Întâmplări comentate - nr 244

7 aprilie

 • Sâmbăta lui Lazăr. Domnul Iisus Hristos, mântuitorul neamului omenesc, l-a înviat pe Lazăr. Acesta murise de 4 zile. A arătat încă o dată că este Fiul lui Dumnezeu. Poporul a priceput repede şi l-a cinstit.
 • S-a încheiat şezătoarea „La încondeiatul ouălor”, începută cu o zi înainte. Mulţumim organizatorului, Fundaţia „Mihai Viteazul”, care, în colaborare cu Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni şi Cercul Militar din Sfântu-Gheorghe, a desfăşurat frumoasa activitate cu copiii. Fiind la a IV-a ediţie, tragem nădejde ca ea să devină tradiţie locală. Felicităm pe doamna Maria Peligrad, preşedinta Fundaţiei, şi pe colaboratorii domniei sale.

8 aprilie

 • Duminica intrării Domnului în Ierusalim, a Floriilor cum spunem în popor. Cităm dintr-o pastorală a părintelui Cleopa, prilejuită de această mare sărbătoare: „Poporul care era din Betania împreună cu cei din Ierusalim, auzind că Mântuitorul a făcut acea mare şi preaslăvită minune, a învierii lui Lazăr, mort de patru zile, numai prin strigarea: Lazăre, vino afară!, a ieşit înaintea Domnului cu mare evlavie şi mirare şi L-a întâmpinat cu stâlpări şi cu ramuri. Dar oare tot cu această evlavie şi credinţă l-au primit pe Mântuitorul arhiereii, fariseii şi cărturarii? Nu. Aceştia erau plini de zavistie şi de ură împotriva Mântuitorului şi, auzind despre preaslăvita minune cu învierea lui Lazăr, nu numai că nu au crezut, ci s-au şi grăbit să ia toate măsurile pentru a ucide pe Iisus. Căci adunând sinedriul, ziceau: Ce facem, pentru că Omul acesta face multe minuni? Dacă-L lăsăm aşa, toţi vor crede în El şi vor veni romanii şi ne vor lua şi ţara şi neamul (Ioan 11, 47- 48). Vedeţi, fraţii mei, câtă orbire şi răutate era în mintea şi inima cărturarilor, arhiereilor şi a fariseilor împotriva lui Iisus? Câtă deosebire era între popor şi între conducătorii lor sufleteşti! Poporul cu atâta evlavie şi cinste îl primea pe Mântuitorul. Încă şi mulţi din iudeii, care veniseră la Maria şi care văzuseră ce a făcut Iisus, au crezut în El (Ioan 11, 45). Iar arhiereii şi fariseii, orbiţi de ură, de răutate şi necredinţă, nu numai că nu au crezut în El, ci în grabă pregăteau şi planul de a-L omorî. Câtă dreptate avea Mântuitorul când îi mustra pe aceşti cărturari şi farisei şi le zicea: Nebuni şi orbi! (Matei 23, 17). (...) Iubiţi credincioşi, cauzele împietririi şi orbirii sufleteşti a arhiereilor şi fariseilor erau ura şi zavistia, pe care le aveau împotriva Mântuitorului. Astfel am socotit să vorbim câte ceva despre blestemata pricină a zavistiei, nu cu cuvintele noastre, ci cu ale Sfinţilor Părinţi. Sfântul Ioan Gură de Aur vorbind despre zavistie: «Nu este alt păcat mai rău care desparte pe om de Dumnezeu şi de ceilalţi oameni ca zavistia, adică pizma. Această boală rea este mai cumplită decât iubirea de argint. Pentru că iubitorul de argint atunci se bucură când dobândeşte banii; iar invidiosul şi zavistnicul atunci se bucură când altul pătimeşte şi păgubeşte şi îşi pierde munca lui şi socoteşte câştig primejdiile şi pagubele altora.»” Au trecut 2000 de ani şi majoritatea dintre noi tot nu luăm aminte. Poate de acum încolo vom lua aminte. Tare bine ar fi şi Dumnezeu mult se va bucura, iar noi vom fi răsplătiţi cum nici nu ne închipuim.

9 aprilie

 • Începe Săptămâna Mare a Sfintelor şi Mântuitoarelor pătimiri.
 • Aflăm de pe site-ul Romanian Global News, care preia un articol scris de Iuliana Stan în Cotidianul.ro, că preşedintele României, Traian Băsescu, a semnat Decretul 336 în 28 martie 2012. Citiţi: „DECRET nr. 336 din 28 martie 2012 pentru promulgarea Legii privind înfiinţarea Universităţii „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj. În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Preşedintele României decretează: ARTICOL UNIC. Se promulgă Legea privind înfiinţarea Universităţii „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. PREŞEDINTELE ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU”. Frumos cadou oferit ungurilor de preşedintele nostru şi de parlamentarii puterii. Dacă nu ar fi segregare pe criteriul etnic, nu ar fi nici o problemă. Dacă limba ungară ar fi una de circulaţie mondială, s-ar justifica de asemenea. Dar cum înfiinţarea acestei instituţii face parte din Planul Miko Imre, care indică ce trebuie făcut pentru autodeterminarea economică a Transilvaniei, nu mai are justificare. În opinia noastră e trădare. Ne întrebăm de 22 de ani de ce guvernanţii şi parlamentarii noştri în loc să ne asigure o convieţuire paşnică cu minoritate ungară, ei ne prilejuiesc din ce în ce mai multe îngrijorări. Segregarea etnică va izbucni o dată într-un conflict. Poate nu noi vom fi părtaşi la conflict, dar copii ori nepoţii noştri au mari şanse. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne lumineze şi să nu îngăduie conflictul.

10 aprilie

 • Comisia parlamentară a avizat favorabil ridicarea imunităţii parlamentare a domnului economist Vasile Borbely. Urmează plenul să decidă dacă lasă deschisă calea cercetării penale. Bineînţeles că seriosul fost ministru e nevinovat. Nu îmi dau seama de ce mai aruncăm banii statului pe fereastră pentru cercetări care vor confirma prezumţia de nevinovăţie. Oare pădurile României se bucură sau plâng că nu mai sunt administrate de acest eficient om. Codrule, codruţule, zi-ne drăguţule, că tu multe şti.
 • Ca nu cumva mediul să rămână nepoluat, udemeriştii au desemnat înlocuitorul lui Borbely. Este o altă persoană îndrăgostită de pădurile României, Attila Korodi. Dumnealui este în conducerea Asociaţiei Composesorale Bunurile Private din Ciuc, asociaţie care revendică de la Statul Român mai multe zeci de mii de hectare de pădure. Udemeriştii propun, Ungureanu zice da, iar Băsescu se face că nu ştie şi semnează decretul de numire. Acum intrând în funcţiune prezumţia de nevinovăţie, suntem convinşi, stimaţi cititori, că domnul Korodi va fugi ca dracul de tămâie de această problemă. El nu se va implica în niciun fel, ca ministru, în această afacere, doar ca persoană particulară. Se va rupe în două jumătăţi întregi. Jumătatea ministru va fi, corectă, eficientă, luptătoare pentru binele României, ireproşabilă din punct de vedere al conduitei. Jumătatea persoană particulară va lupta pentru îndeplinirea obiectivelor asociaţiei susamintite, neavând absolut nimic de a face cu jumătatea ministru. Asta este democraţia! Trebuie să înţelegem odată şi odată că se poate şi cu slănina în pod şi cu varza unsă, dacă aplicăm corect democraţia. Nu-i aşa, stimaţi parlamentari, executori ai românilor, şi domn preşedinte Băsescu? Oare tanti Ani ce părere are?

11 aprilie

 • Primarul municipiului Sfântu-Gheorghe, Antal Arpad, se pare că a uitat de limba oficială a statului în care trăieşte. Pe panourile publice, prin care îşi face cunoscute realizările, nu apare un cuvinţel în limba română. Domnia sa ştie că toţi românii, din comunitate, îl vor vota, aşa că a pornit să cucerească inimile ungurilor. Cu ilegalităţi care discriminează românii? Asta le-o place ungurilor minoritari!? Poate doar extremiştilor, că oamenii normali nu pot înţelege gesturile domnului Antal.
 • Aflăm prin intermediul Agerpres că domnul Guruianu e bucuros foc, deoarece Varujan va veni la cârnaţi în Sfântu-Gheorghe. Noi, românii, avem o vorbă: „La plăcinte înainte”. Ăştia vor să ne-o schimbe cu: „La cârnaţi înainte”. Uite că au reuşit cu carnivorul Vosganian. Vine în luna mai la cârnaţi.
 • Minune! Cele două jumătăţi ale domnului Attila Korodi s-au sfătuit şi au hotărât să redevină un întreg. Domnul Korodi şi-a înaintat demisia din conducerea asociaţiei cu pricina. Nu înţelegem de ce era aşa înverşunat Frunda baci pe tanti Ani. Uite ce bine i-a făcut tanti Ani lui Attila. De frica ei a scăpat de incompatibilitate. La mulţi ani, tanti Ani!
 • Apropo de Frunda baci! Dumnealui este candidatul udemeriştilor la postul de primar al municipiului Târgu-Mureş. Se va lupta cu actualul primar, Dorin Florea.

12 aprilie

 • Este Joia din Săptămâna Sfintelor Patimi. Prăznuim spălarea picioarelor ucenicilor de către Hristos, Cina cea de Taină la care Mântuitorul a instituit Taina Sfintei Euharistii, rugăciunea arhierească şi începutul Pătimirilor prin vinderea Domnului.
 • Aflăm de pe site-ul avertizorului public Dan Tanasă o nouă ispravă a domnului Ferenc Csaba Asztalos, preşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării. Vestea: „CNCD a emis Hotărârea nr. 471/23.11.2011 prin care constatase că impunerea cunoaşterii obligatorii a limbii maghiare pentru participanţii la un concurs pentru ocuparea unui post de secretar de comună nu este discriminatorie. Domnul Florian Mocan participase la un concurs pentru ocuparea postului de secretar al comunei Pericei, judeţul Sălaj, însă a fost eliminat pentru simplul motiv că nu cunoaşte limba maghiară, în ciuda faptului că legea prevede posibilitatea angajării unor persoane care cunosc limba unei minorităţi doar pentru posturi de relaţii cu publicul. Românul a dat în judecată CNCD, a câştigat, şi acum această instituţie este nevoită să îi plătească lui Florian Mocan 1.000 de lei cu titlu de daune morale şi 154 de lei cheltuieli de judecată”. Da, se înmulţesc vertiginos cazurile în care acest domn, Ferenc Csaba Asztalos, discriminează în loc să combată discriminarea. Ăsta e rezultatul când aceste funcţii se ocupă pe criterii politice şi nu pe criterii de competenţă. Corecţii şi eficienţii politicieni udemerişti ne calcă în picioare.
 • Se adeveresc previziunile noastre. Formaţiunile politice şi cele culturale ale minoritarilor unguri nu se concurează, ci colaborează. De aia nu au ei nicio apăsare când sunt alegerile locale. Noi nu am vedea cu ochi răi această colaborare dacă ea nu ar fi îndreptată împotriva românismului, ca unic scop. Etno-businessul nu-i dezbină în entităţi mici, ci îi coagulează în sistem de tip corporatist. Deci PPMT nu va avea un candidat la postul de primar al municipiului Sfântu-Gheorghe, ci îl va susţine pe Arpad Antal, omul, şi nu udemeristul. Fain! Nu ştim cine va fi ales, omul sau udemeristul. Noi credem că ambii.

13 aprilie

 • Vinerea Mare. Moartea şi îngroparea Domnului. Postim negru. Noi nu scriem, ci ne reculegem.

14 aprilie

 • Coborârea la Iad a Mântuitorului.
 • Aflăm Pastorala Mitropolitului Ardealului, IPS Laurenţiu Streza. Pilduitoare, cu referire critică la vremurile în care suntem siliţi să trăim. Ar fi bine dacă aţi citi-o. Spaţiul tipografic nu ne permite publicarea ei. Dar dacă o veţi căuta, o veţi găsi.
 • Dumnezeu l-a chemat la Sine pe academicianul Florin Constantiniu, un mare istoric al poporului nostru. Lucrarea „O istorie sinceră a poporului român” este de excepţie, unde autorul spune lucrurilor pe nume, argumentând: „În atâtea cazuri, păcatele de azi sunt păcatele de ieri, repetate, agravate, tocmai pentru că au fost ascunse, iar istoricii, de teamă că li se va reproşa lipsa de patriotism, au preferat să tacă”. În numărul din februarie a.c. al revistei „Istorie şi civilizaţie”, academicianul Florin Constantiniu a publicat un editorial intitulat: „Un exemplu de sincronizare istorică”, care începe aşa: „Am spus în repetate rânduri - şi o voi face mereu - clasa politică din perioada post-decembristă este cea mai incompetentă, cea mai lacomă şi cea mai arogantă din întreaga istorie a poporului român. Actuala guvernare a ridicat incompetenţa, lăcomia şi aroganţa la culmi fără precedent. Pasivitatea de până mai ieri a românilor a făcut-o să creadă că totul îi este permis, că românii pot fi batjocoriţi, umiliţi, călcaţi în picioare. Dacă în 2011, când s-a hotărât reducerea salariilor, oamenii ar fi ieşit în stradă, nu am fi ajuns la situaţia dezastruoasă de astăzi. Românii s-au comportat până mai ieri ca nişte oi, care s-au lăsat tunse şi mulse, fără să scoată un behăit. Atunci, „păstorii” lor, îmbrăcaţi în costume Armani şi rochii Gucci, au crezut că, oricâte abuzuri ar săvârşi, impunitatea lor este asigurată. Se pare însă că românii suportă mai lesne să fie jecmăniţi decât umiliţi. Iar actuala guvernare le-a întrecut pe toate în a-i batjocori. Aşa a fost posibilă numărătoarea de pomină a votului de la Legea Pensiilor, făcută de doamna Roberta Anastase şi trecută cu vederea de Justiţie, aşa a fost posibilă comasarea alegerilor, cea mai gravă încălcare a democraţiei din perioada postdecembristă...”. Dumnezeu să-l odihnească în pace pe academicianul Florin Constantiniu, istoric al neamului românesc!

15 aprilie

 • Învierea Domnului! Hristos a Înviat! Bucurie mare pentru neamul românesc.

16 aprilie

 • Ministrul afacerilor Externe, Cristian Diaconescu, începe o vizită oficială în Germania, unde se va întâlni cu omologul său Guido Westerwelle. El a fost invitat pentru a celebra 20 de ani de la semnarea Tratatului pentru cooperare prietenească şi parteneriat european de către România şi R.F. Germania. Uite că nu suntem chiar izolaţi.

17 aprilie

 • Extremiştii nu lasă familia Tănasă să sărbătorească în linişte Învierea Domnului. În a treia zi de Paşti, familia avertizorului public Dan Tănasă a găsit în cutia poştală mai multe manifeste care conţin injurii, insulte şi ameninţări la adresa copilului lor. Ce rău face Dan Tănasă dacă solicită udemeriştilor, şi nu numai lor, respectarea legilor? Domnule primar Arpad Antal (foto), domnule preşedinte al Consiliului Judeţean Covasna, Alexandru Tamas, domnule prefect Ervin Gheorghe, chiar nu doriţi să combateţi aceste acte teroriste sau măcar să le condamnaţi? Tăcerea este un răspuns. Românii care cer respectarea legilor ţării trebuie intimidaţi. În ce ţară ne faceţi să trăim, aleşilor şi numiţilor? În opinia noastră, cazul trebuie cercetat de parchet.
 • O frumoasă ştire Agerpres: „Prim-ministrul Republicii Moldova, Vlad Filat, respinge ideea deschiderii unui consulat al Rusiei la Tiraspol, enunţată în ajun de vicepremierul rus Dmitri Rogozin, reprezentantul special al Kremlinului pentru Transnistria, în timpul unei vizite în regiunea separatistă din estul Republicii Moldova. „La Tiraspol consulate nu vor fi deschise, deoarece Republica Moldova este un stat independent suveran şi integru”, a declarat marţi presei Vlad Filat, după ce Rogozin declarase că va discuta cu autorităţile de la Chişinău această posibilitate”. Da, demn şi adevărat. Aşteptăm cu nerăbdare revenirea Basarabiei la patria mamă, după ce în 1812 ne-a fost furată de imperiul rusesc.
 • Argentina a luat decizia de a naţionaliza resursele sale de petrol. Preşedintele Argentinei, Cristina Fernandez Kirchner, a precizat: „Decizia de naţionalizare a 51 la sută dintre acţiunile companiei spaniole YPF a fost determinată de investiţiile insuficiente ale grupului în Argentina şi producţia limitată” (Agerpres). Deci, se poate când vrei, eşti hotărât şi te interesează poporul tău. Poate s-o ivi şi la noi un astfel de om.
 • Avocatul Poporului oare a început să-şi facă treaba? Printr-un comunicat de presă remis Agerpres anunţă: „De mai multe luni de zile, în cadrul instituţiei Avocatul Poporului se desfăşoară o anchetă proprie referitoare la neproducerea unor vaccinuri (stafilococic D - în diluţii -, produs original românesc, folosit în tratamentul infecţiilor stafilococice, antigripal, antituberculos, polidin, cantastim, antidifteric, antitetanic) de către Institutul Cantacuzino, ceea ce în opinia noastră reprezintă o încălcare gravă a dreptului fundamental la sănătate, prevăzut de art. 34 din Constituţie şi o afectare, într-o anumită măsură, a siguranţei naţionale a României. (...) Ceea ce pare grav este faptul că Institutul Cantacuzino ar fi beneficiat de fonduri care puteau fi utilizate pentru dezvoltarea procedurilor de producere a vaccinurilor. (...) Sprijin pentru lămurirea situaţiei nu ne-a fost acordat nici de Institut, nici de Ministerul Sănătăţii şi nici de alte autorităţi publice cu mare responsabilitate în societatea românească. De altfel, în acest sens, în luna februarie 2012 am avut o întrevedere cu domnul Ladislau Ritli, ministrul Sănătăţii, întrevedere care a rămas fără niciun rezultat, în timp ce situaţia vaccinurilor s-a agravat continuu. Mai mult, peste lipsa vaccinurilor enumerate, odată cu venirea primăverii a apărut necesitatea vaccinului antiviperin, care nu se mai produce nici el”. Ministrul a precizat că ştie despre faptul că liniile de producţie de la Cantacuzino sunt blocate şi că institutul nu va putea fabrica vaccinuri. Sindicatul Institutului Cantacuzino a cerut demiterea directorului Radu Dorel Lucian, întrucât acesta ar refuza să facă achiziţii, iar toate liniile de producţie fiole sunt închise, mai scrie Agerpres. No, faină sabotare a industriei româneşti de vaccinuri. Dom’le, numai să ne distrugă vor. Mare dreptate avea academicianul Constantiniu. Păi, domnilor guvernanţi, neproducerea de vaccinuri e atentat la siguranţa naţională. Doctore Ritli, minoritatea ungurească se îmbolnăveşte dacă e vaccinată cu vaccinuri produse de români?

18 aprilie

 • Mai primim şi ştiri îngrijorătoare: „Acest lucru o să-l atingem prin acei paşi mărunţi, fiecare drept lingvistic este un drept în direcţia oficializării limbii maghiare la nivel regional. Ne referim acolo unde comunitatea maghiară trăieşte în bloc - în Secuime, respectiv în regiunile din Bihor, Satu Mare şi o parte din Sălaj, unde comunitatea maghiară este în proporţie de peste 60-70-80%. Pentru asta este necesară modificarea Constituţiei şi contăm pe votul a 44% din politicienii români şi contăm pe sprijinul comunităţilor locale româneşti”. Secretarul general al UDMR, Kovacs Peter, nu se aşteaptă însă ca acest obiectiv să fie atins foarte repede. „Dacă în 22 de ani am ajuns de la 0 la 64 de drepturi lingvistice, atunci în următorii 20 de ani o să ajungem ca limba maghiară să fie limbă oficială la nivel regional”, a spus acesta” (Agerpres). Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, sigur au nevoie de politicieni români trădători. Poate o dată cu alegerile ce vin vom deschide mai bine ochii, pentru a vedea pe cine votăm. Doamne ajută!
 • Liderul grupului parlamentar al PSD de la Camera Deputaţilor, Mircea Duşa, a depus miercuri, în numele Opoziţiei, Moţiunea de Cenzură cu titlul „Opriţi Guvernul şantajabil. Aşa nu, niciodată!”, la Cabinetul preşedintelui acestui for legislativ (Agerpres). Bun demers! Să vedem ce-o să iasă. Cât de responsabili sunt toţi parlamentarii se va vedea la vot. Dacă trece moţiunea, e de bine!
 • Ministrul de Externe ne dă vestea: „În deciziile pe care le vom vedea la Chicago va exista un element important de conţinut promovat de România, SUA şi Polonia în legătură cu rolul scutului. Secretarul de stat Hillary Clinton consideră că, pe acest proiect strategic de apărare al NATO, România are un rol conducător” (Agerpres). Măi să fie, am ajuns să-i conducem pe americani ori Cristian Diaconescu e în campanie electorală. Mai are o veste cu vizele, dar pe aia n-o mai credem, pentru că tot am fost duşi cu vorba.
 • Interviu acordat de primulministru domnilor Cristoiu şi Turcescu. Am observat un lucru. Mihai Razvan Ungureanu nu a părăsit niciodată PNL. Fiind autosuspendat, el nu a mai militat, nu a mai plătit cotizaţia, dar a rămas în PNL. În mod voalat, cu cheie, parcă îi sugera domnului Antonescu să-l activeze. Ca prim-ministru are voie să facă politică, nu? O să ne trezim, te pomeneşti, peste noapte că Guvernul PDL-UDMRUNPR are un premier PNL. O fi ca la poker, când se joacă la cacialma? Rezistă cel ce e mai bun psiholog şi-şi stăpâneşte emoţiile şi disimulează.
 • La final, să încheiem frumos. „Guvernul va adopta, probabil, săptămâna viitoare, o hotărâre pentru declararea zilei de 30 aprilie ca fiind liberă, a anunţat, miercuri, purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Suciu. El a arătat că, dacă această propunere va fi adoptată de Guvern, ar fi o oportunitate pentru susţinerea turismului românesc, în condiţiile în care se vor lega zilele de sâmbătă şi duminică şi ziua de 1 Mai, în care nu se munceşte”. Bun guvern. Ne lasă să nu muncim, ci să călătorim. Întrebarea e: cu ce bani? Dom’le, bine e când se apropie alegerile!

Categorie: