In Memoriam. Preotul cărturar Ioan Tămaș Delavâlcele; crâmpeie din presă despre Omul și opera sa

La 7 august 2020 a trecut la cele veşnice o distinsă personalitate a culturii şi spiritualităţii româneşti din Arcul Intracarpatic; un preot cărturar, profesor iubit de elevi, publicist iscusit, scriitor prolific şi important lider de opinie şi al societăţii civile româneşti din judeţul Covasna, născut la 5 aprilie 1952, în Maramureș. În mintea şi în inima noastră, personalitatea părintelui Tămaş se identifică prin bogata experienţă şi înţelepciune pastorală şi duhovnicească, prin ataşamentul său faţă de valorile spirituale perene ale poporului nostru, prin luciditatea şi spiritul critic însoţit de foarte multă înţelegere şi condescendenţă. De asemenea, prin felul său de a fi, personalitatea părintelui Tămaş a inspirat foarte multă încredere, confort sufletesc şi dragoste faţă de valorile eterne ale spiritualităţii noastre româneşti şi ortodoxe. În semn de omagiu, la comemorarea zilei sale de naștere, 5 aprilie 2023, redăm câteva secvențe din numeroasele relatări de presă referitoare la personalitatea preotului cărturar Ioan Tămaș. „Considerăm că acordarea, astăzi, a Diplomei și Titlului de «Cetățean de Onoare al comunei Vâlcele» părintelui Ioan Tămaș, cu prilejul aniversării celor 60 de ani de viață, reprezintă o recunoaștere a faptelor și meritelor sale puse în slujba comunității vâlcelene, în cei 20 de ani de activitate neîntreruptă pe aceste frumoase plaiuri românești, și o faptă demnă de lăudă a consilierilor locali și a primarului Dumitru Marinescu.”

(Consiliul Director al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș)

 

„Cele 200 de eseuri teologice, istorice, politice și culturale din cuprinsul cărții dovedesc pe deplin nu doar talentul literar al autorului, ci și sentimentele profunde ale unui gânditor și patriot adevărat care-și iubește semenii, neamul și țara, dedicat acestora și slujindu-i fără încetare atât în viața obișnuită, cât și în cea duhovnicească. Patriot iubitor de istorie și de oameni, ctitor de monumente, orator și publicist recunoscut, părintele Ioan Tămaș nu ezită în a-și exprima gândurile și sentimentele-i adânci, dar și îndemnurile la fapte bune, la iubire de semeni și credință față de Biserică și față de Dumnezeu, pe toate căile: în operele sale, în presă, la adunările publice, în slujbele religioase ori în simple discuții cu enoriașii săi. În el vom întâlni doi oameni: unul obișnuit, mireanul, «gospodar la casa lui», cu nevastă și copii, care-și trăiește existența în cinste și hărnicie, îngrijindu-se de toate cele, și preotul, cel dăruit de Dumnezeu pentru a se îngriji de sufletele oamenilor pe care-i păstorește, și a-i aduce pe cei rătăciți pe calea cea bună.”

(prof. Mihai Trifoi, Dialoguri de seară)

 

„Într-o epocă în care multiculturalismul e promovat de toţi oportuniştii, vocea părintelui Ioan Tămaş Delavâlcele se ridică în liniştea adormirii neamului şi ne sugerează că nu e nici târziu, nici desuet să fii român şi soldat apărător al tradiţiior, valorilor şi gliei strămoşeşti, care a fost trudită cu lacrimi şi udată cu sânge de eroii noştri.”

(prof. Ligia Dalilla Ghinea, Turnul de strajă)

 

„Mai mult decât atât, în această parte de țară, unde este nevoie nu doar de intelectuali mărturisitori, ci este nevoie și de patrioți, părintele Ioan și-a asumat acest rol dificil de a spune lucrurilor pe nume și de a nu se ascunde de a fi român în Harghita și Covasna.”

(Dan Tănasă, Jertfă de seară)

 

„Îi mulțumesc părintelui Ioan că a ales ca înainte de a aduna aceste gânduri ale dumnealui și aceste discuții cu noi, oamenii, între coperțile acestei cărți, parte dintre ele au fost publicate în paginile ziarului «Mesagerul de Covasna». Mi-au umplut sufletul de bucurie, de tristețe, de întrebări sau răspunsuri. Vă mulțumesc, părinte!”

(Maria Crețu Graur, Jertfă de seară)

 

„De aproape trei decenii, în presa românească din judeţul Covasna şi nu numai de aici, alături şi împreună cu ziarişti profesionişti, o prezenţă constantă şi distinctă a constituit-o şi o constituie preotul publicist Ioan Tămaş Delavâlcele. În toţi aceşti ani, prin pana părintelui Tămaş, cititorii au avut posibilitatea să cunoască o problematică de mare diversitate, preponderente fiind temele de spiritualitate ortodoxă, cultură şi istorie românească. Felicitându-l pe autor, şi pe toţi cei care au contribuit la apariţia volumului de faţă, aşteptăm, cu un real interes, viitoarele sale apariţii editoriale care, cu certitudine, vor vorbi peste veacuri, despre «Popa Tămaş Delavâlcele» şi despre preocupările sale cărtureşti, preocupări care sunt ale unei întregi generaţii, hărăzită să vieţuiască pe plaiurile româneşti, la actuala cumpănă dintre secole şi milenii.”

(dr. Ioan Lăcătușu, Un posibil răspuns la invitaţia „De meditat împreună”)

 

Așa cum am afirmat, de mai multe ori, avem o datorie morală de a prețui bogata moștenire culturală lăsată nouă de părintele Ioan Tămaș, inclusiv prin organizarea periodică, la Vâlcele, a unor conferințe, colocvii, dezbateri pe teme religioase, de istorie și de cultură românească. În final, adresăm un cuvânt de prețuire distinsei doamne preotese Marioara Tămaș și vrednicului său fiu, Pr. Vasile Antonie Tămaș și frumoasei sale familii.

 dr. Ioan Lăcătușu (Sfântu-Gheorghe) 

dr. ing. Ciprian Hugianu (Sfântu-Gheorghe)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *