Conferința Art-terapia centrată pe artele vizuale. De la valoarea terapeutică la cea estetică: potenţialul creativ

Cu ocazia celebrării „Zilei Culturii Naționale”, Muzeul de Artă Cluj-Napoca (MACN) a găzduit joi, 12 ianuarie 2023, începând cu ora 17:00, o conferință consacrată prezentării rezultatelor obținute în urma derulării proiectului de terapie prin artă intitulat Centrul de art-terapie, terapie ocupațională și ludică, parte integrantă a programului „Arta ca șansă pentru comunitate”. Bucurându-se de prezența unui public numeros și direct interesat de problematica art-terapiei, evenimentul a cuprins în program o prelegere teoretică, prezentări practice de arte vizuale şi educaţie/art-terapie, terapie ocupaţională şi ludică, studii de caz cu copii şi adulţi, reunite sub genericul sugestiv Art-terapia centrată pe artele vizuale. De la valoarea terapeutică la cea estetică: potenţialul creativ, care au fost susţinute de dr. Emilia Chirilă, autor şi coordonator, artist vizual, art-terapeut şi supervizor de practică, alături de voluntarii aflaţi în supervizare conform standardelor Europass: drd. Loredana Lorinţ, Lisa-Maria Hosu, art-terapeut debutant, şi Diana Luminiţa Bâlc, elevă. În deschiderea conferinței, un preambul fericit al expunerii aprofundate și a discuțiilor antrenante purtate cu auditoriul pe tema implicațiilor și a beneficiilor art-terapiei, l-au reprezentat alocuțiunile rostite de domnul dr. Vakar Istvan, vicepreședinte al Consiliului Județean Cluj, doamna dr. Nicoleta Molnar, director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, și doamna ing. Res Eva, consilier județean în cadrul Consiliului Județean Cluj, care au creionat succint rolul, valențele și potențialul psihoterapeutic al formelor de creație liberă și exprimare artistică, accentuând, deopotrivă, și cadrul contextual, necesitățile indentificate și motivația care au condus la apariția proiectului Centrul de art-terapie, terapie ocupațională și ludică. Oficiile de gazdă au fost asigurate de prof. univ. dr. Lucian Nastasă-Kovacs, manager al Muzeului de Artă Cluj-Napoca, responsabilitatea privind organizarea și coordonarea conferinței revenindu-i muzeografului Alexandra Sârbu. Redăm mai jos un rezumat al prelegerii teoretice susţinute de dr. Emilia Chirilă, ilustrată în cadrul conferinţei cu un bogat şi edificator material vizual: „Competențe cum ar fi creativitatea, gândirea critică, luarea inițiativei și soluționarea problemelor joacă un rol important în confruntarea cu complexitatea și schimbările societății de astăzi. Necesitățile sociale din România, bazate pe implicarea socială a artistului vizual în domeniul sănătății mintale din România, în a dezvolta noi direcții în programele culturale și artistice, bazate pe mai multe obiective: îmbogățirea universului ideatic, găsirea de noi semnificații formale, respectarea autenticității și îmbogățirea persoanelor prin contemplație; acestea implică și competențele de designer, proiectant al mediului, folosind interferențele culturale și pluriculturalismul dintre disciplinele artelor vizuale: pedagogia mediului, ecologia culturală, psihologia formei și a culorii etc.. În terapia ocupațională, ludică, art-terapie şi ergoterapie, designerii pregătesc beneficiarii pentru diverse forme de terapii. Se transmit informații dincolo de granițele lingvistice, se folosesc capacitățile de comunicare nonverbale ale persoanei, superioare comunicării verbale, se dezvoltă inteligența multiplă prin dezvoltarea deprinderilor cheie, stimulând creativitarea. Artistul vizual-designer are un rol unic și esențial în echipa multidisciplinară. În practica educațional/art-terapeutică apare o metodă axată pe pedagogia mediului: galeria de artă, studiourile de creație, muzeul, spațiile educative sunt transformate de designerii artiști în spaţii de lucru (studiouri de creaţie) colaborative pentru membrii comunitații. În art-terapie, terapie ocupațională, ludică și ergoterapie, apelând la pedagogia mediului și ecologia culturală, se stimulează sau relaxează beneficiarii pentru diverse forme de psihoterapii, dar metodele s-au dovedit foarte eficiente în special în depistare, prevenție și recuperare, mai cu seamă în prevenția primară, secundară, dar cu atât mai mult în prevenirea recăderilor în adicții. Artistul – designer, art-terapeut – trebuie să ofere o garanţie a calităţii sale de artist designer profesionist. Inițiem echipe mobile de art-terapie, terapie ocupațională și ludică, ergoterapie, pentru îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung, deficitare în România. Beneficiile apar din experiențele bazate pe creativitatea artistică: materializarea ideilor și rezolvarea unor rezultate neașteptate. Prof. univ. dr. med. în Psihiatrie și Suicidologie la Karolinska Institutet (KI), și actualul director și șef fondator al Centrului Național pentru Cercetarea Suicidelor și Prevenirea Sănătății Mintale (NASP) la KI, din 1993 dr. Danuta Wasserman (DW), împreună cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS): «[…] Situația COVID-19 ne oferă posibilitatea de a studia un experiment natural unic. […] Rezultatele demonstrează rolul negativ al alcoolului ca auto-medicație și declanșator de boli mintale și sinucidere […]». Munca în terapiile centrate pe artele vizuale și design are drept scop crearea unui produs, a unei valori, dar calea de atingere a acestui obiectiv nu este indiferentă. Programul nostru are ca misiune formarea şi certificarea unei multiple specializări: de educaţie, cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică, prin studierea evoluţiei şi perspectivelor de dezvoltare a relaţiei complexe dintre artă şi educaţie, mediu social și natural, într-un context interdisciplinar, prin contribuţia unor discipline formative din aria artelor plastice şi decorative, ştiinţelor educaţiei, psihologiei, teoriei artei, terapiei prin artă şi noilor tehnologii informatice. Folosim, în mod integrat, cunoştinţele disciplinelor ştiinţelor biopsiho-medicale, estetica industrială, sociologia muncii, toate vizând menţinerea îndelungată la nivel optim a capacităţii de muncă, a promovării stării de sănătate a beneficiarilor. Astfel de studiouri de creație sunt răspândite în UE, UK, USA, prin şcoli, centre pentru copiii supradotaţi, în galerii, muzee şi centre culturale, dar în România nu există specialiști formați în acest sens. Cu acestă ocazie, am prezentat o serie de studii de caz cu beneficiari tipici și atipici ce nu au necesitat spitalizare, care au participat la programele inițiate și conduse de noi, programe finanțate de Ministerul Sănătății, UE, Fundaţia Pentru Comunitate şi MOL România: 1. La Centrul de Sănătate Mintală pentru Copii și Adolescenți, secție a Spitalului de urgență pentru copii Cluj-Napoca (CSM) – art-terapie, ergoterapie, terapie ocupațională și ludică clinică, unde am avut 132 cazuri pe an (1996-2021); 2. Secția în aer liber a Muzeului Etnografic al Transilvaniei – Tabăra Internațională „Romulus Vuia” (din învățământul de masă preșcolar, primar și gimnazial și școală specială cu copii români, unii rezidenți în alte țări: SUA, Germania, Franța, Ungaria – număr de participanţi: 150 (2005-2007); 3. Proiecte medicale, care sunt transformate în proiecte artistice: Expoziție de arte vizuale Festina lente!/Grăbește-te încet!: – Liceul de Arte Vizuale „Romulus Ladea” Cluj-Napoca (2017-2019) și 4. Arta ca șansă pentru comunitate – unde prezentăm oportunităţi extracuriculare de educaţie «non academică». Am folosit ca metode de lucru art-terapia, ergoterapia, terapie ocupațională și ludică nonclinică, folosind și pedagogia mediului (2021-2022) – număr de participanți: 120. Activitățile nonclinice se desfășurau complementar cu cele clinice. Pentru formarea de specialiști în profesiile: COR 263504 Funcţia/Meseria: Art-terapeut – 263419, Terapeut ocupational și 325503 – Ergoterapeut din domeniul sănătății mintale, conform standardelor EUROPASS, ar fi un spațiu ideal de formare și certificare a multiplelor specializări pentru viitorii specialiști în educație, cercetare științifică și creație artistică. Rezultatele acestor activități, inclusiv cele de formare a specialiștilor, au fost prezentate la numeroase congrese naționale, europene și mondiale, la secțiunile Art an Psyhchiatry, la congresele mondiale și la Cultural Psychiatry, la cele europene. Conducătorului de cercetare i se cere să fie afiliat unei instituții de stat, are obligația cunoască art-terapia în contexte instituționale, să lucreze în proximitatea culturală a beneficiarului, să obțină acordul beneficiarilor, părinților, tutorilor, să participe la învățământul din domeniul sănătății mintale (garantează legal de respectarea intereselor beneficiarilor), iar practicații trebuie pregătiți și teoretic și practic, prin studii de caz, înainte de a intra în cabinetele de terapie. Drd. Loredana Lorinț și Lisa-Maria Hosu, fiind în practică supervizată, au prezentat cercetarea în cadrul activităților de supervizare conform standardelor Europass, prezentate la unul din aceste manifestări, la secțiunea pentru studenți la «early career»”. Concluziile generale prezentate succint de dr. Emilia Chirilă: „Educaţia/art-terapia creativă practicată de artiștii vizuali nu mai reprezintă doar o metodă adjuvantă în procesul terapeutic al tulburărilor emoţionale ale copilului şi adolescentului, ci o condiţie obligatorie a acestuia, având în vedere bogăţia comunicării nonverbale a copilului și adolescentului. Pentru majoritatea beneficiarilor, activitățile pot constitui oportunități profesionale pentru viitor, cu scopul evitării abandonului școlar, a delicvenței juvenile, continuarea studiilor până la cele universitare. S-au descoperit noi activităţi de recreere şi de folosire utilă a timpului liber. Activitățile pot constitui pe viitor baza unui atelier de art-terapie și terapie ocupațională pentru persoanele cu nevoi speciale, care să urmărească un scop productiv, gen «Munca invalizilor»”. Iniţiativa a fost sprijinită de Consiliul Judeţean Cluj, cu implicarea şi suportul logistic al Muzeului de Artă Cluj-Napoca. Emilia Chirilă (n. 22 august 1953, Cluj-Napoca) este artist vizual, art-terapeut, cercetător în arte vizuale și art-terapie, doctor în artele plastice și decorative – educație artistică/art-terapie, cu tema: Educație artistică/art-terapie cu mijloace specifice ceramicii, cu coparticipare în Științele Educației, Psihologie și Asistență Socială, membru al Academiei Internaționale de Ceramică „NGO”, în relație cu UNESCO, Geneva, Elveţia (2007-2022), emiliachirila@yahoo.com. În prezent, este autor și coordonator al programului Centru de art-terapie, terapie ocupațională și ludică, respectiv supervizor de practică al studenților în educație/art-terapie la Consiliul Judeţean Cluj, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – Centrul Comunitar Judeţean, Complex de Servicii Sociale Comunitare pentru Copii și Adulţi (str. Albert Einstein nr. 14, Cluj-Napoca, România). Practică art-terapia. În perioada 1996-2022, a condus şi implementat programul de Psihoprofilaxie şi Terapie Ocupaţională, finanţat din fondurile Ministerului Sănătăţii. În cadrul acestui program, ca o componentă a cercetării doctorale, la Spitalul Clinic pentru Copii – Centrul de Sănătate Mintală pentru copii și adolescenți Cluj au fost dotate două cabinete multifuncţionale (de educaţie/art-terapie creativă, terapie ludică, terapie ocupaţională, ergoterapie), conform standardelor UE, UK şi SUA. Supervizează practica în art-terapie clinică și nonclinică la nivel de licență, masterat și doctorat, cu studenți de la diferite universități. Este autorul și coordonatorului proiectului programului MOL pentru sănătatea copiilor Art terapia în tulburările emoționale ale copilului și adolescentului, finanțat de MOL România și curatorul expoziției Festina lente!/Grăbește-te încet!. A condus workshop-uri cu metoda Open Studio în tabere de copii, în natură, în studio-ul de creaţie personal, cu studenţii internaţionali din cadrul Programului Erasmus și Erasmus Mundi, în colaborare cu Universitatea „Babeş-Bolyai” (UBB), secţia de Relaţii Internaţionale. Expoziții personale: 2019 – Galeriile Carol, Bd. Carol, nr. 59, București, România (conferință teoretică, studii de caz, prezentări practice de arte vizuale și educație/art-terapie): „Art-terapia centrată pe artele vizuale – de la valorea terapeutică la cea estetică, studii de caz: copiii și copiii adulți”. 2019 – Expoziţii personale conexe Bienalei Internaţionale de Ceramică Cluj-Napoca: Viul în lumea vizibilă (Prezentarea nevăzutului) şi Mormântul gol (Prezența nevăzutului). Atelierul deschis al artistului art-terapeut în educația/art-terapia multimodală centrată pe ceramică și artele conexate. 2019 – Turda: O viziune contemporană asupra educației/art-terapiei creative domeniile sinteză ale artelor decorative – „Anatomia materiei”.

(Sursa: Comunicat MACN)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *