O instituţie model de sănătate publică: Spitalul Municipal Topliţa

Întâmplarea a făcut să cunosc, într-una din zilele trecute, un tânăr medic care lucrează la Spitalul Municipal din Topliţa. Mi-a spus că se numeşte Adrian Isac, basarabean, dar are şi cetăţenie română, şi este absolvent al Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş. A ajuns la Topliţa datorită primarului Stelu Platon, cu care s-a întâlnit întâmplător şi care l-a determinat să vină aici pentru a deschide un compartiment nou în cadrul Secţiei de Chirurgie: Compartimentul de Gastroenterologie, o noutate absolută în existenţa spitalului.
M-a invitat să vizitez spaţiul pe care conducerea spitalului l-a pus la dispoziţia noului compartiment. În cele din urmă, însoţit de tânărul manager, Paul Mureşan, şi de dr. Alexandra Ioniţă, director medical, am vizitat întregul spital. Trebuie să precizez, înainte de toate, foarte buna impresie pe care o lasă asupra celor care trec prin faţa acestui edificiu: o construcţie impunătoare, cu patru etaje, care trădează mâna de bun gospodar a managerului, prin ordine şi curăţenie desăvârşită.
Însă buna impresie despre înfăţişarea exterioară a spitalului se amplifică odată cu primii paşi pe care îi faci în interiorul clădirii, pe la „Primiri Urgenţe”. Trebuie să recunosc că am rămas aproape uimit de tot ce am văzut, începând de la intrare, continuând cu saloanele de primire şi sala de resuscitare (dotată cu aparatură ultramodernă) de la parter; continuând cu Secţia de Interne (dr. Lenuţa Coman, medic primar, şef secţie); Secţia Chirurgie (dr. Dumitru Ciobanu, medic primar, şef secţie), cu blocul operator, format din cele trei săli de operaţie şi anexele necesare, dotate, de asemenea, cu aparatură modernă; Secţia Obstetrică-Ginecologie (dr. Mircea Alexandru Chirteş, medic primar, şef secţie); Secţia Pediatrie (dr. Viorica Dorina Chirteş, medic primar, şef secţie); compartimentul ATI (dr. Boris Andronic, medic primar).
În aripa estică a clădirii, la etajul I, se află noul Compartiment de Gastroenterologie, care dispune nu numai de un spaţiu generos, dar şi de o aparatură de ultimă generaţie, care a costat aproape 200 de mii de euro! Este pentru prima dată când la Spitalul Municipal din Topliţa se poate acorda asistenţă şi intervenţie medicală pentru o astfel de suferinţă. Aici îşi desfăşoară activitatea un ambulatoriu gastroenterologic, un cabinet de endoscopie digestivă şi se dispune de patru saloane (zece paturi) pentru internări. Primele două intervenţii de acest fel s-au desfăşurat cu succes chiar în cursul săptămânii trecute.
Trebuie să precizez că nu numai acest compartiment reprezintă o noutate pentru spitalul topliţan, fiindcă tot noi sunt şi Compartimentul de Ortopedie-Traumatologie (dr. Ioan Mare) şi Cabinetul de Diabet (dr. Laura Mare), ambele dotate cu echipament medical modern.
Aveam să mă conving, de fapt, că aproape tot ce se află în spitalul acesta, începând cu paturile, mobilierul şi aparatura medicală, este nou. Nu m-am mai mirat de această constatare când am aflat de la primarul municipiului Topliţa, ing. Stelu Platon, că numai Consiliul Local şi Primăria au alocat spitalului peste 1,1 milioane de lei, la care s-au mai adăugat şi 2,3 milioane lei fonduri primite de la Ministerul Sănătăţii Publice. Numai aşa este posibil ca în momentul de faţă în spitalul topliţan să-şi desfăşoare activitatea 20 de secţii, compartimente şi cabinete medicale, dotate cu aparatură şi tehnică medicală modernă şi chiar ultramodernă, capabile să asigure o asistenţă medicală adecvată.
Sigur, toate cele arătate mai sus sunt foarte importante pentru a putea asigura o activitate medicală corespunzătoare într-o unitate spitalicească. Dar trebuie subliniat faptul că dintre toate cei mai importanţi sunt oamenii: medicii, asistentele şi tot ceea ce formează personal medical ajutător. Din acest punct de vedere, la Spitalul Municipal Topliţa lucrurile stau mai bine ca oricând. Fiindcă niciodată nu a mai beneficiat acest spital de serviciile a peste 30 de medici şi aproape 100 de asistente şi surori medicale. A fost o vreme când Secţia Chirurgie nu a avut niciun medic, trebuind să fie detaşat unul de la Spitalul din Gheorgheni, iar de anestezişti, nici pomeneală! Acum secţia dispune de cinci medici chirurgi şi doi anestezişti! Aceeaşi situaţie, aş spune foarte bună, există şi la celelalte secţii şi compartimente. Şi trebuie remarcat că majoritatea dintre aceştia sunt oameni tineri, la început de carieră, pasionaţi pentru munca lor, dornici să se afirme şi să se bucure de aprecierea pacienţilor. Aşa sunt: soţii Ioniţă şi Alexandra Teodorian (chirurgi), soţii Ioan şi Laura Mare (ortoped şi diabetolog), Adrian Isac (gastroenterolog), Ancuţa Laura Hojda (neurolog), Florin Dragoş Ţăran (anestezist), Mirabela Suciu (ginecolog), Adriana Citirigă (internist), Violeta Ciobotă (pneumolog), Szasz Adel şi Vajda Hegy Csilla (pediatri) ş.a.. Alături de cei mai vechi, cu experienţă (amintiţi mai înainte), ei formează echipe redutabile care fac ca Spitalul Municipal din Topliţa să se bucure de o bună apreciere din partea locuitorilor din zona de nord a judeţului Harghita.
Nu se pot încheia rândurile de faţă fără a aminti şi preocuparea permanentă pe care o au organele locale: Consiliul Local şi Primăria municipiului Topliţa, personal primarul Stelu Platon, dar şi managerul Paul Mureşan, pentru a asigura spitalului condiţii cât mai bune. Aşa se face că am plecat cu convingerea că la această instituţie de sănătate publică din Topliţa nu se prea simt neajunsurile întâlnite la alte unităţi spitaliceşti, de care auzim aproape zilnic prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă.

Categorie: