULUI

†) SFÂNTUL IERARH VASILE CEL MARE, ARHIEPISCOPUL CEZAREEI CAPADOCIEI

1 ianuarie

Sfântul Vasile cel Mare, una dintre personalităţile cele mai reprezentative ale secolului al IV-lea, a adus o contribuţie de o importanţă deosebită nu doar în organizarea activităţilor caritabile, concretizate în renumita Vasiliadă, ci şi în dezvoltarea învăţăturii Bisericii despre tămăduirea omului şi practica medicală, ca unul ce avea şi cunoştinţe medicale, deprinse la cursurile urmate în Atena. Read more about †) SFÂNTUL IERARH VASILE CEL MARE, ARHIEPISCOPUL CEZAREEI CAPADOCIEI

Iisus Hristos - Soarele dreptăţii

Prin harul lui Dumnezeu,
† Andrei,
Episcop al Covasnei şi Harghitei

Cuvânt Pastoral la Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos

„Naşterea ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii Lumina cunoştiinţei; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la stea s-au învăţat să se închine Ţie Soarelui dreptăţii, şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de Sus, Doamne, slava Ţie!”
(Troparul Praznicului) Read more about Iisus Hristos - Soarele dreptăţii

Pagini

Subscribe to Viaţa creştină