Centrul European de Studii Covasna-Harghita

Proiectul Recuperarea și punerea în circuitul public a documentelor referitoare la istoria, cultura și spiritualitatea românilor din județele Covasna și Harghita

Proiectul Recuperarea și punerea în circuitul public a documentelor referitoare la istoria, cultura și spiritualitatea românilor din județele Covasna și Harghita a demarat în anul 2020 și a continuat în 2021, cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului României, prin Serviciul Dezvoltare Comunitară.
Prin rezultatele proiectului de față se asigură introducerea în circuitul public a unor lucrări referitoare la istoria, cultura și evoluția regiunii sud-estului Transilvaniei, din perspectiva dăinuirii populației românești în zona respectivă, împreună cu etnicii maghiari. Lucrările propuse constituie tot atâtea oportunități de cunoaștere, atât a realităților complexe din sud-estul Transilvaniei, cât și a contribuției specifice a românilor, alături de secui/maghiari și alte comunități etnice din această parte de Țară, la patrimoniul cultural național și universal.
Din anul 2023, inițiatorii proiectului, Centrul European de Studii Covasna-Harghita (CESCH) și Centrul Ecleziastic și de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” (CEDMNC), și-au propus să continue implementarea proiectului și să realizeze mai multe obiective, pe care le expunem în cele ce urmează:
– Operațiunea de întocmire a evidenței informatizate a fondului de carte al Bibliotecii „Nicolae Colan”, care funcționează în cadrul Centrului European de Studii Covasna-Harghita și al Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din Sfântu-Gheorghe, județul Covasna, prin procesarea a încă 300 de volume din zestrea bibliotecii. Acest lucru va ușura în mod deosebit accesul la zestrea culturală și informațională a Bibliotecii Publice „Nicolae Colan” (BPNC), venind în sprijinul cercetătorilor, jurnaliștilor și oamenilor de cultură interesați să fie informați despre disponibilitatea lucrărilor din cadrul bibliotecii, inclusiv prin accesarea on-line a bazei de date cu titlurile și autorii cărților și publicațiilor deținute. În aceste condiţii, BPNC va putea intra în rețeaua de biblioteci publice, realizând o strânsă colaborare cu instituții patrimoniale locale, județene și naționale: universități, colegii, şcoli, instituții locale de cultură etc. BPNC va fi deschisă tuturor celor ce doresc să se informeze și să se documenteze în vederea redactării unor lucrări de istorie, teologie, sociologie, demografie, etnografie ș.a., așa cum au făcut și cei 20 doctoranzi în Istorie, Teologie, Sociologie și Etnografie, care și-au elaborat lucrările de doctorat și pe baza studierii documentelor aflate în posesia bibliotecii noastre.
– Extinderea bibliotecii virtuale Eurocarpatica, în cadrul bazei de date CESCH și CEDMNC cu încă 250 de volume de istorie, cultură și spiritualitate românească, prin scanarea şi introducerea lor în mediul on line. Prin continuarea digitalizării fondului de carte a Bibliotecii „Nicolae Colan”, se asigură o bună promovare a cărţilor referitoare la istoria, cultura şi spiritualitatea românilor din sud-estul Transilvaniei şi convieţuirea interetnică din acest areal, o mai bună diseminare a informaţiei şi o valorificare superioară, la nivel naţional şi internațional a contribuţiei acestei părţi de Țară la constituirea patrimoniului cultural național. În această primă etapă, în Biblioteca digitală Eurocarpatica pot fi consultate volume referitoare la istoria şi cultura românilor din întreg spaţiul de etnogeneză; volume referitoare la istoria şi cultura românilor din sud-estul Transilvaniei: lucrările de referinţă Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie, Cultură Civilizaţie, O candelă în Carpaţi, Repere identitare româneşti din judeţele Covasna şi Harghita, albumele privind lăcaşurile de cult ortodoxe, patrimoniul cultural şi personalităţile româneşti din Covasna şi Harghita, volumele monografice dedicate unor localităţi, instituţii şi personalităţi, cele 30 volume apărute în colecţia „Profesioniştii noştri”, colecţia anuarelor „Angvstia”, „Sangidava” şi „Acta Carpatica” ş.a.
– Digitalizarea, scanarea și punerea în circuitul public, sub formă digitală, a unei părţi structurale din arhiva Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din Sfântu-Gheorghe (documente din secolul al XVII-lea până în secolul al XIX-lea) şi introducerea acestora în mediul on-line, prin postarea lor pe platforma Eurocarpatica (500 u.a.). În vederea înlesnirii cercetării documentelor istorice, precum şi pentru evitarea deteriorării acestora în urma valorificării, acestea vor fi supuse operaţiunii de digitalizare, prin scanarea documentelor cu echipamente adecvate: lămpi cu rază rece, scannere pentru biblioteci şi arhive. Materialul documentar care urmează să fie supus operațiunilor de digitalizare va fi pregătit în vederea încărcării pe platforma Eurocarpatica.
Prin informatizarea evidenţei, digitalizarea fondului de carte și a documentelor de arhivă se asigură o bună promovare a surselor referitoare la istoria, cultura şi spiritualitatea românilor din sud-estul Transilvaniei şi la convieţuirea interetnică din acest areal, o mai bună diseminare a informaţiei şi o valorificare superioară, la nivel naţional şi internațional a contribuţiei acestei părţi de Țară la constituirea patrimoniului cultural românesc.
Realizarea proiectului propus va consolida capacitatea CESCH de a păstra, prelucra, conserva, cerceta și valorifica științific mărturiile materiale și documentare ce atestă prezența și dăinuirea populației românești în sud-estul Transilvaniei, respectiv a spiritualității ortodoxe în localitățile de pe cuprinsul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei.
Dintre obiectivele SMART care stau la baza acestui demers menționăm:
– transpunerea în format electronic a fondului de carte şi a documentelor aflate în păstrare în Biblioteca „Nicolae Colan” şi arhivă;
– protejarea valorilor de carte bibliofilă şi documentară, aflate într-o stare avansată de deteriorare;
– îmbunătăţirea posibilităţilor de acces la volumele Bibliotecii şi la documentele din Arhivă cu impact asupra creşterii numărului de utilizatori şi a categoriilor acestora;
– posibilitatea consultării simultane de către mai mulţi utilizatori a aceluiaşi document;
– oferirea unui mod de consultare a documentelor modern, în acord cu noile tehnologii, independent de spaţiul şi programul de funcţionare al bibliotecii şi arhivei (cu respectarea restricţiilor de copyright);
– îmbunătăţirea calităţii procesului de consultare a documentelor; în anii următori, ne propunem creşterea numărului de resurse electronice realizate direct în format electronic, fără echivalent tradiţional (tipărit).
Ne așteptăm ca prin proiectul Recuperarea și punerea în circuitul public a documentelor referitoare la istoria, cultura și spiritualitatea românilor din județele Covasna și Harghita să se asigure îmbunătăţirea evidenței informatizate a BPNC şi, prin efortul conjugat al CESCH și al CEDMNC, să se creeze un nod de comunicare și informare teritorial, prin utilizarea tehnologiei informaționale moderne și a internetului pentru accesarea bazei de date pe care cele două instituții au dezvoltat-o în ultimii ani.
De asemenea, prin prelucrarea arhivistică, scanarea și punerea în circuitul public, sub formă digitală a unei părţi structurale din arhiva Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din Sfântu-Gheorghe (documente începând cu secolul al XVII-lea și până în secolul al XIX-lea) şi introducerea acestora în mediul on-line prin încărcarea lor pe platforma Eurocarpatica, se va asigura o protecţie sporită documentelor vechi şi se va multiplica accesul cercetătorilor la informaţii inedite referitoare la istoria comunităţilor româneşti din fostele scaune secuieşti Ciuc, Odorhei şi Treiscaune (astăzi, judeţele Covasna şi Harghita).
Pentru a oferi vizibilitate adecvată Secretariatului General al Guvernului (SGG) prin Serviciului Dezvoltare Comunitară din cadrul Direcției Generale Guvernare Deschisă, sprijinul acordat de acesta va fi menționat în majoritatea materialelor trimise către mass-media, în cadrul tuturor manifestărilor organizate și pe site-urile inițiatorului și al Bibliotecii virtuale Eurocarpatica; de asemenea, acest sprijin va fi menționat în toate volumele publicate.
Proiectul, inițiat din anul 2020, are un ecou favorabil în comunitatea științifică, la nivel național și internațional, multe din cărțile și publicațiile postate pe Biblioteca virtuală Eurocarpatica au fost accesate și folosite în scopul documentării științifice. Site-ul Bibliotecii virtuale Eurocarpatica a fost accesat, de la înființarea sa din anul 2020, de către 45.000 de utilizatori unici din Țară și străinătate (aproximativ 5.000).
În faza post-implementare a proiectului și a activităților propuse, am proiectat să publicităm sprijinul financiar oferit de SGG-SDC în cadrul lansărilor și prezentărilor cărților editate, prin interviuri cu autorii și îngrijitorii edițiilor, articole în mass-media.
De apreciat faptul că prin cofinanțările din partea SGG, în anul 2023 CESCH și Liga Cultural-Creștină „Andrei Șaguna” au implementat proiectele: „Zilele Andrei Șaguna”, ediția a XXXI-a; Sesiunea Națională de Comunicări Științifice „Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie. Cultură. Civilizație”, ediția a XXIX-a; „Promovarea identității culturale prin lucrări reprezentative românești din sud-estul Transilvaniei” și editarea anuarului „Acta Carpatica”. La acestea se adaugă proiectele derulate de către Fundația „Miron Cristea” din Toplița, Asociația Învățătorilor din Harghita, Biblioteca „George Sbârcea” din Toplița ș.a.
Și de data aceasta, proiectul privind Recuperarea și punerea în circuitul public a documentelor referitoare la istoria, cultura și spiritualitatea românilor din județele Covasna și Harghita a fost realizat împreună cu societatea de arhivare „Ștefadina” Comserv SRL din București, care, cu profesionalismul și dăruirea cunoscute, a realizat lucrările prevăzute în acordul de parteneriat cu o înaltă calitate și la timp.
Conducerea CESCH mulțumește și pe această cale tuturor factorilor implicați în implementarea în bune condiții și la termen a prezentului proiect. Continuarea acestuia în viitorii ani va permite introducerea în circuitul public a lucrărilor redactate pe baza informațiilor din valoroasa arhivă a CEDMNC, în mediul multietnic și pluriconfesional al județelor Covasna și Harghita.

Biroul de presă al CESCH

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *