30 noiembrie †) SF{NTUL APOSTOL ANDREI, CEL }NT{I CHEMAT, OCROTITORUL ROM{NIEI

Sfântul Andrei, născut la Betsaida, fiul lui Iona, i s-a alăturat Mântuitorului împreună cu fratele său, Sfântul Petru, iar astfel cei doi au devenit primii Apostoli ai lui Hristos. Înainte de a fi „întâiul chemat” între Apostoli, Sfântul Andrei i-a fost ucenic Sfântului Ioan Botezătorul. Din acel moment el a propovăduit învăţăturile Domnului, după cum spune şi Calendarul Ortodox. Nu s-a lepădat de Mântuitor în Săptămâna Patimilor, iar după ce Mântuitorul a înviat şi S-a înălţat la cer a continuat să împărtăşească învăţăturile creştine, ajungând şi pe teritoriul României, în zona Dobrogei.
Sfântul Andrei a răspândit cuvântul Domnului până la finalul vieţii, când a sfârşit răstignit cu capul în jos pe o cruce în formă de X. Învăţăturile sale au rămas vii în inimile românilor până în ziua de azi.
În România, Sfântul Apostol Andrei este cunoscut drept ocrotitorul Țării, deoarece a propovăduit Evanghelia şi cuvântul Domnului pe aceste meleaguri. Drept dovadă există toponimele din zona Dobrogei, precum Peştera Sfântului Andrei, fiind cea mai veche biserică creştină de pe teritoriul României, şi considerată Bethleemul creştinismului românesc, şi Pârâiaşul Sfântului Andrei.
După Învierea lui Iisus şi Pogorârea Duhului Sfânt, toţi apostolii au mai rămas câţiva ani în Ierusalim, începând formarea Bisericii. Apostolii s-au întâlnit şi au stabilit unde va fi trimis fiecare să propăvăduiască Cuvântul Domnului. Se spune că acestui Întâi chemat i-a revenit Bitinia, Bizantia, Tracia şi Macedonia, cu ţinuturile din jurul Mării Negre, până la Dunăre şi Sciţia (Dobrogea) şi până în Crimeea.
Se spune că, tot timpul în care a fost pe teritoriul românesc pentru a propovădui cuvântul Evangheliei Mântuitorului, Sfântul Andrei a locuit într-o peşteră aproape de localitatea Ion Corvin din judeţul Constanţa.
Peştera Sfântului Andrei a fost transformată într-o biserică, iar în 1943 a fost redescoperită de preotul Constantin Lembrău, împreună cu avocatul Ion Dinu.
În 1944, peştera a fost resfinţită şi redată cultului, prin construirea unei turle şi a unui zid de protecţie. 
Peştera Sfântului Apostol Andrei face parte din aşezămintele sfinte de pe ambele maluri ale Dunării (Dervent, Silistra, Axiopolis, Galaţi etc.), unde Sfântul Apostol Andrei a întemeiat biserici şi a hirotonit preoţi.
În actuala biserică din peşteră, în pronaos, se afla un pat scobit în piatră, despre care tradiţia spune că pe el dormea Sfântul Apostol Andrei.
În prezent, oamenii aflaţi în suferinţă vin la Peştera Sfântului Andrei pentru a se ruga şi se aşează pe patul Sfântului Andrei.

Pr. Nicolae Iulian Bota
Parohia Crasna, ROMÂNIA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *