8 septembrie (†) NAȘTEREA MAICII DOMNULUI

Nașterea Maicii Domnului este prăznuită la data de 8 septembrie în calendarul ortodox. Este cea mai mare sărbătoare a toamnei.
Biserica Ortodoxă amintește că Fecioara Maria s-a născut din părinți bătrâni, Ioachim și Ana, ca rod al rugăciunii lor, motiv pentru care data de 8 septembrie este importantă pentru femeile care își doresc copii. Sărbătoarea Nașterii Fecioarei Maria a fost stabilită în a opta zi din anul bisericesc, asta pentru că cifra opt simbolizează ziua veșniciei, viața fără de sfârșit.
Datorită Maicii Domnului s-a născut Fiul Cel veșnic al lui Dumnezeu, S-a întrupat, a biruit moartea și a dăruit oamenilor viața veșnică în Împărăția Cerurilor.
Sfânta Scriptură nu ne oferă informaţii despre Naşterea Maicii Domnului. Acest eveniment este relatat numai de Tradiția Bisericii, consemnată în cărțile de cult și în unele scrieri, precum Protoevanghelia lui Iacov, din secolul al II-lea. Din Sfânta Tradiţie ştim că părinţii Maicii Domnului erau Drepţii Ioachim şi Ana. Ei erau sterpi şi înaintaţi în vârstă, dar își doreau un copil.
Ea a venit în lume ca o minune din părinţi bătrâni, după tată, Ioachim, se trăgea din seminţia împărătească a lui David, iar după mamă, Ana, din seminţia arhierească a lui Aaron.
Pentru că ajunseseră la bătrâneţe fără ca Dumnezeu să-i binecuvânteze cu copii, sfinţii părinţi Ioachim şi Ana se rugau la Tatăl cel ceresc să le ierte păcatele, ducând o viaţă curată şi cinstită, plăcută lui Dumnezeu.
S-a născut un copil cu o chemare dumnezeiască: chemarea de a fi mama care a dat trup de om lui Dumnezeu-Fiul, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, dar planul lui Dumnezeu era altul decât al oamenilor, iar cei doi nu au primit în dar orice copil, ci pe însuşi vasul cel ales în care se va întrupa Dumnezeu-fiul pentru a îşi lua asupra lui firea omenească şi a devenit exact ca un om, excepţie fiind lipsa lui de păcat.
Când se rugau ei fierbinte la Dumnezeu pentru a le auzi şi a se milostivi în a le curma suferinţa, a trimis pe Arhanghelul Gavriil ca să le ducă vestea neşterii fiicei lor, Maria, drept consecinţă a rugăciunii lor şi a milostivirii lui Dumnezeu. Maica Domnului s-a născut în Nazaret şi a fost crescută de părinţii ei până când a făcut vârsta de a o închina Templului, unde ea a fost hrănită în Sfânta Sfintelor de acelaşi Arhanghel Gavriil, cel care-i va duce şi vestea cea Bună, aceea a întrupării în ea a Mântuiorului acestei lumi.

Să primim în inimă darurile binecuvântate ale praznicului, daruri ce se află astăzi în biserică. Să observăm firul roşu călăuzitor al proniei lui Dumnezeu. Să simţim forţa și claritatea căilor lui Dumnezeu pentru toţi cei credincioşi Lui. Încercările credinţei şi ale cucerniciei lui Ioachim şi a Anei i-au însoţit pe tot parcursul vieţii lor. Ei nici nu bănuiau că Dumnezeu îi pregătea pentru primirea unui har special. Încă din tinereţe, speranţa şi aşteptarea cu răbdare nu au lăsat în sufletele lor loc întristării. A sosit momentul când răbdarea a trebuit să cedeze locul smereniei, căci dispăruse chiar însăşi posibilitatea de a mai fi părinţi. Ei nu au primit acest har deodată, căci supunerea faţă de circumstanţele vieţii nu se naşte în inima omului decât printr-un efort de voinţă. Prin câte lupte, muncă, forţări de sine trecem cu toţii în timpul spulberării speranţelor noastre!
Modelul de viaţă cucernică a Sfinţilor şi Drepţilor dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana să ne fie călăuzitori în călătoria pământească. Să deprindem bărbăţia şi răbdarea lor, dar mai ales să nu uităm să le cerem ajutor în rugăciuni pentru naşterea de prunci.
Să ne rugăm şi noi pentru copiii noştri până la naşterea lor, să ne rugăm pentru ei în timpul vieţii, la orice vârstă a lor, fiindcă nu este înaintea lui Dumnezeu o rugăciune mai puternică decât rugăciunea părinţilor, mai ales cea a mamei.
Recunoştinţa noastră pentru darul Preabinecuvântatei Fecioare dumnezeieşti, Maria, este fără de margini, căci, prin naşterea ei, lumea a dobândit o mijlocitoare şi o rugătoare neadormită pentru toţi neputincioşii şi păcătoşii care vor să se mântuiască. Rugăciunea ei de mamă este acoperământul şi mijlocitoarea noastră, a tuturor.
Să prăznuim luminaţi această zi, cu inimă umilită cântând: „Te mărim pe tine, Preasfântă Fecioară, îi cinstim pe Sfinţii Tăi Părinţi şi slăvim preaminunată naşterea Ta”. Amin.

Pr. Nicolae Iulian Bota
Parohia Crasna
ROMÂNIA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *