Om al epocii, al cărților, al înfătuirilor și al lucrului bine făcut (II)

Credincios ideii de tradiţie românească, iscusit orator, priceput cercetător al documentelor de arhivă, cărturarul Nicolae Noica (foto) este un performant diriguitor al Bibliotecii Academiei Române, Om al cărţilor, autor al unor volume antologice, cititor rafinat şi critic avizat, este omul potrivit la locul și timpul potrivit.
Împreună cu grupul său restrâns de colaboratori, directorul Bibliotecii Academiei Române este artizan al unor memorabile reuniuni cultural-științifice, sesiuni, simpozioane, colocvii, conferințe, expoziții ș.a. Proiectul de importanță națională, inițiat și implementat de cărturarul Nicolae Noica, la Biblioteca Academiei, pe lângă activitățile de prezervare și valorificare editorială a patrimoniului cultural aflat în păstrare în depozitele Bibliotecii, de o valoare inestimabilă, oferă cadrul organizat dezbaterii unor teme de interes pentru întreaga societate românească. Proiectul a câştigat consistenţă şi prestigiu, prin implicarea ziditoare a unor distinse personalităţi ale culturii, ştiinţei și vieţii publice româneşti.
În același timp, cărturarul vizionar Nicolae Noica a înţeles cât de important e să te întorci cu faţa la trecut, ca să poţi vedea viitorul, afirmând că este necesar să ne cunoaștem mai bine trecutul.
Colegii, partenerii, colaboratorii și toți cei care l-au cunoscut și îl cunosc apreciază curajul, consecvența, pragmatismul şi rezistenţa pilduitoare, contagioasă, în tot ceea ce a întreprins și întreprinde. Elocvente sunt, în acest sens, conținutul și mesajul mărturiilor, cuvintelor de suflet, referințele și mesajele redactate de personalități de mare cinste din societatea românească contemporană. Mesajele, redactate de personalități recunoscute pentru profilul lor profesional și moral integru, au contribuit la conturarea portretului concludent al Omului și Profesionistului Nicolae Noica. Cităm din Prolog: „Neobosit, distinsul Profesor stă de strajă și azi la una din cele mai importante comori ale istoriei și culturii românești” (IPS Ioan, Mitropolitul Banatului); „Un asemenea Om al timpurilor noastre este Nicolae Noica, cel care, la opt decenii de viață, ne lasă drept moștenire o Operă, ce am dori să o continue și să o încununeze cu noi împliniri, astfel încât să-l cinstim la aniversarea a 90 de ani” (prof. univ. dr. Corneliu-Mihail Lungu); „Suflet din sufletul neamului”, intelectualul Nicolae Noica este una dintre cele mai apreciate personalităţi ale culturii românești contemporane. Un om căruia Neamul românesc îi datorează foarte mult și pentru care Patria nu este o vorbă în vânt” (dr. Ioan Lăcătușu).
Un capitol valoros din partea I a volumului este intitulat Epistole de suflet la ceas aniversar și cuprinde 27 de mesaje și mărturii adresate, autorului omagiat, de importante personalități ale vieții publice românești contemporane.
În mesajul Preafericirii Sale Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, se menționează: „Competent şi pasionat, înțelept şi patriot, Domnul Nicolae Noica cultivă şi face roditoare darurile iubirii sale constante faţă de Biserica, istoria şi cultura poporului român”. Distinsul Academician Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, în mesajul Omagiu lui Nicolae Noica, afirmă: „Prețuim în acest moment viața unui om ajuns octogenar și care, de-a lungul existenței, a așezat mereu, adesea la propriu, piatră peste piatră, ridicând edificii. Este vorba despre inginerul constructor Nicolae Noica. Domnia-Sa crede sincer în meseria aleasă, în lucrările publice și, în special, în cea mai laborioasă «lucrare publică» a românilor, care este națiunea română, cu statul român modern”. În mărturisirea Nicolae Noica: omul înfăptuirilor, prof. univ. dr. Emil Constantinescu, fost Președinte al României, ține să precizeze: „Am vorbit despre faptele care conturează opera lui Nicolae Noica. Ele ilustrează fără putință de tăgadă calitățile omului Nicolae Noica: excelență profesională, deplină onestitate, performanță managerială. Împreună, dau naștere unui model de intelectual dedicat slujirii Patriei, de care tinerele generații de azi au nevoie”.
La rândul său, academicianul Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României, în mărturisirea intitulată Cronicar al zidirilor, a spus: „Profesorul Nicolae Noica, pe care îl omagiem la cea de-a 80-a aniversare, este membru de onoare al Academiei Române și conduce Biblioteca Academiei. O impresionantă carte de vizită a momentului, ce are drept fundament istoria unei vieți trăite la altitudine, a unui timp în care și-a consolidat o excepțională carieră profesională și s-a afirmat ca prestigioasă personalitate publică”.
Definitorie în cel mai înalt grad, pentru ambele ipostaze, fiind forța de creație prin care s-a avântat în scrierea celor 27 de cărți inedite despre istoria zidirilor în teritoriile României moderne, în conferința despre un „Om al epocii”, Mihai Busuioc, Președintele Curții de Conturi a României, menționează: „Dacă ar fi să sintetizez într-un cuvânt felul în care percep prietenia și apropierea de domnul profesor Nicolae Noica, acela ar fi: confident. Înțelepciunea, erudiția, cultura și educația acestui om mă determină să îl văd ca pe o persoană de la care aș cere și aș putea primi un sfat în momentele dificile ale vieții, fie că vorbim de dimensiunea profesională a acesteia sau de cea personală”.
Prof. univ. dr. Andrei Tudorel, Președintele Institutului Național de Statistică, în mesajul Nicolae Noica – o vocaţie împlinită, redă câteva calități ale unei personalități care constituie un „model de excelență și inspirație pentru mulți”. „Noica este o personalitate captivantă și dinamică. Prin acțiunile și influența sa, a contribuit la transformarea și evoluția societății, lăsând o amprentă durabilă. Nicolae Noica este un exemplu de lider inspirator și un factor de schimbare pozitivă în lumea în care trăim”.
În mărturisirea Neam vestit, cu suflete mari, IPS Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Maramureşului şi Sălajului, evidențază rolul și meritele membrilor familiei Noica, în istoria României. „Domnul Nicolae Noica împlinește vârsta de optzeci de ani. Mulți sunt cei ce știu lucruri importante despre Domnia Sa. Eu știu unul și de mare valoare: din punct de vedere spiritual, această familie a făcut mult pentru neamul nostru. La optzeci de ani, las cuvântul Scripturii să-i facă urare: «Mă rog să ai spor în toate și să mergi bine cu sănătatea, precum bine mergi cu sufletul»”.
Omul lucrului bine făcut se intitulează mesajul cunoscutului publicist Petre Mihai Băcanu, care spune: „Dacă președintele Românie i-ar fi gândit să aleagă o emblemă pentru sloganul său «lucru binefăcut», aceasta ar putea purta numele Nicolae Șt. Noica. Noica este o emblemă. Un om obsedat să facă totul bine și care a dovedit că a făcut ceva în viață”.
Un constructor de instituţii este titlul mesajului cunoscutei scriitoare și lider civic Ana Blandiana, document din care am reținut următoarele rânduri: „Domnul Nicolae Noica este un constructor în sensul cel mai complet și cel mai simbolic al cuvântului. El este constructor nu pentru că este inginer, ci pentru că a fost mereu dispus să-și zidească viața, timpul ce i s-a dat, transformând ideile în realitatea unor opere. El nu construiește ziduri, ci instituții, nu încearcă să înalțe o casă, ci o societate și chiar o țară”.
„Ori de câte ori am avut prilejul să-i urmăresc intervențiile în spațiul mediatic, afirmă IPS Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, fie în calitate de invitat la diferite posturi de televiziune, fie ca participant la anumite evenimente publice, am constatat că profesorul Noica se bucura de un respect unanim din partea ascultătorilor, în pofida obiceiului românilor de a se raporta la interlocutor și în funcție de apartenența sa politică. Se pare că Domnia Sa se numără printre puținii politicieni români din România post-decembristă, a cărui valoare umană, intelectuală, profesională și academică n-a fost niciodată pusă sub semnul îndoielii, ci, dimpotrivă, recunoscută în mod oficial, la cel mai înalt nivel, dovadă că, în anul 2019, a fost ales membru de onoare al Academiei Române, pentru ca, în anul 2020, să i se încredințeze funcția de director general al Bibliotecii Academiei Române”.
„În toate domeniile vieții pe care le-a atins, Nicolae Noica (ține să sublinieze doamna Silvia Colfescu, director al Editurii „Vremea”) a lăsat amprenta sa durabilă, constituindu-se într-un model, figură arhetipală a omului dedicat muncii stăruitoare în folosul semenilor, profesor prin vocație, cu o gândire orientată ferm spre educarea tinerilor, a societății, în spiritul valorilor morale”.
„De numele profesorului și ministrului Noica (scrie publicistul Dan Constantin) se leagă un alt program de importanță națională care își sporește de la an la an acuitatea: consolidarea clădirilor afectate de marele cutremur din 4 martie 1977. Blocurile cu „bulină roșie” – o etichetă avertisment – sunt, din păcate, și astăzi o prezență în zona seismică, semn al valabilității semnalului de alarmă declanșat de ministrul Noica, neglijat însă de guvernele ulterioare”.
La rândul său, cunoscutul publicist Ion Cristoiu, în mesajul intitulat Nicolae Noica prin gândurile mele, afirmă: „Preocuparea lui Nicolae Noica pentru construcțiile românești monumentale e de maxim interes azi, când ne plângem pe toate drumurile că n-am avut mari construcții (plângeri false, cum ne arată opera lui Nicolae Noica), dar și, din totdeauna, pentru că Istoria Lumii înseamnă și Construcții monumentale, nu numai războaie sângeroase”.
Prof. univ. dr. Valer Dorneanu, fost președinte al Consiliului Legislativ al Camerei Deputaților și al Curții Constituționale, originar din comuna Corbu, județul Harghita, în mesajul său a scris: „Ne-a unit în această perioadă și dorința noastră de a sprijini societățile și organizațiile civice din zona Carpaților de Curbură în lupta și acțiunile lor pentru cunoașterea realităților istorice privind prezența milenară a românilor din zonă, pentru apărarea identității lor naționale și pentru punerea în evidență a reperelor identitare fizice și intelectuale românești care pot fi adunate în muzee și biblioteci”.
Stavrofora Elena Simionovici, de la Sfânta Mănăstire Voroneț: „S-a bucurat pentru realizările noastre, a participat la activitățile religioase, culturale, științifice, încurajând tot ce era valoros în viața noastră monahală (apariții de cărți, lansări, prezentări la emisiuni radio și TV, expoziții), toate completând imaginea Voronețului dintru începuturi și până în zilele noastre”.
Preasfințitul Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, în mesajul Preasfinției Sale, a afirmat: „Preocuparea de a asigura locuințe celor din clasa medie și proiectul de a alimenta cu apă satele românești au reprezentat parte din crezul Domniei-Sale, bineștiind că «sensul vieții e unul relativ simplu: pe acolo pe unde treci, să fie un pic mai bine» (Nicolae Iorga)”.
Dr. Narcis Dorin Ion, Director general al Muzeului Național Peleș, și-a încheiat mesajul cu urarea: „La împlinirea acestei frumoase vârste, îi urăm distinsului profesor, inginer și cercetător al vechilor noastre zidiri, ani buni, sănătoși și plini de rod, în care să își continue proiectele culturale, spre delectarea iubitorilor istoriei construcțiilor din România și îmbogățirea bibliografiei în domeniu”.
Prof. dr. Mona Muscă, în mesajul său, a spus: „Un profesionist în meserie, care nu se bate în piept cu competența sa, evidentă pentru toți oamenii care îl cunosc. Un om modest și generos, profund credincios, care nu face caz de propria sa persoană și este mereu atent la nevoile și necazurile celor din jur, pe care este întotdeauna gata să-i sprijine în chip cât mai concret sau măcar cu o vorbă bună. Un îndrăgostit de timpurile trecute în care caută neobosit lecții pentru timpul prezent: o etică a muncii bazată pe responsabilitate și respect”.
Dr. Mihai Nicolae, director general al Societății „Ștefadina”, firmă de arhivare recunoscută pentru performanțele sale și care asigură scanarea tezaurului documentar al Bibliotecii Academiei României, în mesajul intitulat Un inginer – cercetător şi preţuitor al arhivelor” precizează: „Complexitatea calităților speciale ale inginerului, cercetătorului și desăvârșitului prețuitor al mărturiilor documentare aveam să le înțeleg mai bine când Nicolae Noica a ajuns în fruntea Bibliotecii Academiei Române. În timp relativ scurt, a reușit să revitalizeze tradiția acestei instituții seculare, dar, mai cu seamă, a reușit să pună în valoare inestimabilul Tezaur păstrat de Biblioteca Academiei Române”.
Prof. univ. dr. Ioan Opriș afirmă: „În biografia Domnului Nicolae Noica, remarcăm, așadar, o continuitate care, prin cele făcute, onorează și înalță Omul. Și-i face mare cinste! Academicianul Nicolae Noica aduce în viața publică un model al rigorii și devoțiunii, atât de potrivite și prin ceea ce face în postura de director general al prețioasei Biblioteci a Academiei Române”.
Ing. Nora Rebreanu se referă la omul politic Nicolae Noica: „În calitate de om politic, este de subliniat la ministrul Nicolae Noica echilibrul și înțelegerea fenomenelor și evenimentelor, având gândul și fapta axate pe binele societății românești. Apreciat și respectat și în afara granițelor, Nicolae Noica, provenind dintr-o ilustră familie, este un distins român care se înscrie în galeria valorilor de referință ale Țării noastre. Toate acestea, precum și calificativele elogioase la adresa caracterului, operei și erudiției profesorului Nicolae Noica, îi realizează portretul de distins Om, cu majusculă”.
Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, în mesajul său intitulat Nicolae Şt. Noica – un inginer cercetător al arhivelor, constată: „Datorită pregătirii sale profesionale, realizărilor pe multiple planuri, precum şi a felului său de a fi – cooperant, generos, deschis abordării oricăror subiecte -, Nicolae Şt. Noica şi-a câştigat preţuirea contemporanilor. Mărturie este volumul Nicolae Şt. Noica la 70 de ani, ediţie îngrijită de Corneliu-Mihail Lungu şi Ioan Lăcătuşu, apărut la Editura „Eurocarpatica”, în 2014”.
Preasfințitul Iustin, Episcop al Maramureşului şi Sătmarului, bun cunoscător al academicianului Nicolae Noica, afirmă: „Acad. Nicolae Noica – Bărbat de stat, intelectual erudit și înțelept al Națiunii Române, fiu credincios al Bisericii Ortodoxe Strămoșești”.
IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, ține să mărturisească: „Cinstind moștenirea valoroasă a trecutului și patrimoniul național, adesea face pledoarie pentru punerea în valoare a unor manuscrise sau obiecte de o valoare, practic, inestimabilă, care se află la Biblioteca Academiei, cum ar fi pecetea de domnitor a lui Ştefan cel Mare”.
Tudorel Urian sublinează șansa de a fi contemporani cu acad. Nicolae Noica: „Este o mare șansă pentru noi să avem sub ochi exemplul unui om ca Nicolae Noica. În același timp, în debandada arhitectonică de azi, nu putem să nu regretăm faptul că profesionalismul său incontestabil a ieșit de mai bine de două decenii din atenția celor care guvernează România. Ar fi fost nevoie de MLPAT, dar și de dedicarea și competența unui om ca Nicolae Noica”.
Laudatio: Acad. Nicolae Noica, Ionuț Vulpescu: „ Deși Nicolae Noica a fost un adevărat ministru – adică un slujitor al comunității sale -, ca Academician, domnia-sa a știut să deschidă o avangardă instituțională, anume, creșterea responsabilității sociale a Academiei Române și apropierea ei de sfera civilă. Un model de consacrare și popularizare a misiunilor Academiei sau, mai bine spus, o umanizare a ei, fără a fi privită ca un compromis”.
Prestigiul profesional și moral al autorilor citatelor din mărturiile și mesajele, prezentate în cuprinsul volumului de față, vorbesc credibil și convingător despre portretul unui Om între oameni, demn de moștenirea înaintașilor.

(final)

dr. Ioan Lăcătușu (Sfântu-Gheorghe)
 
dr. Magdalena Albu (București)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *