O nouă și folositore performanță: apariția volumului cu numărul 100 în Colecția „Centenarul Marii Uniri”

În anul 2015, conducerea Centrului European de Studii Covasna a inaugurat colecția „Centenarul Marii Uniri” în cadrul Editurii „Eurocarpatica”. Proiectul și-a propus să publice 100 de volume referitoare la pregătirea, înfăptuirea și consolidarea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. Acest deziderat reprezintă o prioritete a activității editoriale din zonă, cu atât mai mult cu cât românii din Arcul Intracarpatic, alături și împreună cu românii din Transilvania și din toate provinciile istorice românești, deși au participat din plin la pregătirea, înfăptuirea și consolidarea Marii Uniri, atât la nivel local cât și la cel central, acest moment astral al istoriei noastre, este încă puțin cunoscut în zonă. Așadar, sărbătorirea Centenarului Marii Uniri a constituit un bun prilej de a cunoaște și cinsti activitatea unionistă a lideriilor recunoscuți ai românilor, din vremea respectivă – preoții, învățătorii și fruntașii din cadrul Asociațiunii ASTRA. În primele rânduri ale acestora s-au aflat ierarhi ai Bisericii Ortodoxe și ai Bisericii Greco-Catolice Unite cu Roma, preoți, profesori și îmvățători, publiciști, juriști, medici, militari ș.a. – cu toții aducându-și obolul la făurirea Marii Uniri. În toți acești ani, apariția volumelor dedicate Centenarului Marii Uniri a fost însoțită de alte numeroase proiecte cu aceeași tematică, precum: studii și articole, expoziții, filme documentare, conferințe, colocvii, sesiuni de comunicări științifice etc.. Anul acesta, de sărbătoarea Sfântului Gheorghe, patronul municipiului nostru și hramul Bisericii Ortodoxe vechi din Deal și a Catedralei Ortodoxe – Paraclis Episcopal, a avut loc ceremonia de acordare a titlului de „Cetățean de onoare al comunității românești din Sfântu-Gheorghe”, pentru a 20-a ediție. Cu această ocazie a fost editat și un volum care cuprinde scurte prezentări ale tuturor concetățenilor care au fost onorați, în cei 20 de ani, cu acest titlul, a celor care au fost distinși cu Premiul „Pro Urbe”, acordat de Consiliul Local al municipiului Sfântu-Gheorghe, precum și listele cu laureații premiilor „I.I. Russu”, „Pr. prof. Ilie Moldovan” și „Dr. Vasile Lechințan”, premii care răsplătesc solidaritatea academică, culturală și socială a românilor de pretutindeni cu românii din Arcul Intracarpatic. Volumul Cetățeni de onoare ai comunității românești din Sfântu-Gheorghe și prietenii lor de pretutindeni a apărut la Editura „Eurocarpatica” a Centrului European de Studii Covasna-Harghita, în Colecția „Centenarul Marii Uniri”, fiind exemplarul cu numărul 100 al colecției respective (vezi Anexa). Acest important eveniment ne oferă posibilitatea de a prezenta succint o serie de informații de larg interes despre cele 100 de volume apărute, în perioada 2015-2023, în colecția aniversară. Mai întâi, cele 100 de volme au fost grupat tematic, după cum urmează: 1. Volume dedicate problematicii Centenarului Marii Uniri (pregătirea, înfăptuirea și consolidarea) – 18; 2. Volume de referință pentru istoria și cultura românilor din Arcul Intracarpatic – 5; 3. Volume apărute în colecția „Profesioniștii noștri” – 15; 4. Lucrări monografice dedicate unor localități, instituții și personalități – 13; 5. Volume de istorie, etnografie și cultură locală – 19; 6. Lucrări de publicistică, eseuri, teologie, sociologie, literatură și memorialistică – 23; 7. Albume – 8. Pe lângă cele 100 de volume apărute în Colecția „Centenarul Marii Uniri”, în perioada 2015-2023, la editurile „Eurocarpatica”, „Grai Românesc” a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei și la alte edituri partenere („Carpatica”, „România pur și simplu”, „Ștefadina”, „Magic Print” ș.a.), în ultimii 30 de ani au mai apărut 285 de cărți ale unor autori din Arcul Intracarpatic și 15 publicații de știință, cultură și școlare, Volumele dedicate Centenarului Marii Uniri cuprind 10 lucrări de doctorat susținute de preacucernicii preoți Sebastian Pârvu, Laurențiu Gabriel Panciu, Marius Gheorghe Banciu, Nicu Lazar, Florin Vatamanu, Petru Tohăneanu, profesorii Nicoleta Ploșnea și Viorica Macrina Lazăr, muzeografii Ana Dobreanu și Costel Cristian Lazăr; cinci lucrări de referință pentru istoria și cultura românilor din Arcul Intracarpatic și conviețuirea cu secui/maghiari, din care menționăm: Ioan Ranca, Vasile Lechințan și Ioan Lăcătuşu, Românii din fostele scaune secuieşti (secolele XVI-XXI). Atestări documentare, conscripţii, statistici, recensăminte, 2021; Vasile Lechințan, Ioan Lăcătușu, Români și secui în secolele XVII – XX. Reflexii istoriografice, volum îngrijit și prefață de Tatiana Scurtu, 2022; Ioan Lăcătușu și Erich-Mihail Broanăr, Repere identitare românești din județele Covasna și Harghita, ediția a II-a, 2019; auxiliarul didactic Românii din Arcul Carpatic și Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, de Marius-Gheorghe Banciu, ediție îngrijită de Ioan Lăcătușu și Tatiana Scurtu, 2022. Un loc distinct îl ocupă cele 14 volume din colecția „Profesioniștii noștri”, colecție care în prezent cuprinde 35 de volume dedicate unor personalități românești din județele Covasna, Harghita și Mureș și din alte localități din Țară, dar care sprijină afirmarea culturii românești din Arcul Intracarpatic. Lucrările monografice dedicate unor localități, instituții și personalități, împreună cu volume de istorie, etnografie și cultură locală, fac parte din strategia Centrului European de Studii Covasna-Harghita, care urmărește redactarea, într-un timp rezonabil, a monografiilor tuturor comunităților românești din Arcul Intraccarpatic. În acest sens, se remarcă reeditarea unor valoroase lucrări precum: Gheorghe Rafiroiu, Din ţinutul secuizat. Araci; Ion I. Russu, Românii și secuii; Laurian Someșan, Emil Micu și Vasile C. Pop, Depresiunea Întorsurii Buzăului. Studiu geografic, istoric și economic; Maria I. Negreanu, Românii din Târgu Secuiesc și satele învecinate după condica Bisericii Ortodoxe din Târgu Secuiesc (1781-1898). Volumele de publicistică, eseurile, lucrările teologie și cele de sociologie, literatură, memorialistică și albumele introduc în circuitul public informații inedite, încercări literare, pagini memorialistice, imagini ale unor locuri, oameni, evenimente din sud-estul Transilvaniei. Mulțumim tututor celor care au contribuit la finalizarea cu bine a acestui valoros proiect: autorilor lucrărilor, echipei care a asigurat tehnoredactarea și corectura, profesioniștilor tipografi, în mod deosebit celor de la tipografiile „Magic Print” din Onești și „Ștefadina” din București, instituțiilor și sponsorilor care au asigurat suportul financiar necesar – Episcopia Ortodoxă a Covasnei și Harghitei, Secretariatul General al Guvernului, Consiliul Județean Covasna, Consiliul Local Sfântu-Gheorghe ș.a.. Un sincer cuvânt de mulțumire adresăm reprezenranților mass-media, prin vocea cărora, împreună cu „graiul” specific al Bibliotecii digitale „Eurocarpatica”, am asigurat multiplicarea publicului țintă interesat de conținutul și mesajul celor 100 de vestitori ai istoriei și culturii românești din Arcul Intracarpatic. Anexă: Titlurile celor 100 de volume apărute în Colecția „Centenarul Marii Uniri” (2015-2023) I. Volume dedicate problematicii Centenarului Marii Uniri (pregătirea, înfăptuirea și consolidarea) – 18 1. Doru Victor Iancu, Înfăptuirea României Marim, 2018 (nr. 25 din colecție); 2. Costel Cristian Lazăr, Toplița și Marea Unire. Contribuții ale Topliței și localităților din jur la întregirea Neamului, 2018 (nr. 33 din colecție); 3. De pe meleaguri covăsnene, la Alba Iulia. Marșul Centenarului Mari Uniri – 1918-2018. Repere monografice, îngrijitori: Florentina Teacă și Marian Știopu), 2018, (nr. 36 din colecție); 4. Ioan Lăcătușu, Viața publică din Sfântu Gheorghe – Covasna (1919-1989). Cronologie, 2018 (nr. 19 din colecție); 5. Stelian Răducanu, Probele ființei neamului, 2018 (nr. 31 din colecție); 6. Corina Bărăgan-Sporea, Sita Buzăului în timpul Războiului Reîntregirii Țării. 1914-1919, 2019 (nr. 38 din colecție); 7. Mihaela Aionesei, Florentina Teacă, Covăsneni pe urmele făuritorilor Unirii, 2019 (nr. 49 din colecție); 8. Recunoașterea internațională a Marii Uniri. Trianon 100, coord. Ioan Lăcătușu și Vasile Stancu, 2019 (nr. 54 din colecție); 9. Ioan Lăcătușu, Florentina Teacă și Erich Mihail Broanăr, Valori culturale românești din Covasna și Harghita, 2019 (nr. 39 din colecție); 10. Ioan Lăcătușu și Erich Mihail Broanăr, Lăcașuri ortodoxe din Episcopia Covasnei și Harghitei, 2019 (nr. 41 din colecție); 11. Ioan Lăcătușu, Florentina Teacă și Erich Mihail Broanăr, Personalități românești din Covasna și Harghita, 2019 (nr. 42 din colecție); 12. Pagini ale istoriei învățământului românesc din județul Harghita, coord. Elena Mîndru, Cuvânt de binecuvântare PS Andrei, Argument de prof. Elena Mîndru, Prefață de dr. Ioan Lăcătușu, 2020 (nr. 60 din colecție); 13. Dr. Victor Știrbeț, O viață în slujba Țării, 2020, (nr. 62 din colecție); 14. Oláh Mihály: Un român maghiarizat, „victimă colaterală” a Marii Uniri, ediție îngrijită de Ioan Lăcătușu și Cătălin Vlădărean, 2015 (nr. 2 din colecție); 15. Ana Dobreanu, Sud-estul Transilvaniei în perioada 1900-1914. Studiu socio-politic, Prefață de Corneliu Mihail Lungu, 2021 (nr. 79 din colecție); 16. Românii din Treiscaune, Ciuc, Giurgeu și Odorhei, în presa din Transilvania până în anul 1918, coord. Vasile Lechințan, Ioan Lăcătușu şi Ciprian Hugianu, 2021 (nr. 77 din colecție); 17. Nicu Lazăr, Familia creștină în sud-estul Transilvaniei între anii 1870-1919. Regiunea Buzăului Ardelean, Prefață de prof. univ. dr. Ioan Opriș, Postfață de dr. Ioan Lăcătușu, 2022 (nr. 89 din colecție); 18. Marius Gheorghe Banciu, Românii din Arcul Carpatic și Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, ediție îngrijită de Ioan Lăcătușu și Tatiana Scurtu, 2022 (nr. 94 din colecție). II. Volume de referință pentru istoria și cultura românilor din Arcul Intracarpatic – 5 1. Ioan Lăcătușu, Erich Mihail Broanăr, Repere identitare românești din județele Covasna și Harghita, 2015 (nr. 1 din colecție); 2. Ion I. Russu, Românii și secuii, îngrijitori Ioan Lăcătușu și Vasile Lechințan, Cuvânt înainte de Ioan Opriș, 2019 (nr. 20 din colecție); 3. Ioan Lăcătușu, Erich Mihail Broanăr, Repere identitare românești din județele Covasna și Harghita, ediția a II-a, 2019 (nr. 40 din colecție); 4. Ioan Ranca, Vasile Lechințan, Ioan Lăcătuşu, Românii din fostele scaune secuieşti (secolele XVI-XXI). Atestări documentare, conscripţii, statistici, recensăminte, 2021 (nr. 76 din colecție); 5. Vasile Lechințan, Ioan Lăcătușu, Români și secui în secolele XVII – XX. Reflexii istoriografice, volum îngrijit și prefață de Tatiana Scurtu, 2022 (nr. 91 din colecție). III. Volume apărute în colecția „Profesioniștii noștri” – 15 1. Profesioniștii noștri 21. Mihai Suciu – om de cultură și om de omenie, volum îngrijit de Ana Maria Crișan și Ioan Lăcătușu, 2017 (nr. 14 din colecție); 2. Profesioniștii noștri 22. Ioan Lăcătușu la 70 de ani. Documentar biobibliografic aniversar, volum îngrijit de Vasile Lechințan și Vasile Stancu, 2017 (nr. 16 din colecție); 3. Profesioniștii noștri 23. Ioan Sabău-Pop, un om, o viață dăruită năzuinței naționale, volum îngrijit de Vasile Stancu și Florin Bengean, Prefață de Ioan Lăcătușu, 2018 (nr. 23 din colecție); 4. Profesioniștii noștri 24. Istoricul Corina Sporea-Bărăgan – model de dăruire în slujba comunității, volum îngrijit de Vasile Stancu și Ioan Lăcătușu), 2018 (nr. 24 din colecție); 5. Profesioniștii noștri 25. Ion Giurcă – un „general” pe frontul istoriografiei militare, volum îngrijit de Vasile Stancu și Ioan Lăcătușu, 2019 (nr. 45 din colecție); 6. Profesioniștii noștri 26. Petre Țurlea, volum îngrijit de Vasile Stancu și Ioan Lăcătușu, 2019 (nr. 51 din colecție); 7. Profesioniștii noștri 27. Vasile Lechinţan – 70. Istoric, scriitor, om al cetății, coord. Ioan Lăcătușu și Vasile Stancu, 2019 (nr. 57 din colecție); 8. Profesioniștii noștri 28. Ioan Scurtu la 80 de ani, îngrijit. Corneliu Mihail Lungu și Ioan Lăcătușu, 2020 (nr. 65 din colecție); 9. Profesioniștii noștri 29. Profesorul, istoricul și publicistul Vasile Stancu la 75 de ani, volum îngrijit de Ioan Lăcătușu, 2020 (nr. 72 din colecție); 10. Profesioniștii noștri 30. Forța localismului creator în scrierea istoriei. Ioan Vlad la 70 de ani, volum îngrijit de Ioan Lăcătușu și Ciprian Hugianu, 2021 (nr. 73 din colecție); 11. Profesioniștii noștri 31. De la istorie la diplomație, în serviciul Neamului Românesc. Dumitru Preda, la 70 de ani, coord. Ioan Lăcătușu, îngrijitori Vasile Stancu și Ciprian Hugianu, 2021 (nr. 83 din colecție); 12. Profesioniștii noștri 32. Poetul Ionel Simota la 50 de ani, coord. Ioan Lăcătușu și Ciprian Hugianu, 2021 (nr. 84 din colecție); 13. Profesioniștii noștri 33. Mitropolitul Ioan al Banatului. În slujba neamului, ediție îngrijită de Ioan Lăcătușu, 2022 (nr. 90 din colecție); 14. Profesioniștii noștri 34. Ligia Fulga la 70 de ani, volum îngrijit de Ciprian Hugianu, 2023 (nr. 97 din colecție); 15. Profesioniștii noștri 35. Catinca Agache – scriitor, cercetător, profesor și om de cultură, ediție îngrijită de Tatiana Scurtu și Ioan Lăcătușu, 2023 (98) (nr. 98 din colecție). IV. Lucrări monografice dedicate unor localități, instituții și personalități – 13 1. Constantin Aitean-Taus, Iarăș – Tărâm de vis. Repere monografice, 2015 (nr. 3 din colecție); 2. Despărțământul Covasna-Harghita. ASTRA rediviva 20, ediție îngrijită Constantin Costea și Ioan Lăcătușu, 2016 (nr. 4 din colecție); 3. Ioan Stoica, Mărcuș – lada de zestre. Pagini de monografie, Prefață de Ioan Lăcătușu, 2017 (nr. 5 din colecție); 4. Ciprian Hugianum, Poiana Sărată – un sat românesc din Carpați în vâltoarea istoriei, Prefață de Ioan Lăcătușu, 2016 (nr. 8 din colecție); 5. Episcopul Justinian Teculescu, apărător, al spiritualității românești. Istorie și actualitate, volum îngrijit de Florentina Teacă, 2016 (nr. 9 din colecție); 6. Academicianul Horia Colan la 90 de ani. O sărbătoare a lumii academice clujene, volum îngrijit de Ioan Lăcătușu și Vasile Lechințan, 2016 (nr. 10 din colecție); 7. George Sbârcea sau armonia pe note, volum îngrijit de Viorica Macrina Lazăr, 2016 (nr. 11 din colecție); 8. Ciprian Hugianum, Poiana Sărată – un sat românesc din Carpați, în vâltoarea istoriei, Prefață de Ioan Lăcătușu, ediția a II-a, 2017 (nr. 15 din colecție); 9. Costel Cristian Lazăr, Vintilă Rusu, Școala „Teodor Chindea” din Voșlobeni – repere monografice, Postfață de Alexandra Maria Țifrea și Bogdan Romulus Țifrea, 2019 (nr. 50 din colecție); 10. Forumul Româno-Român. Universitatea de Vară Izvoru Mureșului (1998-2020), ediție îngrijită și prefață de Mihail Groza, Ioan Lăcătușu și Costel Cristian Lazăr, 2020 (nr. 70 din colecție); 11. Ioan Lăcătuşu, „În centru la Sân-Georgiu”. Românii din Sfântu Gheorghe, județul Covasna, 2021 (nr. 78 din colecție); 12. Gheorghe Rafiroiu, Din ţinutul secuizat. Araci, ediția a II-a, revăzută și adăugită, îngrij. Ioan Lăcătușu şi Ciprian Hugianu, 2021 (nr. 80 din colecție); 13. Ioan Lăcătușu, Erich Mihail Broanăr, Cetățeni de onoare ai comunității românești din Sfântu Gheorghe (2003-2023), 2023 (nr. 100 din colecție). V. Volume de istorie, etnografie și cultură locală – 19 1. Florentina Teacă, Mocanii voineșteni străjeri ai românismului în arcul carpatic transilvan, Prefață de Ioan Lăcătușu, 2016 (nr. 6 din colecție); 2. Ioan Lăcătușu, Vasile Stancu, Contribuții documentare privind istoria românilor transilvăneni, 2016 (nr. 7 din colecție); 3. Florentina Teacă, De vorbă prin Voineștii Covasnei, Prefață de Ioan Lăcătușu, 2017 (nr. 18 din colecție); 4. Tradiție, cultură și spiritualitate în Deda și împrejurimi, vol. 5, coord. Florin Bengean, 2018 (nr. 26 din colecție); 5. Maria I. Negreanu, Românii din Târgu Secuiesc și satele învecinate după condica Bisericii Ortodoxe din Târgu Secuiesc (1781-1898), ediție îngrijită de Ioan Lăcătușu și Ciprian Hugianu, 2018 (nr. 32 din colecție); 6. Tradiție, cultură și spiritualitate în Deda și împrejurimi, vol. 6, coord. Florin Bengean, 2019 (nr. 27 din colecție); 7. Florentina Teacă, Poveste din Voineștii Covasnei, 2019, (nr. 28 din colecție); 8. Vama Buzăului în documentele timpului, volum îngrijit de Corina Bărăgan-Sporea și Mircea Haas, Prefata de Ioan Lacatusu, 2018 (nr. 29 din colecție); 9. Lăcrămioara Pop, Tulgheș. Din tezaurul etnografic românesc, 2018 (nr. 37 din colecție); 10. Tradiție, cultură și spiritualitate în Deda și împrejurimi, vol. 7, coord. Florin Bengean, 2019 (nr. 42 din colecție); 11. Laurian Someșan, Emil Micu și Vasile C. Pop, Depresiunea Întorsurii Buzăului. Studiu geografic, istoric și economic, ediție îngrijită de Corina Bărăgan-Sporea, Argument de Ioan Lăcătușu, 2020 (nr. 56 din colecție); 12. Dictatul de la Viena și consecințele sale asupra Poporului Român, coord. Ioan Lăcătușu și Vasile Stancu, 2020 (nr. 55 din colecție); 13. Tradiție, cultură și spiritualitate în Deda și împrejurimi, vol. 8, coord. Florin Bengean, 2021 (nr. 61 din colecție); 14. Florentina Teacă, Covasna în studii monografice vechi, 2018 (nr. 71 din colecție); 15. Florentina Teacă, Mocanii voineșteni, străjeri ai românismului în Arcul carpatic transilvan, ediția a II-a, revăzută și adăugită, 2021 (nr. 81 din colecție); 16. Emanuel Tânjală, Oameni și locuri din Covasna și Harghita, Prefața de Ioan Lăcătușu, 2021 (nr. 82 din colecție); 17. Instrumente muzicale tradiționale, importanța lor în folclorul românesc, muzical și coregrafic, ediție îngrijită de Maria Peligrad, Prefață de Ioan Lăcătușu, 2021 (nr. 86 din colecție); 18. Florentina Teacă, Aspecte din viața cotidiană a românilor din Voineștii Covasnei, Prefață de Ioan Lăcătușu, 2022 (nr. 92 din colecție); 19. Autori din Toplița și din împrejurimi, ediție îngrijită de Viorica Lazăr, Georgeta Maria Lung, Aurica Ujică, Doina Țifrea, Prefață de Ioan Lăcătușu, 2023 (nr. 99 din colecție). VI. Lucrări de publicistică, eseuri, teologie, sociologie, literatură, memorialistică – 23 1. Ioan Tămaș Delavâlcele, Dincolo de cuvinte. Meditații, Prefață de Ioan Lăcătușu, 2017 (nr. 12 din colecție); 2. Valeriu Tănase, Popasuri ortodoxe românești, Prefață de Ioan Lăcătușu, 2017 (nr. 13 din colecție); 3. Ioan Tămaș Delavâlcele, Jertfă de seară, Prefață de Maria Stoica, 2017 (nr. 17 din colecție); 4. Ioan Tămaș Delavâlcele, De meditat împreună, Prefață de Ioan Lăcătușu, 2018 (nr. 22 din colecție); 5. Ion Weidner-Ciurea, Acasă. Peregrin în inima Țării, 2018 (nr. 30 din colecție); 6. Adrian Gheorghiu, Trecute lumini și umbre. Răzeși – urmașii lui Ștefan cel Mare și Sfânt, Prefață de Traian Petre Gheorghiu, Argument de Ioan Lăcătușu, 2019 (nr. 44 din colecție); 7. Gelu Alexandru Tudor, Luptă pentru putere, Postfață de Ioan Lăcătușu, 2019 (nr. 46 din colecție); 8. Florentina Teacă, Poveste despre noi, dacii din curbura carpaților, 2019 (nr. 47 din colecție); 9. Ioan Tămaș Delavâlcele, Dialoguri de seară, Postfață de Mihai Trifoi, 2019 (nr. 52 din colecție); 10. Valeriu Tănase, Pelerinaj la izvoarele Vieții, Prefață de Ioan Lăcătușu, 2019 (nr. 53 din colecție); 11. Mihai Trifoi, În așteptarea zilei de mâine. Articole, traduceri, comentarii și opinii, Prefață de Ioan Lăcătușu, 2020 (nr. 58 din colecție); 12. Mihai Constantinescu, Muntele Bălai, ediția a II-a, Prefață de Rodica Roman, 2020 (nr. 59 din colecție); 13. Pr. Ioan Tămaş Delavâlcele, Formarea conștiinței naționale de către intelectualii ortodocși și greco-catolici prin Școala Ardeleană, 2020 (nr. 63 din colecție); 14. Nicolae Bucur, Amprentele pelerinului, 2020 (nr. 64 din colecție); 15. Mihaela Aionesei, La pas prin Patria Mamă, 2020 (nr. 66 din colecție); 16. Ghiță Baciu, Puii de brad, ediția a II-a revizuită și adăugită, îngrijită de Petre Străchinaru, Studiu de Constantin Stanca, 2020 (nr. 67 din colecție); 17. Adrian Gheorghiu, Scrisori din infern. Iubire și sacrificii, 2020 (nr. 68 din colecție); 18. Florentina Teacă, Povestea comorii voineștenilor, 2020 (nr. 69 din colecție); 19. Mihai Trifoi, Pe drumul speranței. Articole, traduceri, comentarii și opinii, 2020 (nr. 74 din colecție); 20. Ana Alina Ciorici-Costache, Dialoguri de suflet, 2021 (nr. 75 din colecție); 21. Mihai Trifoi, Rătăcind prin labirint. Articole, traduceri, comentarii și opinii, prefață de Tatiana Scurtu, Argument Ioan Lăcătușu, 2015 (nr. 87 din colecție); 22. Valeriu Tănasă, Dorul de Înviere, Prefață de Tatiana Scurtu, 2022 (nr. 93 din colecție); 23. Mihai Trifoi, Prin zona întunecată. Articole, traduceri, comentarii și opinii, Prefață de Ioan Lăcătușu, 2023 (nr. 96 din colecție). VII. Albume – 8 1. Florentina Teacă, Mărturii fotografice: locuri și oameni din județul Covasna, 2017 (nr. 21 din colecție); 2. Fotografia veche – antidot la uitare, coordonatori: Petru Cătinean, Maria Olaru, Ilieana Căliman, 2018 (nr. 34 din colecție); 3. Florentina Teacă, Mărturii fotografice: locuri și oameni din județul Covasna, vol. 2, 2018 (nr. 35 din colecție); 4. Florentina Teacă, Simona Ancu, Mărturii fotografice din Vâlcele, 2019 (nr. 48 din colecție); 5. Florentina Teacă, Mărturii fotografice: locuri și oameni din județul Covasna, vol. 3, 2021 (nr. 85 din colecție); 6. Attila Lazăr, Bod – mărturii fotografice, 2021 (nr. 88 din colecție); 7. AR 71, ediție îngrijită de Maria Peligrad și Mario Maximilian Milata, 2022 (nr. 95 din colecție). 

dr. Ioan Lăcătușu (Sfântu-Gheorghe) 

Erich Mihail Broanăr (Sfântu-Gheorghe)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *