Ilie Șandru – o viață pusă în slujba afirmării culturii românilor din Arcul Carpatic

În anul 2024, când sărbătorim 30 de ani de la înființarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei, instituție divino-umană, fundamentală pentru afirmarea identității naționale a românilor numeric minoritari din Arcul Intracarpatic, profesorul, liderul civic, publicistul, scriitorul, și Omul de spirit românesc Ilie Șandru, la împlinirea venerabilei vârste de 89 de ani, lansează cea de-a treizecea carte a sa. Frumoasă coincidență, frumoasă performanță, frumoasă viață dedicată propășirii culturii românești din sud-estul Transilvaniei.
De-a lungul anilor, împreună cu alți colegi din cadrul instituțiilor și asociațiilor culturale românești, am avut posibilitatea să vorbesc și să scriu de multe ori despre personalitatea complexă a Omului de spirit românesc Ilie Șandru. De această dată, în rândurile de față, voi relata câteva momente care, prin conținutul și mesajul lor, vorbesc convingător despre profilul moral și profesional al patriotului român Ilie Șandru. Cititorii interesanți să afle mai multe informații despre viața și opera distinsului intelectual Ilie Șandru, pot consulta volumul apărut în anul 2013 la Editura „Eurocarpatica”, în colecția „Profesioniștii noștri”, volumul 7, Ilie Şandru – 60 de ani în slujba culturii româneşti, ediție îngrijită de Vasile Stancu și Ioan Lăcătușu.
Asemenea informații se regăsesc și în colecțiile ziarelor „Informația (Adevărul) Harghitei”, „Cuvântul Liber” (Târgu-Mureș), „Cuvântul nou” și „Mesagerul de Covasna” (Sfântu-Gheorghe), „Românul”, „Națiunea” (București) ș.a.
După părerea noastră, va veni timpul când toate aceste materiale de presă, semnate de Ilie Șandru sau despre Ilie Șandru, vor apărea în volume de istorie locală, fiind adevărate cronici despre starea locurilor și oamenilor din Arcul Intracarpatic, la cumpăna dintre mileniile al II-lea și al III-lea.
Din multitudinea inițiativelor și demersurile profesorului și liderului civic Ilie Șandru, evenimente care au marcat viața publică a zonei, menționăm: Festivalul „Miorița”, Zilele „Miron Cristea”, Colocviul „Octavian Codru Tăslăuanu”, de la Bilbor, editarea anuarului SANGIDAVA, înălțarea unor monumente de for public, în rândul cărora se află bustul poetului basarabean Grigore Vieru ș.a. Cronica acestor ani cuprinde și informații despre implicarea lui Ilie Șandru, în viața școlară, culturală și civică, în activități precum:
– îndelungata şi rodnica activitate pedagogică, de educare şi formare a zeci de generaţii de elevi din Bilbor, Toplița și împrejurimi;
– prolifica şi apreciata carieră publicistică, de jurnalist implicat statornic în promovarea istoriei şi culturii româneşti, înainte și după decembrie 1989;
– activitatea de manager cultural, organizator al unor importante proiecte şi manifestări cultural-artistice şi ştiinţifice, de promovare a tradiţiilor şi valorilor identitare româneşti;
– neobosita muncă de apărător a dăinuirii româneşti în Transilvania și în Basarabia, de întărirea relațiilor cu personalități importante ale vieții culturale și științifice din întreg arealul românesc, pilduitoare fiind, în acest sens, prietenia cu poetul Grigore Vieru, devenit Cetățean de Onoare al municipiului Toplița, la propunerea sa;
– participarea la vestitul „pod de flori”, de pe cele două maluri ale Prutului;
– sprijinul acordat Bisericii Ortodoxe, respectiv parohiilor și vetrelor monahale din Toplița, în calitate de consilier eparhial la Arhiepiscopia Ortodoxă Alba-Iulia și în Adunarea eparhială a tinerei Episcopii a Covasnei și Harghitei;
– editarea anuarului „Sangidava” şi a altor lucrări de istorie locală, regională și națională, între care biografiile Patriarhului Miron Cristea și a scriitorului Octavian Codru Tăslăuanu;
– activitatea publicistică și literară de iscusit scriitor, membru al Ligii Scriitorilor Români, autor a 30 de volume apreciate de publicul cititor şi de critica de specialitate;
– implicarea benefică în viața cetății, în calitate de consilier local și județean, membru marcant al societății civile, calități recunoscute și prin acordarea titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Toplița, a numeroase distincții și, recent, al titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Iași;
– participarea, împreună cu colegii din conducerea Ligii Cultural-Creștine „Andrei Șaguna” (avocatul Ioan Solomon, Pr. protopop Gheorghe Rățulea, deputatul Aurel Dragomir, prefectul Adrian Vlad Cășunean ș.a.) și cu prietenii din conducerea Fundației „Miron Cristea” (Pr. protopop Constantin Gane, Mihai Filimon, prefectul Ioan Doru Voșloban, col. Ioan Roman), miniștrii Valer Dorneanu și Octav Cosmâncă, la toate momentele premergătoare înființării Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei;
– constituirea Forumului Civic al Românilor din Harghita și Covasna și, apoi, extinderea, prin primirea asociațiilor din județul Mureș, în cadrul unei impresionante adunări populare care a avut loc la Toplița, îndeplinirea funcției de președinte al Forumului Civic, prin rotație, alături de: Codrin Munteanu, Ioan Solomon, Ioan Lăcătușu, Dorin Suciu, Ioan Sabău-Pop, Marian Stiopu, Teodor Dobreanu și Dragoș Burghelia;
– participarea la cursurile Universității de Vară de la Izvoru-Mureșului și la celelalte manifestări cultural-științifice organizare de către instituțiile și asociațiile culturale românești din județele Harghita, Covasna și Mureș;
– participarea, împreună cu colegi din conducerea societății civile din cele două județe, la audiențele de la Palatul Cotroceni, Palatul Victoria și la Parlamentul României.
Prietenii din Sfântu-Gheorghe și județul Covasna au apreciat și apreciază contribuția omului de cultură Ilie Șandru la prezervarea și afirmarea culturii românești din zona Mureșului Superior.
Cu ocazia zilei sale de naștere îi urăm prietenului nostru drag, Ilie Șandru, sănătate și putere de a învinge toate greutățile vieții și ale vremurilor actuale.

Din încredinţarea prietenilor din judeţul Covasna, dr. Ioan Lăcătuşu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *