In memoriam Profesorul Vasile Stancu. O viaţă pusă în slujba Neamului Românesc. Mesaj de suflet de la un distins și statornic prieten

Astăzi ne amintim de profesorul Vasile Stancu (Bebe pentru prieteni), care ar fi împlinit 77 de ani. E trist că vorbim la trecut de un om care s-a remarcat prin scris (și avea un condei plin de substanță și adevăr istoric), prin talent oratoric (imbatabil) în fața adversarilor, precum și deosebite calități umane (generozitate, disponibilitate, solicitudine). Articolele, studiile și volumele semnate de el poartă amprenta inconfundabilă a profesionalismului și patriotismului, a tenacității de a lupta cu dușmanii milenari și specialiști în fake-news, precum și a promovării românismului și românității. Poate nu întâmplător, Vasile Stancu a venit pe lume în ziua în care se aniversează înființarea Jandarmeriei Române. Cine știe ce destin a decis ca oamenii născuți în această zi trebuie să fie puternici, rezistenți, instruiți, riguroși și gata de luptă în orice moment cu dușmanii mai vechi sau mai noi. Indiferent ce va face acolo, în lumea mai bună, sunt sigur că se gândește la noi (și se gândește bine!). Poate, din când în când, ne mai strecoară vreo sugestie, vreo idee bună, vreun proiect național! Dumnezeu poate o să-l pună la treabă, să scrie, să documenteze, căci Bebe Stancu nu era un om sedentar și nici nu-i plăceau leneșii!

(dr. Alin Spânu)

 

Mesaj de la colegii și prietenii din Depresiunea Întorsurii-Buzăului

Ziua de 3 aprilie nu ne mai oferă bucuria și plăcerea de a transmite felicitări și urări de bine dragului nostru prieten și coleg, profesorul Vasile (Bebe) Stancu. Acum trimitem rugăciuni la Bunul Dumnezeu, pentru odihna lui veșnică și pentru sufletul lui, ca să se bucure de florile celeste, pe care le-a udat și hrănit cu strădanii în toată cariera de profesor, cercetător și publicist. Vrednicul nostru prieten a lăsat o zestre bogată în aceste domenii ale patrimoniului nostru cultural, pentru care l-am prețuit, iar acum cu durere îi simțim lipsa. Valoarea omului și profesorului Vasile (Bebe) Stancu se vede și din modul lui de gândire și atașament față de oameni, elevi și catedră, fiind pentru el un adevărat apostolat locul unde peste douăzeci de ani a răspândit lumina cărții și a înnobilat sufletele elevilor cu căldura dragostei de neam, de glie și de tot ce-i românesc, la Întorsura-Buzăului. Elevii și părinții îi poartă o vie recunoștință pentru dăruirea sa. Suntem onorați că a ales să-și petreacă veșnicia la noi, la Întorsura, și cu drag trecem pe la mormântul lui, să punem o floare, o lumânare, și să facem o rugăciune în semn de prețuire și recunoștință. Despărțământul ASTRA ,,Buzăul-Ardelean”, unde a fost prezent mereu, la fel de mult, îl regretă și exprimă convingerea că oameni ca el nu mor, nu se uită și au parte de cununa la lauri a prețuirii și recunoștinței.

(cu profunde regrete, Corina Bărăgan)

 

Pagini regăsite. Profesorul, istoricul și publicistul Vasile Stancu la 75 de ani

La împlinireea a 75 de ani, profesorul, istoricul, publicistul şi liderul civic Vasile Stancu a fost onorat cu un volum omagial în colecția „Profesoniștii noștri”, meritând cu prisosinţă cinstea de a figura în galeria personalităţilor omagiate în cunoscuta şi recunoscuta colecţie a Centrului European de Studii Covasna-Harghita. Volumul oferă posibilitatea cititorilor de a cunoaşte, pe bază de documente, bogata activitate cărturărească a profesorului, publicistului şi istoricului Vasile Stancu, concretizată în peste 750 de volume, studii şi articole apărute în ultimul sfert de veac. Volumul omagial cuprinde: reperele bibliografice și un consistent capitol de studii și articole, peste 35 de mesaje, mărturisiri, gânduri, cuvinte de suflet din partea prietenilor, colaboratorilor şi partenerilor. În semn de omagiu, redăm o sinteză a principalelor mesajele primite de la prieteni, texte care-i conturează personalitatea văzută din unghiul fiecăruia, cu diferitele-i aspecte morale şi intelectuale: modestie, amabilitate, atenţie faţă de cei din jur (Constantin Aitean Taus); iubirea de oameni şi de frumos, generozitatea (Florin Bengean); verva şi buna dispoziţie „în colectivitatea cărturărească” (Nicolae Bucur); energia şi spiritul metodic și combativ (Gheorghe Calcan); caracterul puternic, firea deschisă, eleganța în comportament, rigurozitatea faţă de sine și faţă de ceilalți, calitatea de a fi un mare patriot (Elena Chiaburu); cariera didactică de excepție (Anton Coşa); devotamentul faţă de oamenii buni (Adrian Deheleanu, Adriana Filofteia Deheleanu); viața, drept „pildă de bunătate și jertfă pusă în slujba neamului românesc” (Eugen Criste); specialist cu fină expertiză şi cu bogată experiență (Doru Decebal Feldiorean); viaţa şi activitatea pusă în slujba concetăţenilor săi (George G. Echim); calitatea de a spune lucrurilor pe nume, cu toate riscurile asumate (Ion Giurcă); talentul şi harul de cronicar (Constantin Gomboş); munca şi osteneala în activitatea de cercetare (Stelian Gomboş); firea de „om profund, generos şi talentat” (Ioachim Grigorescu); faptul de a fi săpat „în adâncurile istoriei neamului” (Mircea Haas); înaltul profesionalism, documentarea exemplară, atașamentul față de adevăr și, nu în ultimul rând, patriotismul (Titel Ionescu); aura de modelator de suflete de copii, chipul grav şi blând (Vasile Lechinţan); dragostea pentru istorie și tot ceea ce înseamnă pământ și suflet românesc, istorie pe care o slujește cu pasiune, rigurozitate și profesionalism (Vilică Munteanu); lupta sa pentru ca „istoria să ocupe locul pe care îl merită în pregătirea elevilor, în formarea conștiinței lor naționale, a sentimentului de apartenență la un neam, la o țară” (Rodica Pârvan); erudiţia, prezenţa în public întotdeauna cu expuneri documentate (Maria Peligrad); conduita moral-civică „de excelență, model superior de altruism, înțelepciune, profesionalism” (Viorica Popescu); prezenţa, întotdeauna, în public, cu teme de real interes, chiar și pentru cei de altă etnie (Ciprian Popica); situarea mereu „în litera și spiritul documentelor”, formulând concluzii fără ură și părtinire (Gavriil Preda); rigoarea, acribia, exactitatea și profesionalismul de care a dat şi dă dovadă (Dan Prisecaru); caracterul jovial și energic (Domniţa Radu); prezenţa benefică în viaţa comunităţii, faptul că „aduce consistență în exprimarea valorilor reprezentative și profunde ale românilor din zonă”, fiind „preocupat de acuratețea mesajului său” (Ioan Sabău-Pop); scrierile pe teme de istorie, de înaltă ţinută ştiinţifică, cu mare încărcătură de conştiinţă naţională, sădită „cu generozitate şi patriotism în sufletele oamenilor, ca şi ale multor generaţii de copii care au avut privilegiul de a-l avea dascăl” (Ioan Solomon); caracterul jovial, „loial misiunii de cercetare și răspândire a informaţiei istorice” (Corina Bărăgan Sporea); o „voce” distinctă şi puternică, un „apărător al românilor, românismului și românității din arcul intracarpatic” (Alin Spânu); dascăl de excepţie, important om al cetăţii, profesionist al ideii de a fi Român (Maria Stoica); un „apropiat sufletului meu” (Ilie Şandru); un istoric adevărat, cu scrieri care „poartă stindardul veridicității, al certitudinii” (Toth Arpad); o personalitate marcantă a Centrului European de Studii Covasna-Harghita din Sfântu-Gheorghe (Mihai Trifoi); un istoric adevărat, cu care istoriografia românească are a se mândri (Petre Țurlea); un model de urmat în viaţa tinerilor care i-au trecut prin mână (Ioan Paul Voinescu). Toate aceste creionări la un loc formează o identitate de cărturar patriot, deosebit de necesară îmbogățirii patrimoniului cultural românesc din Arcul Intracarpatic, dar şi vieţii culturale naţionale. Sperăm că Bunul Dumnezeu ne va învrednici să putem valorifica editorial bogata moștenire rămasă de la profesorul, istoricul și publicistul Vasile Stancu, risipită acum prin numeroase publicații locale, regionale și naționale.

dr. Ioan Lăcătușu (Sfântu-Gheorghe)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *