Un important eveniment editorial: apariția volumului Autori din Toplița și împrejurimi. Repere bibliografice

La Editura „Eurocarpatica” din Sfântu-Gheorghe, județul Covasna, apare, acum, volumul Autori din Toplița și împrejurimi. Repere bibliografice, ediție îngrijită de bibliotecarele de la Biblioteca „George Sbârcea” din Toplița, județul Harghita, sub coordonarea managerului instituției, dr. Viorica Macrina Lazăr. Este prima lucrare cu o asemenea tematică. De aceea, cartea de față umple un gol de informare despre contribuția autorilor din municipiul Toplița și localitățile din jur la crearea patrimoniului cultural național.
Volumul de față redă numele și prenumele a 144 de autori, din Toplița și împrejurimi, și titlurile a 404 cărți, purtând semnătura autorilor menționați. De precizat că aceste volume nu reprezintă opera integrală a autorilor cuprinși în volum și nici pe toți autorii din arealul menționat.
De remarcat faptul că aspectele cantitative, demne de toată lauda, referitoare la autorii din Toplița și cărțile lor, sunt completate, în chip fericit, de valoroase dimensiuni calitative, atât în ceea ce privește pregătirea și prestigiul autorilor, cât și diversitatea tematică și valoarea cărților semnate de aceștia.
Volumul începe cu prezentarea lucrărilor semnate de către un buchet de șase ierarhi români, de ieri și de astăzi, respectiv Patriarhul Miron Cristea (născut la Toplița), Mitropolitul Alexandru Nicolescu (născut la Tulgheș), Episcopul Emilian Antal (născut la Toplița), IPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului (ierarhul care a păstorit cu vrednicie, 20 de ani, credincioșii din Episcopia Covasnei și Harghitei), PS Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, ierarh format la Mănăstirea „Sfântul Ilie” din Toplița, și PS Ignatie Trif, Episcopul Hușilor (născut la Bilbor). Dacă la aceștia mai adăugăm ierarhii ortodocși născuți în localitățile din județul vecin Covasna, respectiv pe Mitropolitul Nicolae Colan, episcopii Justinian Teculescu, Veniamin Nistor și Sofian Brașoveanu, și numărul mare de stareți, protopopi, consilieri, publiciști și profesori de teologie, avem imaginea convingătoare a contribuției clericilor români, născuți în localitățile Arcului Carpatic, la formarea și afirmarea tezaurului național de spiritualitate ortodoxă și românească.
Așa cum am mai subliniat, în prezentul volum sunt cuprinse titlurile cărților semnate de distinși intelectuali, profesori universitari, cercetători științifici, preoți, arhiviști, muzeografi și alți intelectuali iubitori de literatură, istorie și etnografie locală. Majoritatea autorilor sunt profesori și învățători din Toplița și împrejurimi, care activează în școlile din județul Harghita și din întreaga Țară. Peste 10 autori sunt publicați în presa scrisă, audio și video, în rândul cărora se află: Teodor Chindea, Cornel Udrea, Ilie Șandru, Vasile Braic, Vasile Gotea, Aurelia Iluț, Andra Elena Andrei, Mălina Cioloca. Tradițiile locale, cultura tradițională și folclorul sunt prezentate de etnografi, muzeografi și cercetători precum Dorel Marc, Valer Pop, Zorel Suciu, Florina Matei Truța, Doina Dobreanu, dar și de îndrăgiți rapsozi de la Ansamblul „Rapsozii Călimanilor”, precum Florina Matei Truță, Elena Harpa sau Lăcrămioara Pop din Tulgheș – declarată recent „Tezaur Uman Viu”.
Pregătirea profesională și talentul autorilor se regăsesc în tematica volumelor, precum: teologie și istorie bisericească, lucrări științifice, cursuri universitare, monografii de localități, instituții și personalități, pagini de istorie locală, regională și națională, etnografie și folclor, economie, drept, geografie, matematică, fizică, memorialistică, interviuri, publicistică, volume de literatură (proză, poezie, teatru), critică literară, lingvistică, eseuri, filosofie, sociologie, dicționare, albume, lucrări didactice: managementul școlar, modele de bună practică, practica pedagogică, comunicare didactică etc.
În Toplița și împrejurimi s-au născut numeroși intelectuali, cadre didactice universitare, cercetători științifici și doctori în științe: Iosif Marin Balog, Doina Butiurcă, Pr. Petru Cătinean, Petru Adrian Cotfas, Nicolae Cotfas, Mihai Croitor, Valer Dorneanu, Susana Geangalău, Constantin Hîrlav, Costel Cristian Lazăr, Viorica Macrina Lazăr, Dorel Marc, Valentin Marica, Pavel Mureșan, Mihai Suciu, Bogdan Tofan, Florina Truţă-Matei, Ștefan Vodă, Ioan Roșca ș.a.
Din totalul celor 144 de autori cuprinși în prezentul volum, 94 au semnat o singură carte, 18 – două cărți, 7 – trei cărți, 7 – patru cărți, 5 – cinci cărți, 4 – șase cărți, 1 – șapte cărți, 1 – nouă cărți, 1 – zece cărți și 6 – peste zece cărți. Autorii cu cele mai multe cărți sunt: George Sbârcea (33), Octavian Codru Tăslăuanu și Ilie Șandru (câte 29), iar cu peste 10 cărți: Viorica Macrina Lazăr, Valentin Marica, Karol Cziriak, Patriarhul Miron Cristea, Doina Dobreanu, Costel Cristian Lazăr, Dumitru Hurubă, Dorel Marc, Cornel Udrea. În cuprinsul volumului sunt redate 40 de lucrări monografice și publicații ale unor instituții și asociații din Toplița și împrejurimi.
În partea finală a volumului sunt redate aproape 100 de lucrări și 50 de studii și articole despre Toplița și împrejurimi, majoritatea apărute la editurile: „Grai Românesc”, a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei, și „Eurocarpatica”, a Centrului European de Studii Covasna-Harghita, editura „Vatra Veche”, din Târgu-Mureș, „Casa presei”, din Gheorgheni, precum și în presa locală.
Volumul cuprinde și titlurile a peste 60 de cărți și publicații în limba maghiară, din rândurile cărora se detașează lucrările semnate de Cziriak Karoly și Koman Janos.
Inspirată a fost și ideea includerii în cuprinsul volumului a articolelor apărute în perioada interbelică, în publicația „Gazeta Ciucului”, sub semnătura lui Teodor Chindea, în ciclul Sate româneşti din Secuime.
Din punct de vedere cronologic, lucrările cuprinse în prezentul volum au apărut astfel: înainte de 1918 – volumele și publicațiile semnate de Miron Cristea, Octavian Codru Tăslăuanu, Elie Câmpeanu, Alexandru Nicolescu; în perioada interbelică, toți aceștia au continuat activitatea publicistică la care s-au adăugat Teodor Chindea, Teodor Atanasiu, Episcopul Emilian Antal ș.a.
În regimul comunist au publicat: Pavel Mureșan, Ioan Roșca, George Sbârcea, Ilie Șandru, Valer Pop, Sidonia Puiu, Suzana Geangalău ș.a. În climatul de libertate, după decembrie 1989, asistăm la o adevărată descătușare de energii creatoare, concretizată în sute de volume, articole, studii și publicații. La obținerea acestei performanțe editoriale au contribuit: școlile din zonă, instituțiile de cult și cultură, Biblioteca Municipală „George Sbârcea”, Centrul de Cultură, Fundația Miron Cristea, Asociația Învățătorilor din Județul Harghita și celelalte asociații culturale, publicațiile locale, muzeele, manifestările cultural-științifice și civice, precum: Zilele „Miron Cristea”, Colocviul Octavian Codru Tăslăuanu, Zilele localităților, Festivalul „Miorița”, expoziții, lansări de carte, întâlniri cu scriitorii, tabere de creație etc.
De remarcat rolul de catalizator al activității culturale din zonă a unor lideri locali, în frunte cu seniorul Ilie Șandru, dar și mai tinerii săi confrați: Dorel Marc, Costel Cristian Lazăr, Viorica Macrina Lazăr, Doina Dobreanu, Vasile și Angelica Mărioara Stan, Elena Mândru, Bogdan Tofan, Mihai Suciu, Pr. Elisei Vatamanu, Pr. Petru Cătinean, Lăcrămioara Pop, Gavril Chindea.
După înființarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei, activitatea culturală din zonă a primit un sprijin constant și consistent din partea celor doi ierarhi care au păstorit credincioșii din tânăra Eparhie – IPS Ioan, azi Mitropolit al Banatului, și PS Andrei, Episcopul Covasnei ți Harghitei, precum și din partea demnitarilor Valer Dorneanu și Mircea Dușa, fii ai locului, a primăriilor și consiliilor locale din zonă, dar și a sponsorilor generoși, căci, fără sprijinul lor, multe din cărțile cuprinse în prezentul volum nu ar fi putut vedea lumina tiparului.
Nu putem omite trainica solidaritate academică a oamenilor de cultură și știință, din întreaga Țară, participanți, an de an, la manifestările din zonă, colaborarea fructuoasă cu vecinii din județele Mureș și Covasna, dar și cu cele de peste munți și din Basarabia.
Recenziile și cuvintele rostite cu prilejul lansării și prezentării cărților și publicațiilor din Toplița și împrejurimi au fost consemnate în paginile publicațiilor „Informația Harghitei”, „Condeiul ardelean”, „Cuvântul liber”, „Mesagerul de Covasna”, „Grai Românesc”, „TopLitera”, „Sangidava”, „Angvstia”, „Acta Carpatica”, a unor publicații și posturi de radio și televiziune regionale și naționale, constituind o adevărată arhivă pentru generațiile viitoare. În acest sens, de un real folos este și Biblioteca Digitală Eurocarpatica a Centrului European de Studii Covasna-Harghita, pe platforma căreia sunt postate o parte din lucrările și publicațiile cuprinse în acest volum.
Felicitări îngrijitorilor volumului Autori din Toplița și împrejurimi. Repere bibliografice și tuturor celor care au sprijinit această adevărată „carte de informare” despre aceștia și roadele muncii lor creatoare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *