SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE

Trăia în Tesalonic în vremea persecuţiilor,
Mucenicul Dimitrie, Izvorâtorul de mir.
Domnind Maximilian, crudul împărat păgân,
Poruncise tuturor să-i distrugă pe creştini.

Ostaşul Domnului Hristos având rang de general,
Se declarase slujitor al cerescului Stăpân.
Eliberându-i pe sclavi, ajutând pe cei sărmani,
Fiind model de dăruire, cununa muceniciei a luat.

Un luptător de neam vandal, puternicul soldat Lie,
Mulţi oameni nevinovaţi, prigonea şi ucidea.
Nestor având mult curaj, la îndemnul lui Dimitrie,
Omorându-l pe tiran, apăra doctrina vie.

Cu răbdare şi nădejde, iubindu-L pe Dumnezeu,
Mărturisind dreapta credinţă, vom slăvi numele Său.
Punând mai presus de toate valoarea sufletului,
Urmând pilda sfinţilor ne vom izbăvi de rău.