O lucrare unicat. Tulgheș – Album de fotografii comentate

În recomandarea pe care am redactat-o, în vederea acordării titlului de Tezaur Uman Viu Doamnei Lăcrămioara Pop, apreciam faptul că talentatul rapsod popular desfășoară, în același timp, o rodnică activitate culturală. În cadrul acesteia, un loc distinct ocupă publicarea lucrării monografice Tulgheș. Din tezaurul etnografic românesc, volum apărut la Editura „Eurocarpatica”, Sfântu-Gheorghe, 2018. În lucrarea menționată sunt prezentate cele mai reprezentative elemente ale patrimoniului cultural imaterial și material aparținând culturii populare din comuna Tulgheș, județuul Harghita, și din satele aparținătoare acesteia, prin comentarii, relatări, povestiri, transcrieri de texte (poezie și proză populară) culese de autoare, descrieri de obiceiuri și ale portului popular, reproduceri de fotografii, documente și acte vechi ș.a.
Începând cu anul 2008, preocuparea Lăcrămioarei Pop pentru recuperarea, păstrarea și afirmarea patrimoniului cultural material și imaterial al localității Tulgheș a devenit obiectivul principal al activității desfășurate fără odihnă, adevăratul sens al vieții sale. Prin tot ceea ce a făcut și face, în conducerea activității culturale din Tulgheș, Lăcrămioara Pop a dovedit și dovedește faptul că este Omul potrivit la locul și timpul potrivit. Este meritul său acela de a fi început activitatea de reorganizare și valorificare expozițională și editorială a bunurilor de patrimoniu cultural păstrate în Colecția sătească din cadrul punctului muzeal Tulgheș, precum și bogata activitate interpretativă și managerială desfășurată, împreună cu soțul său, Ștefan Pop, în conducerea Ansamblului folcloric „Plaiuri tulgheşene”.
În preocupările de cunoaștere și promovare a culturii populare locale, din zona Mureșului Superior, Lăcrămioara Pop acordă o atenție deosebită vieții spirituale, descrierii tradițiilor și obiceiurilor de peste an, laice și bisericești, culturale, civice și patriotice, dar și cele dedicate principalelor evenimente din viața localnicilor. Deschizătoare de noi perspective pentru cercetarea monografică locală este inițiativa identificării, colecționării și valorificării editoriale a fotografiilor, mai vechi sau mai noi. Bună cunoscătoare a oamenilor și locurilor din Tulgheș și împrejurimi, înzestrată de Providență cu reale calități de comunicare cu semenii, personalitate cu o gândire pozitivă și o mare putere de muncă, Lăcrămioara Pop, după ce a depășit ezitările începutului, a pornit munca migăloasă de redactare a prezentului album de fotografii comentate.
Lucrarea face parte din proiectul „Promovarea identității culturale prin lucrări reprezentative românești din sud-estul Transilvaniei”, proiect cofinanțat de către Secretariatul General al Guvernului României, prin Serviciul Dezvoltare Comunitară, din cadrul Direcției Dezvoltare Comunitară, Monitorizare Întreprinderi și Instituții Publice. Obiectivul principal al proiectului este introducerea în circuitul public a unor lucrări referitoare la istoria, cultura și evoluția regiunii sud-estului Transilvaniei, din perspectiva prezenței populației românești în regiunea respectivă.
Volumul de față este o lucrare unicat, în care fotografiile sunt folosite ca suport pentru descrierea detaliată – acolo unde există informații – a persoanelor, familiilor, evenimentelor, documentelor, instituțiilor etc., redate în cuprinsul lucrării. Practic, în județele Covasna și Harghita nu există nicio lucrare monografică dedicată unei localități care să cuprindă atâtea informații despre locuitorii și instituțiile sale.
O asemenea prezentare oferă cititorului o carte care cuprinde „o mie și una de povești”, lansate în spațiul public de o neîntrecută povestitoare – Lăcrămioara Pop. În acest sens, în lucrarea de față sunt prezentate portretele câtorva sute de locuitori din Tulgheș, trecuți la Domnul sau în viață, bătrâni și tineri, bărbați, femei și copii, liderii comunității locale, preoți, profesori și învățători, țărani, militari, prizonieri, rapsozi populari, români, maghiari, evrei. Indiscutabil, aceste descrieri, bogate în conținut, reprezintă punctul forte, partea de rezistență a lucrării. De regulă, avalanșa de informații cuprinde detalii despre fapte de viață, cu luminile și umbrele lor, performanțe și momente dramatice, trăsăturile de caracter ale țăranilor români din această parte de Țară, care, împreună cu statornicia în credința românească (ortodoxă și greco-catolică), le-a permis și le permite să depășească greutățile vremelnice ale vieții și să dăinuiască identitar, într-un mediu multietnic și pluriconfesional, refractar la alteritate.
Varietatea tematică a fotografiilor este redată și de multitudinea documentelor arhivistice, incluse în cuprinsul albumului, precum: acte de stare civilă, școlare, profesionale, militare, administrative etc. – și a fotografilor care redau principalele momente din viața personalităților locale – botez, nuntă, înmormântare, aniversări, comemorări, manifestări publice, aspecte din viața bisericească, școlară, culturală, politică, economic etc., – contribuie la redactarea unei lucrări monografice inedite, de o valoare documentară cu totul deosebită.
În aceeași categorie se înscriu documentele arhivistice publicate și care cuprind: cărţi religioase, calendare mai noi sau mai vechi, acte de la bănci, legi şi îndrumare pentru funcţionarea instituțiilor locale din diferite perioade istorice. Sunt prezentate certificate de naţionalitate, carnete de elev, care înlocuiesc „Testimoniu Scolasticu”, livrete militare, buletine de înscriere la Biroul populaţiei etc.
Fotografiile din Tulgheș și, mai ales, explicațiile care le însoțesc, completează, în mod fericit, ceea ce se știa despre istoria, cultura și oamenii acestei vrednice localități din județul Harghita, situată la granița cu Moldova.
De remarcat efortul autoarei de a identifica, colecționa și prelucra informațiile referitoare la persoanele și evenimentele redate în lucrarea de față. De regulă, fotografiile sunt grupate cronologic, tematic sau pe colecții, din arhiva unor instituții publice sau sunt realizate de autoare, după anul 2008.
În finalul acestei lucrări este prezentată pe larg, prin intermediul fotografiilor, activitatea deosebită a Ansamblului Artistic de Amatori „Plaiuri tulgheşene” – un adevărat brand al comunei Tulgheș. Fotografiile, realizate de Lăcrămioara Pop, prezintă informații despre componență, repertoriu, spectacolele susținute, participare la festivaluri și concursuri din întreaga Țară etc. Autoarea mărturisește că acest ansamblu s-a născut „din dorinţa de a perpetua tradiţiile strămoşeşti din comuna noastră. […] Trebuie să ne străduim, mai ales în aceste vremuri, să nu uităm cine suntem şi din cine ne tragem”.
Felicitări autoarei, colaboratorilor și susținătorilor acestui generos proiect, care reproduce în imagini noi pagini din istoria, cultura și civilizația românească din județul Harghita, completând astfel, în mod fericit, lucrările asemănătoare referitoare la istoria, tradițiile și cultura concetățenilor maghiari, din acest binecuvântat spațiu din inima României.

 

dr. Ioan Lăcătușu
(Sfântu-Gheorghe)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *