Târnosirea Bisericii noi din Sânpetru, județul Brașov – lucrare sfințitoare și prinos de bucurie duhovnicească

n „Înnoiește-te, înnoiește-te, noule Ierusalime, că ți-a venit ție lumina și slava Domnului peste tine a răsărit. Această casă Tatăl a zidit, această casă Fiul a întărit, această casă Duhul Sfânt a înnoit, o a luminat și a sfințit sufletele noastre.” (Stihira întâi, glas 1, la Stihoavna Vecerniei de la Sfințirea Bisericii noi)

Sunt unice și incomparabile, ca intensitate, momentele de bucurie, trăire și înălțare duhovnicească, dăruite credincioșilor dintr-o parohie, atunci când comunitatea ortodoxă respectivă primește în dar un nou sfânt lăcaș. Unul dintre aceste momente de bucurie duhovnicească a fost în ziua de 14 mai 2023, în Duminica a cincea după Paști, a Samarinencei, atunci când Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Laurenţiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, însoțit de un sobor de preoți și diaconi, a târnosit Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” și „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolit al Transilvaniei” din localitatea Sânpetru, județul Brașov. În soborul slujitor, alături de preotul paroh Lică Borşan, s-au mai aflat: protopopul de Prejmer-Săcele, Pr. dr. Sorin Şerban, protopopul de Brașov, Pr. Dănuț Gheorghe Benga, numeroși alți preoți și diaconi. Răspunsurile și cântările liturgice au fost oferite de soliștii Cvintetului Vocal „Anatoly”, al Operei Brașov. Noua biserică a fost ridicată în ultimii nouăsprezece ani, cu multă trudă, de părintele paroh Lică Borşan, împreună cu credincioşii din Sânpetru. O succintă cronologie a celor mai importante momente din realizarea acestui sfânt lăcaș începe în anul 2000, atunci când, la solicitarea Parohiei Ortodoxe Sânpetru, Consiliul Local a aprobat o suprafață de 9.762 mp în intravilanul comunei, pentru construcția unei noi biserici. Între anii 2001-2004, au fost întocmite toate actele și au fost obținute avizele necesare demarării construcției, iar în data de 21 septembrie 2004 a început excavarea fundației. Între anii 2005-2010, s-au desfășurat lucrările de construcție și zidărie, iar în data de 26 martie 2010 biserica a fost acoperită în întregime. Din anul 2011, până în 2017 au avut loc lucrările de amenajări interioare, tencuieli, placări cu gresie, racordări la utilități, montarea iconostasului și clopotelor, începerea picturii interioare, precum și sfințirea bisericii de la demisolul construcției, cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și „Sfântul Ierarh Nectarie”, de către Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului. Anii 2018-2022, au fost dedicați continuării lucrărilor de pictură a bisericii, de pictare a iconostasului, turnarea structurii Sfintei Mese din altar, dotarea cu mobilierul necesar (strane și închinătoare), pentru ca, la începutul anului 2023, să fie finalizate toate aceste lucrări, iar biserica să fie pregătită pentru sfințire. La momentul târnosirii, Înaltul Ierarh a rostit rugăciunile slujbei de sfințire, a înconjurat biserica, împreună cu soborul slujitor şi mulțimea credincioşilor, a stropit lăcaşul cu apă sfinţită, l-a târnosit cu Sfântul şi Marele Mir şi a sfinţit Altarul, aşezând sfinte moaşte în piciorul Sfintei Mese. Tot în spațiul săpat în piciorul Sfintei Mese a fost introdus și documentul care va atesta, în timp, sfințirea bisericii: „Act de târnosire: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, s-a sfințit, prin punere de sfinte moaște, altarul bisericii cu hramurile „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” și „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna” din parohia Sânpetru I, Protopopiatul Prejmer-Săcele, județul Brașov, de către Înaltpreasfințitul Părinte dr. Laurențiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în anul 7531 de la zidirea lumii, iar de la Nașterea după Trup a lui Dumnezeu-Cuvântul, anul 2023, luna mai, ziua 14, paroh fiind P.C. Pr. Ic. Stavr. Lică Borșan. Biserica a fost construită pe terenul donat, în anul 2000, de Primăria comunei Sânpetru. Între anii 2004-2010, biserica a fost ridicată și acoperită în întregime, având formă de cruce, cu turlă centrală deasupra naosului și două turle laterale deasupra intrării principale. În anul 2012, biserica a fost tencuită și zugrăvită la exterior, iar în următorii ani s-a amenajat demisolul bisericii, au fost montate uși de lemn masiv la intrarea principală, au fost achiziționate și instalate clopote și au fost racordate utilitățile. În 19 martie 2017, demisolul bisericii a fost sfințit de către IPS dr. Laurențiu Streza ca paraclis provizoriu destinat slujirii liturgice, până la definitivarea bisericii mari. Tot în anul 2017, a fost montat iconostasul în biserica mare și au fost începute lucrările de pictură a bisericii, de către pictorii Dan Panțiru și Andrei Torje, în tehnica fresco, acestea fiind încheiate în anul 2020. Între anii 2018-2023, s-a realizat pictura iconostasului, de către pictorul Toni Samson. Sfântul Altar a fost împodobit cu toate cele necesare slujirii liturgice, iar Sfânta Masă a fost zidită și pregătită pentru sfințire. Au fost achiziționate străni și închinătoare în biserică, iar la exterior soclul și treptele bisericii au fost placate cu piatră. Doamne, Dumnezeul nostru, Care ai voit să ai în locul acesta locaș sfințit, caută spre robii Tăi, care îți aduc ale Tale dintru ale Tale, îi miluiește cu puterea Ta cea mare, dă-le mulțimea bunătăților Tale cele cerești și pământești, ca totdeauna să se preamărească Numele Tău prea Sfânt. Amin!”. Actul a fost semnat de: † dr. Laurențiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, Pr. Dr. Sorin Șerban, Protopop de Prejmer-Săcele, Marian Arhire, Primarul Comunei Sânpetru, Pr. Paroh Lică Borșan, Parohia Sânpetru I, Preoții și Diaconii slujitori. După săvârșirea târnosirii, înainte de începerea Dumnezeieștii Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu a ținut un scurt cuvânt de învățătură în care a explicat însemnătatea sfințirii unei biserici și actele liturgice care compun această lucrare sfințitoare: „Trebuie să reținem un aspect important: Biserica este Casa Domnului, în care viața spirituală a oamenilor crește și se ocrotește, pentru că biserica este un loc sfințit și sfințitor, sfințit de Duhul Sfânt și de Harul care se pogoară prin Sfintele Taine și ierurgii, care se vor săvârși în acest sfânt locaș și, mai ales, prin Harul lui Dumnezeu, de la Sfânta Liturghie. Două lucruri s-au petrecut acum: întâi am ocolit biserica și am sfințit-o prin stropire cu apă sfințită și prin ungere cu Sfântul și Marele Mir, arătând că acest spațiu pe care ni l-a oferit Dumnezeu în dar, noi l-am dat lui Dumnezeu înapoi; apoi am intrat în biserică, pentru a sfinți Altarul, care este punctul central, jertfelnicul unde Hristos este prezent continuu, căci, pe Masa Altarului este Sfânta Împărtășanie, Trupul și Sângele Mântuitorului Hristos, prezent real. În piciorul Sfintei Mese noi am pus moaște de sfinți pentru ca, prin jertfa martirilor, să putem să împlinim și noi lucrarea aceasta, pe care Însuși Hristos o săvârșește: Jertfa Euharistică. Masa Altarului a fost pregătită în mod special, spălată cu apă sfințită și săpun, a fost înmiresmată cu apă de trandafiri, apoi a fost unsă, toată, cu Sfântul și Marele Mir, așa cum a fost uns Mântuitorul înainte de a fi pus în mormânt. Apoi, în cele patru colțuri ale Sfintei Mese, am așezat icoanele celor patru evangheliști (Matei, Marcu, Luca și Ioan), pentru că toate adevărurile pe care le cunoaștem noi, privind cuvintele și faptele Mântuitorului, ne sunt transmise prin scrierile celor patru evangheliști. Apoi Sfânta Masă a fost acoperită cu o pânză rară, ca un giulgiu, legată de sus până jos și pecetluită, așa cum Mormântul Mântuitorului a fost pecetluit, după ce El a fost pus acolo. Celelalte acoperăminte ale Sfintei Mese au gătit-o ca pe o mireasă. În cele din urmă au fost sfințite icoanele de pe catepeteasmă și pictura pereților bisericii, prin care se stabilește o comuniune între noi și chipurile Mântuitorului, ale Maicii Domnului și ale sfinților, atunci când le aducem rugăciunile noastre. Fie ca ziua de astăzi să aducă o mare bucurie pentru noi toți! Să-i aducem mulțumire lui Dumnezeu că ne-a învrednicit să participăm la acest eveniment! Să ne binecuvânteze Dumnezeu pe toți, pentru dragostea și credința noastră! Amin.” După săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte dr. Laurențiu Streza a rostit un cuvânt de învățătură în legătură cu însemnătatea ideilor care răzbat din pericopa evanghelică din Duminica Samarinencei, subliniind cele trei idei principale care se pot desprinde din Evanghelia după Ioan, în care este relatată întâlnirea Mântuitorului cu femeia samarineancă (Ioan, 4, 5-42): chemarea lui Hristos către noi toți, pentru unirea duhovnicească împreună cu El; existența și permanența Sfintelor Taine, lăsate de Însuși Mântuitorul, ca modalități reale și concrete prin care ne putem împărtăși cu „apa cea vie”, care este lucrarea Duhului Sfânt în noi, și unirea noastră cu Hristos prin Sfânta Împărtășanie și prin toate celelalte Sfinte Taine; a treia idee relevă faptul că închinarea la Dumnezeu trebuie făcută „în Duh și Adevăr” (căci Adevărul este Hristos), printr-o chemare sfântă către adevăratul Dumnezeu. Cu acest binecuvântat prilej, Înaltpreasfințitul Părinte dr. Laurențiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a acordat distincția „Crucea Șaguniană pentru clerici” Preacucernicului Preot Lică Borșan, Preot al Parohiei Sânpetru I, pentru „activitatea deosebită în slujirea Bisericii lui Hristos, în apărarea valorilor creștine și a patrimoniului șagunian și ca semn al prețuirii și binecuvântării Noastre”. Totodată, i-a fost acordat doamnei preotese Gabriela-Ana Borșan, ordinul „Anastasia Șaguna”; domnii Ioan Rizea, Dumitru Frîncu, Nicolae Oprică, Aurel Caraș au fost distinși cu „Crucea Șaguniană pentru laici”, iar domnii Gheorghe Ardeleanu, Vasile Todor-Prundar, Ioan Oana au fost distinși cu ordinul ctitoricesc „Mitropolit Ioan Mețianu”. De asemenea, au mai fost acordate peste șaizeci de acte de cinstire celor care au ajutat la ridicarea sfântului lăcaș. Fie ca în această nouă biserică, ridicată întru slava lui Dumnezeu, binecredincioșii creștini, din Sânpetru și de pretutindeni, să afle bucuria mântuitoare și mângâietoare a unirii cu Harul Sfântului Duh, prin participarea la slujbele dumnezeiești, prin închinare „în Duh și Adevăr” și prin împărtășirea cu Dumnezeieștile Taine ale lui Hristos, spre întărirea sufletelor și trupurilor, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci!

dr. Constantin Secară (Sânpetru, judeţul Brașov)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *