Dealul Coșna, reper și simbol al eroismului și jertfei ostașilor Români și Aliați, întru izbânda comună în Marele Război

În data de 11 august 2023, la Ansamblul Monumental de pe Dealul Coșna, din satul Nicorești, comuna Pârgărești, județul Bacău, a avut loc cel de-al cincilea Ceremonial militar și religios, care se desfășoară cu sprijinul și aprobarea Statului Major al Apărării, cu efective și tehnică de luptă din structuri subordonate Statului Major al Forțelor Terestre și Statului Major al Forțelor Aeriene, fiind una dintre cele mai semnificative manifestări comemorative și de reprezentare la nivel național, organizată anual aici, cu participarea unui public larg din județul Bacău și din Țară, a reprezentanților militari din Ambasada Franței în România, iar din 2022 și a reprezentanților militari din Ambasada Germaniei.
Ansamblul Monumental a fost realizat de Grupul de acțiune „Coșna” (constituit din Asociația „Prospectorii Istoriei”, Asociația „Regimentul 15 Infanterie”, Muzeul Militar „Ștefan cel Mare”, Filiala Moldova, Iași, a Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I” și Primăria comunei Pârgărești, județul Bacău), în doar 3 luni (iulie – 5 octombrie 2019), fiind cea mai mare operă comemorativă ridicată după anul 1989, în cea mai mare parte din donații, sponsorizări și voluntariat, donatorul principal fiind SC Aerostar SA Bacău.
Acest Ansamblul Monumental completează simbolurile comemorative existente în zona Oituz și aduce un omagiu eroilor căzuți la datorie din toate regimentele care au dus acțiuni de luptă în acest sector, precum și în spațiul adiacent. De asemenea, monumentul are rolul de a evidenția solidaritatea și respectul acordat militarilor francezi care s-au jertfit, alături de trupele române, pentru izbânda comună în Marele Război.
Prima cruce este dedicată memoriei ostașilor români din unitățile militare care au participat la luptele din sectorul Dealul Coșna și zona adiacentă în Războiul de Întregire Națională (Regimentul 12 Infanterie, Regimentul 14 Infanterie, Regimentul 15 Infanterie, Regimentul 16 Infanterie, Regimentul 17 Infanterie, Regimentul 22 Infanterie, Regimentul 27 Infanterie, Regimentul 4 Roșiori, Regimentul 5 Roșiori, Regimentul 9 Roșiori, Regimentul 10 Roșiori, Regimentul 1 Grăniceri, Regimentul 2 Grăniceri, Regimentul 7 Vânători, Batalionul de Vânători de Munte).
Cea de-a doua cruce este înălțată pentru locotenentul erou Paul Édouard Berge, din Misiunea Militară Franceză, căzut eroic în luptele de pe Dealul Coșna, la 10 august 1917, în fruntea militarilor din Regimentul 16 Infanterie „Suceava”. Rănit, înainte de a fi spulberat de un obuz, ofițerul francez a strigat, în limba română, către ostașii pe care îi comanda: „Înainte, camarazi! Nu vom muri niciodată!”. Foarte probabil, locotenentul Berge se gândea în acel moment la faptul că generațiile care îi vor urma nu vor uita faptele eroice și sacrificiul suprem al ostașilor români și aliaților lor francezi.
De ce Dealul Coșna? Pentru că acest obiectiv reprezenta, potrivit aprecierii adversarilor, „ultima redută a înaintării trupelor Puterilor Centrale spre Moldova”. Printre comandanții trupelor germane de elită, aduse în acest sector (Alpenkorps, Regimentul Württenberg), se afla și locotenentul Erwin Rommel, viitorul feldmareșal din cel De-al Doilea Război Mondial.
Dealul Coșna, alături de rezistența la Măgura Cașinului, Dealul Cireșoaia și alte locuri din zonă, este aliniamentul unde jertfa și eroismul Armatei Române au izbândit în luptă sub deviza „Pe aici nu se trece!”, alăturându-se în mod strălucit victoriilor de la Mărăști, Mărășești și Oituz, care au asigurat supraviețuirea Statului Român și premisele înfăptuirii Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.
Ansamblul Monumental de pe Dealul Coșna va fi completat în anii ce vor urma cu cea de-a treia Cruce Comemorativă, precum și cu o Placă de Onoare pe care va fi inscripționat următorul text: „Onoare și respect ostașilor căzuți la datorie pentru țara lor, în această zonă, în confruntările armate din anii 1916-1918”.
La evenimentul din 11 august 2023, au luat parte directorul Statului Major al Apărării, generalul-locotenent Corneliu Postu, comandantul Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, general de brigadă Bogdan Cernat, comandantul Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt”, colonelul Claudiu-Mădălin Tamaș, reprezentanţi ai ambasadelor Franţei şi Germaniei, ai autorităților locale, militari activi, în rezervă și în retragere, comandanți ai unor structuri din Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne, precum şi un public numeros, din zonă și din alte localități din Țară.
De asemenea, au fost prezenți reprezentanți ai filialelor județene și ai unor subfiliale ale ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza” și ANCE „Regina Maria” din județele Bacău, Iași și Neamț, ai Sucursalei Bacău a AORR, ai Fundației „Erou Căpitan Aviator Alexandru Şerbănescu” Bacău, Fundației „General Grigore Baștan” din București, Asociației „Tradiția Militară”, Asociației „Tradiții Militare Românești” din Bacău, ai AMVVD, Sucursala Bacău, și ai Uniunii Veteranilor din Războiul pentru Independență din Republica Moldova.
Manifestarea a debutat cu primirea oficialităților, trecerea în revistă a Gărzii de Onoare de către general-locotenent Corneliu Postu, reprezentantul MApN și al SMAp, și intonarea Imnului Național al României de către Muzica Militară a Bazei 95 Aeriană „Erou Căpitan Aviator Alexandru Şerbănescu”.
Serviciul religios a fost oficiat de preoți ai Protopopiatului Onești și ai Decanatului Romano-Catolic de Trotuș. Protopopul de Onești, Pr. dr. Ioan Bârgăoanu, a transmis cu acest prilej și Mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și Mesajul Protoieriei Onești.
După cuvântul de întâmpinare al Primarului comunei Pârgărești, Marius Gabriel Gheorghiță, au transmis mesaje atașatul militar al Franței în România, Jean-Christian Tirat, jurnalist francez din partea „Souvenir Français”, Ruxandra-Lucia Dumitrescu, jurnalist la „Obiectiv Media București”, din partea descendenților locotenentului francez Paul Edouard Berge, col. (r.) dr. Dan Prisăcaru, reprezentantul Grupului de acțiune „Coșna”, și general-locotenent Corneliu Postu, din partea MApN și SMAp.
Au fost depuse, apoi, coroane și jerbe de flori la Ansamblul Monumental, iar zona a fost survolată de aeronave din Baza 95 Aeriană „Erou Căpitan Aviator Alexandru Șerbănescu” Bacău și din Baza 90 Transport Aerian „Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu” Otopeni – avioane IAR-99 Șoim și elicoptere IAR 330 SOCAT.
De asemenea, a avut loc un exercițiu de parașutare, dintr-un avion C-27 J Spartan, executat de militari ai Batalionului 53 Comando „Smaranda Brăescu” Bacău, iar militarii din structurile desemnate să constituie Garda de Onoare la eveniment (B. 631 Tc. „Oituz”/ Bg. 15 Mc. „Podu Înalt” Iași, Baza 95 Aeriană „Erou Căpitan Aviator Alexandru Şerbănescu”) au defilat în fața celor prezenți.
Ca în fiecare an, spre bucuria publicului prezent, Asociația „Tradiția Militară”, condusă de domnul Mircea Stoica, a prezentat date despre ținuta militară a beligeranților din acea vreme, a executat câteva exerciții de instrucție de front și mânuire a armamentului și a reconstituit un moment de luptă de pe Dealul Coșna, desfăşurat chiar pe locul vechilor tranşee din 1917.
Din Mesajele transmise, rețin atenția următoarele:
General-locotenent Corneliu Postu, Directorul SMAp:
„Suntem onorați că la aceste manifestări comemorative anuale au participat, încă de la inaugurare, alături de un numeros public din zonă și din Țară, reprezentanții militari ai Ambasadei Franței și descendenții eroului francez Paul Berge, căzut aici, alături de ostașii români, în vara de foc a anului 1917.
Salutăm prezența, începând din 12 august 2022, a reprezentanților militari ai Ambasadei Germaniei, exprimându-ne încrederea că, prin acțiune întrunită și coordonată, se va putea crea și aici, pe Dealul Coșna, un reper comemorativ reprezentativ, așa cum există și în alte locuri din Țară și din străinătate, unde au avut confruntări armate în Marele Război.
Salutăm și apreciem proiectele de dezvoltare, anunțate pe Dealul Coșna, în august 2021, respectiv trecerea, în etape, la realizarea unui Ansamblu Memorial Internațional, în care să fie comemorați toți militarii căzuți în luptă pentru țara lor în această zonă.
Ceea ce se întâmplă aici, pe Dealul Coșna, este un exemplu de omagiere a jertfei de sânge a militarilor Români și Aliați, care au căzut în luptă acum 106 ani pentru idealul de întregire națională, libertate și izbândă comună în Marele Război.
În toate vremurile și timpurile, libertatea și dreptul popoarelor de a-și hotărî singure soarta au fost scump plătite de cetățenii lor și, în primul rând, de militari, care se află în prima linie de apărare a Țării și a statului de care aparțin.
Războiul din Ucraina constituie un avertisment, pentru noi toți, că trebuie să fim de veghe permanent, să întărim capacitatea de apărare a Țării și să ne îndeplinim, cu credință și devotament, misiunea pe care o avem fiecare la postul încredințat!”.
Col. (r.) dr. Dan Prisăcaru, Reprezentantul Grupului de acțiune „Coșna”:
„După cum se cunoaște, acum 106 ani, aici, pe Dealul Coșna, precum și pe Dealul Cireșoaia, Mănăstirea Cașinului și alte locuri din zonă, din păcate mai puțin cunoscute și mediatizate, au avut loc confruntări armate îndârjite pentru apărarea Țării, care s-au integrat în eroica rezistența românească de la Porțile Moldovei, asigurând supraviețuirea Statului Român și înfăptuirea idealului de întregire națională. Pe aceste locuri au căzut la datorie mii de militari din armatele României și a Aliaților săi, precum și din armatele adversarilor de la acea vreme.
Se știe că militarul se află sub Jurământ în serviciul Țării sale și trebuie să-și îndeplinească misiunea acolo unde este trimis să lupte. Scopul războaielor și legitimitatea acțiunilor armate nu sunt decise de militarii din front, ci reprezintă, dintotdeauna, chestiuni care țin de decizia politică a statelor și a evenimentelor internaționale grave care au avut loc de-a lungul vremurilor și timpurilor. Din nefericire, astfel de evenimente au loc și în prezent, războiul actual din Ucraina fiind un tragic exemplu în acest sens.
Este de datoria noastră să nu uităm lecțiile amare ale trecutului, să învățăm din tragismul acestora și să ne respectăm eroii care s-au jertfit pentru Țară!
Reiterăm și cu acest prilej hotărârea noastră neclintită de a dezvolta, prin acțiunea solidară și întrunită ale autorităților locale și județene, persoanelor fizice și juridice, precum și cu sprijin instituțional de la partenerii noștri din Franța, Germania, Austria și Ungaria, acest proiect comun care trebuie să devină Ansamblul Memorial Internațional, în care să fie comemorați zecile de mii de militari căzuți în luptă, pentru țara lor, în întreagă zonă a Oituzului și ale căror nume trebuie să fie înscrise pe plăci comemorative amplasate într-un complex memorial asemănător celor realizate în perioada interbelică în cadrul Mausoleelor de la Soveja și Mărăști.
Totodată, retransmitem și cu acest prilej apelul nostru rostit aici în 2021 și 2022 către Instituția Prefectului – Județul Bacău, Consiliul Județean Bacău, Direcția de Cultura a județului Bacău, Muzeul Județean „Iulian Antonescu”, presa locală, asociațiile cadrelor militare în rezervă și retragere, alte entități de stat și private, de a face front comun pentru a realiza, cu fonduri europene nerambursabile, proiectul istoric, turistic, cultural și memorial „Drumul Memoriei”, care să includă toată zestrea de opere comemorative de pe aliniamentul Oituz, Coșna, Mănăstirea Cașin, Cireșoaia și zona adiacentă.
Toți vom avea de câștigat, din Țară și străinătate, dacă proiectul va fi pus în practică.
Așa să ne ajute Dumnezeu!”.

col. (r.) dr. Dan Prisăcaru, coordonatorul Muzeului Militar „Ștefan cel Mare”, Filiala Moldova, Iași, al Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I”, Filiala Iași, cadru didactic asociat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *