8 noiembrie †) SOBORUL SFINȚILOR ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL ȘI AL TUTUROR CEREȘTILOR PUTERI

Cei doi arhangheli, Mihail și Gavriil, de-a lungul istoriei neamului omenesc, s-au arătat de multe ori în viața oamenilor.
Sfântul Arhanghel Mihail: prima dată când se știe despre el, era momentul [înfățișat] din icoană, adică atunci când puterile răului, acelui Lucifer care a fost îngerul luminii, mai marele îngerilor din ceruri, i-a venit un gând vrăjmaș în inima lui, un gând trufaș: să se înalțe, să-și pună scaunul mai presus de scaunul lui Dumnezeu. Ce gând viclean și rău! Și în clipa aceea… s-a prăbușit. Și a apărut Sfântul Arhanghel Mihail care a strigat din înălțimile cerului: „Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte!” – cuvinte rostite în mijlocul Sfintei Liturghii. El strigă aici, în centrul acestei icoane și în jurul lui sunt cetele celorlalți arhangheli.
De atunci, de-a lungul istoriei neamului omenesc, Sfântul Arhanghel Mihail, socotit, cum e cu adevărat, îngerul dreptății sau al legii dumnezeiești, s-a arătat de foarte multe ori, în Vechiul Testament și în Noul Testament. Intervine în fața oștirilor dușmanilor, apărând pe cei care cereau lui Dumnezeu ajutor. Sunt multe cazuri de intervenții în Vechiul Testament. În Noul Testament, Arhanghelul Mihail apare la Învierea Domnului și el ridică piatra de pe ușa mormântului. Și după aceea continuă să se arate și să vestească oamenilor voile lui Dumnezeu.
Sfântul Arhanghel Gavriil este arhanghelul bucuriei; chipul lui frumos, ființa lui duioasă și bună, totdeauna aduce vești de bucurie. Încât în Vechiul Testament, Sfântul Arhanghel Gavriil a binevestit nașteri de profeți: el vestește pe Ana, soția lui Elcana, că va naște pe Samuil profetul. După aceea, aproape de noi, de Noul Testament, Sfântul Gavriil vestește pe Zaharia și pe Elisabeta că vor naște prunc, pe Sfântul Ioan Botezătorul. Sfântul Arhanghel Gavriil se arată Maicii Sfinte, Sfintei Fecioare Maria și îi vestește nașterea lui Iisus Hristos, Emanuil. Și după aceea, Arhanghelul Gavriil ocrotește pe Maica Domnului în Templu, în timpul copilăriei sale. Și de-a lungul istoriei Noului Testament, de asemenea se arată de multe ori acest Arhanghel al bucuriei.
În ierarhia aceasta cerească, arhanghelii sunt numai o ceată. Sunt de fapt trei triade, adică trei grupuri de câte trei. Cea mai de sus triadă este a tronurilor cerești, serafimii și heruvimii; a doua triadă este a puterilor, domniilor și începătoriilor (adică șefii arhanghelilor); mai jos, arhanghelii și îngerii. Cei de sus, triada din apropierea Sfintei Treimi, în iconografie sunt înfățișați fără trup omenesc. Serafimii și heruvimii sunt înfățișați cu șase aripi, heruvimii și cu ochi mulți, iar tronurile – niște cercuri ca de foc, cu aripi, plini de lumină și de văpaie (semnul dragostei), care slujesc marelui Dumnezeu, lăudat în Sfânta Treime. Ceilalți, arhanghelii și îngerii, toți, când s-au arătat în istoria neamului omenesc, totdeauna au purtat trup omenesc. Așa apar și Sfântul Gavriil și Sfântul Mihail.
Ca număr sunt mii de mii și zeci de mii și mii de mii. Așa ni-i prezintă Sfântul Prooroc Daniil (Daniil 7, 10), acel bărbat al doririlor, plin de Duhul Sfânt și de lumină, acel om bun, cum îl numește împăratul Nabucodonosor, adică un om al lui Dumnezeu cu adevărat. A văzut cerul deschis și acești îngeri, aceste ființe cerești, nenumărate șiruri, nenumărate cete care umplu cerul lui Dumnezeu.
Dintre toți aceștia, cea mai de jos ceată este ceata îngerilor păzitori ai vieții noastre. De la botez, fiecare din noi avem strajnic un înger păzitor. Acest înger păzitor al fiecăruia din noi este martorul vieții noastre, merge cu noi când călătorim, stă cu noi când ne odihnim. E martor la faptele bune și la faptele rele. Când facem lucruri rele, el plânge, se întristează, pentru că știe ce ne așteaptă. Când facem fapte bune, se bucură tare mult de vrednicia noastră. Pe acești îngeri păzitori să-i chemăm mereu în sprijinul nostru, în viața noastră de toate zilele și să ne gândim că totdeauna, așa cum conștiința noastră ne spune când facem bine și când facem rău, tot așa și acest înger al lui Dumnezeu, îngerul păzitor al vieții noastre ne inspiră gândurile bune, gândurile frumoase, gândurile mântuitoare și simțim în conștiința noastră că suntem îndemnați, îmboldiți la un lucru sfânt, la un lucru bun. Să ascultăm glasul lui!
Totdeauna avem și un martor rău al vieții noastre care notează faptele [rele], ne îndeamă să le facem și le notează. Și va veni cândva cu acest teanc de păcate și răutăți ale noastre și le va pune pe cântarul acela al dreptății dumnezeiești. Îngerul sfânt vine cu faptele bune, dacă sunt, însă cel rău vine cu faptele urâte și rele și pune și apasă cântarul în jos și coborâm și noi în jos.
De aceea, de-a lungul vieții noastre, în amintirea sfinților arhangheli și păzitori ai vieții noastre, să ne străduim a face bine, cât putem noi, știind că binele nostru se înscrie, se înregistrează și cândva se vor desfășura și aceste secvențe din viața noastră bună și vom merge la bine; ca nu cumva făcând răul, să avem parte de vrăjmașul care este foarte dornic să ne târască în jos, să se simtă bine că a mai câștigat încă un suflet sau mai multe.
Vă îndemn și vă rog, citiți cât de des canonul către sfântul înger păzitor, veți simți aievea prezența lui în cele ce spuneți. Atunci când vrei să întreții o prietenie cu cineva, ori îi scrii, ori îi vorbești, ori îi urezi ceva și atunci se întreține această prietenie cu acea persoană pe care o dorești să fie aproape de tine, măcar în mintea și în inima ta. Aceste prezențe cerești așteaptă și ele să fie întrebate, să fie cerute, să fie rugate, să fie chemate. Chemați, frați creștini și surori creștine, pe acești prieteni buni și calzi și duioși și binefăcători ai vieții noastre, pe acești îngeri păzitori de-a lungul vieții fiecăruia din noi.
În afară de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil mai sunt cunoscuți și Rafail, al treilea arhanghel, este tămăduitor al neputințelor omenești; Uriil, este luminător al celor întunecați; Salatiil, este rugător fierbinte pentru neamul omenesc; Gudiil, este slăvitor al lui Dumnezeu și întăritor al celor ce se nevoiesc la fapte bune; Varahiil, ultimul arhanghel, este aducător de binecuvântare dumnezeiască pe pământ.
Dintre toți Sfinții îngeri, cei mai mari binefăcători ai oamenilor s-au arătat Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, din care pricină se și pomenesc astăzi cu alese prăznuiri și cântări de laudă, dimpreună cu toate cetele îngerești. Se cuvine, deci, și nouă păcătoșilor, ce suntem păziți de îngeri, să ne adunăm la sfintele biserici și să lăudăm astăzi soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, cerând ajutorul lor.
Să nu uităm că Sfinții Arhangheli sunt cei dintâi îngeri mijlocitori între Dumnezeu și noi oamenii. Ei au grijă și milă de creștini și-i ajută pe calea mântuirii mai mult decât ceilalți îngeri. Sfântul Mihail este protectorul direct al călugărilor, al armatelor creștine, al voievozilor, care purtau cu ei pe câmpul de luptă icoana Marelui Arhanghel. Sfântul Gavriil este, mai ales, protectorul fecioarelor creștine, al familiei creștine, protectorul mamelor care nasc copii, ca și protectorul copiilor și al călugărițelor iubitoare de feciorie și iubitoare de Hristos.
În Țara noastră, cultul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil este foarte răspândit. Numeroase sunt bisericile cu hramul Sfintilor Arhangheli, numeroși sunt și credincioșii români care le poartă numele. În multe case se vede icoana Sfinților Arhangheli și nu puțini din bunii noștri creștini citesc acatistul lor. Părinții noștri aveau mare evlavie și pentru îngerii păzitori pe care-i primeau de la botez și se îngrijeau cu mare atenție să nu facă vreun păcat ca să nu alunge de la ei pe îngerii buni.
Înaintașii noștri iubeau rugăciunea, milostenia și Biserica, știind că îngerii păzitori ne numără și ne scriu pașii noștri spre biserică, spre rugăciune, spre cel sărac și spre tot lucrul sfânt și plăcut lui Dumnezeu.
Să rugăm, deci, pe Sfinții Îngeri și Arhangheli să ne fie ajutători în viață și izbăvitori de duhurile cele rele, iar înaintea Tatălui ceresc calzi rugători pentru mântuirea sufletelor noastre. Amin.

Pr. Nicolae Iulian Bota
Parohia Crasna, ROMÂNIA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *