Pentru cinstirea la Țebea a tuturor eroilor

„Ideea realizării unui Mausoleu la Țebea, în semn de profund omagiu adus jertfelor înaintașilor noștri, are toată încurajarea Majestății Sale”
(din răspunsul Casei Majestății Sale Regelui, adresat în 22 ianuarie 2010 la scrisoarea Asociației „Țara Iancului – Iubirea Mea”, Deva)

La Țebea, Eroii Patriei, au Cimitir de Onoare și Morminte de război, fapt confirmat de oficialități în scrisoarea nr. CE 2773/11.08.2023.
La Țebea, Eroii Neamului, în frunte cu Avram Iancu, au însă parte deocamdată doar de monoliții și plăcile ridicate și sfințite prin grija Asociației noastre, așteptând realizarea, prin strădania oficialităților, a unui Mausoleu, pentru „cinstirea eroilor risipiți sub glia transilvană fără o cruce sub căpătâi”.
În acest sens, redăm în continuare textul Scrisorii Deschise a Asociației „Țara Iancului Iubirea Mea”, nr. 1.618 din 4 august 2023, adresată oficialităților îndrituite.
Către,
I) Ministerul Apărării Nationale, Departamentul pentru Relații cu Parlamentul și calitatea vieții personalului, Domniei-Sale, Domnului Director, Colonel Dragoș Niculin-Vasile;
II) Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, Domniei-Sale, Domnului Director adjunct, Colonel Dan Mihaiu Dincă.
Referitor la: Adresa Dumneavoastră nr. CE 2773/11.08.2023, cu referiri la pregătirea anului „Avram Iancu, 2024” și comemorarea Eroilor Neamului Dacoromânesc Multimilenar
1. Vă mulțumim pentru solicitudinea, promptitudinea și profesionalismul din răspunsul Dumneavoastră, prin care atestați că:
1.1. „mormintele eroilor Armatei române amenajate la Țebea în timpul și după încheierea Primului Război Mondial […] au statut de morminte de război conform prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea 379/2003 cu modificările și completările ulterioare”.
1.2. „Cimitirul eroilor din Țebea are statut de Cimitir de onoare”, conform prevederilor art. 2 alin. 2 din Legea 379/2003.
2. Vă rugăm să ne comunicați dacă Oficiul Național pentru Cultul Eroilor se va implica și monitoriza ca Cimitirul de Onoare de la Țebea să beneficieze de „cel puţin un catarg metalic pe care să fie arborat drapelul naţional, conform legii; înălţimea catargului fiind între 8 şi 20 m”; de pază; și un panou informativ, în conformitate cu prevederile art. 25-27 din Normele Tehnice aprobate prin HG 635/2004, precizând și în atribuțiile cui intră rezolvarea și urmărirea acestor deziderate.
3. În același context al pregătirii anului „Avram Iancu, 2024” și al Cultului pentru Eroii Neamului (cap. 5 din Legea 379/2003 și Legea 223/2023), Vă rugăm să binevoiți a ne face cunoscut nouă și publicului larg, următoarele:
3.1. Dacă Oficiul Național pentru Cultul Eroilor (ONCE), în virtutea atribuțiilor sale din Legea 379/2003, art. 26 lit. y, va formula „propuneri în vederea editării de mărci poștale omagiale şi comemorative pe teme legate de cinstirea eroilor”, respectiv pe tema aniversării a 200 de ani de la nașterea eroului Avram Iancu.
3.2. Dacă ONCE va acționa în temeiul art. 5 lit. k, din Regulamentul aprobat prin HG 635/2004, va elabora „şi supune spre aprobare Guvernului, împreună cu instituţiile de apărare şi ordine publică, programul manifestărilor prilejuite” de bicentenarul nașterii lui Avram Iancu (propunerile noastre le-am înaintat cu adresa nr. 1612/11.07.2023, la Președinție, Parlament, Guvern).
3.3. Dacă ONCE va iniția, în baza art. 5 lit. x, din Regulamentul aprobat cu HG 635/2004, „împreună cu Ministerul Culturii şi Cultelor şi cu alte instituţii abilitate prin lege, concursuri pentru proiectarea şi executarea” unui Mausoleu la Țebea, amplasat în afara actualului Pantheon, spre cinstirea și pomenirea celor care au luptat și s-au jertfit pentru Țară și Neam, cum ar fi cei 40.000 de români ardeleni uciși între 1848-1849 (vezi pct. 17-21 cap. VIII. autor dr. Gelu Neamțu: http://www.taraiancului.ro/data/fotografii/biblioteca/GELUNEAMTUcap.VIII1848.pdf); voluntarii români din Regimentul Horia, al căror jurământ de credință a fost rostit în fața mormântului lui Avram Iancu în data de 2 martie 1919 în prezența colonelului Gheorghe Rasoviceanu, comandatul Regimentului Regal 9 vânători, a 12 preoți și a reprezentantului Consiliului Dirigent, dr. Ioan Suciu (https://www.enciclopediaromaniei.ro/wiki/Regimentul de_voluntari_Horea).
3.4. Dacă ONCE, cu sprijinul MApN și al altor instituții ale Statului Român, se va implica, în „Comemorarea eroilor neamului” (capitol V, Legea 379/2003), eroi din care fac parte Avram Iancu („mărețe umbre: Mihai, Ștefan, Corvine”), precum și mulți, mulți alții (nominalizând doar pe Horia, Țepeș, Mircea, Sfinții Martiri Brâncoveni, Decebal, Burebista) și va întocmi o Listă a Eroilor Neamului daco-românesc multimilenar, pe care să știm a-i comemora corect an de an de Ziua Înălțării Domnului (Ziua Eroilor Neamului), conform art. 39 din Legea 379/2003, deoarece se face uneori greșeala de a comemora în loc de Eroii Neamului, doar Eroii Patriei.

Cu stimă și aleasă considerație,ing. Ioan Paul Mărginean președinte fondator al Asociației „Țara Iancului – Iubirea Mea”, Deva

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *