Un instrument de lucru necesar cunoaşterii şi cercetării istoriei oraşului Sfântu-Gheorghe

O nouă apariţie editorială: volumul „Viaţa publică din Sfântu-Gheorghe - Covasna (1919-1989)”, de dr. Ioan Lăcătuşu

Pentru început, privitor la apariţia acestui volum este necesară o sumară explicaţie. Într-un interviu, pentru AGERPRES, acordat ziaristei Oana Mălina Negrea, în septembrie 2011, dr. Ioan Lăcătuşu declara că un comitet de iniţiativă a luat hotărârea de a elabora lucrarea intitulată Sfântu-Gheorghe - Sângiorgiu - 550 de ani de atestare ca oraş, care va reuni informaţii şi documente de arhivă ce vor acoperi cele mai importante evenimente ale devenirii oraşului. Totodată, va surprinde secvenţe din viaţa comunităţii româneşti din zonă şi contribuţia acesteia de-a lungul timpului la dezvoltarea urbei. Ioan Lăcătuşu a ţinut să menţioneze că, din păcate, acest ultim aspect, referitor la comunitatea românească, este în mod repetat ignorat de autorităţile locale. „Din acest comitet de iniţiativă fac parte buni cunoscători ai locurilor şi trecutului acestei zone şi au rămas surprinşi când au aflat de hotărârea autorităţilor locale de a tipări în acest an trei lucrări doar în limba maghiară despre istoria oraşului Sfântu-Gheorghe. De asemenea, în pliantul editat cu prilejul aniversării a 550 de ani, aproape că nu există informaţii despre comunitatea românească din Sfântu-Gheorghe, nici ca imagini şi nici ca text, de aceea am decis să elaborăm această cronologie istorică”, a declarat dr. Ioan Lăcătuşu.
Folosind lucrările de referinţă din istoriografia românească, cercetările anterioare din Arhivele Naţionale - Covasna, din Arhiva Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din Sfântu-Gheorghe, studiile şi lucrările cercetătorilor din întreaga Ţară participanţi la Sesiunile Naţionale „Românii din sud-estul Transilvaniei” sau ale altor manifestări ştiinţifice organizate la nivelul judeţelor Covasna şi Harghita, ziarele şi revistele de specialitate ale timpului, în limba română şi maghiară, care sunt documente sociale, fiind urme ale unei etape din evoluţia Ţării, autorul a ajuns la dimensiunile actuale ale cărţii (peste 580 de pagini), în care-şi găsesc locul un număr de 4.222 de date (2.469 - Cap I; 168 - Cap. II; 1.585 - Cap. III), date care ne dau o imagine corectă şi semnificativă a locului şi rolului comunităţii româneşti din această parte de Ţară în primele şapte decenii ale epocii contemporane. Volumul cuprinde informaţii despre o problematică cuprinzătoare, respectiv despre: evoluţia populaţiei, mişcarea naturală şi migratorie a acesteia, structura etnică, socială şi confesională a locuitorilor, administraţia publică locală, viaţa politică, civică, culturală, confesională, instituţiile de învăţământ, cultură, sănătate, mass-media, finanţe, bănci, industrie, prestări servicii, transport, asistenţă socială, unităţi militare şi de ordine publică, sport şi timp liber, urbanism şi gospodărirea teritoriului, patrimoniu, monumente de for public, personalităţi, evenimente, dezastre naturale, fapte diverse etc.. Datele şi informaţiile selectate pentru celelalte epoci istorice sunt arhisuficiente pentru a mai publica un volum comparabil cu acesta care să cuprindă întreaga evoluţie a oraşului de-a lungul celor cinci secole şi jumătate de la atestarea sa documentară. Această istorie în date a oraşului Sfântu-Gheorghe devine astfel un instrument util de lucru destinat să servească deopotrivă specialiştilor, cât şi oricărui iubitor al adevărului istoric, la găsirea rapidă a celor mai semnificative fapte ale istoriei comunităţii româneşti, însoţite de succinte lămuriri asupra acestor evenimente. Totodată, este şi un valoros îndrumător pentru cercetătorii din domeniul istoriei prin indicarea principalelor fonduri arhivistice care pot fi folosite în viitoarele cercetări privind istoria localităţii, fiecare dată sau informaţie fiind însoţită de sursa de documentare.
Aşa cum ne arată şi titlul, cartea este o cronologie, adică o istorie a desfăşurării în succesiunea timpului a faptelor şi evenimentelor petrecute în localitatea Sfântu-Gheorghe în epoca contemporană. Ea satisface în mare măsură obiectivul pe care şi l-a propus autorul - nevoia permanentă de informare rapidă şi succintă a celor interesaţi de cunoaşterea adevărată a istoriei comunităţii româneşti din oraş şi zona limitrofă, precum şi a „principalelor dimensiuni ale convieţuirii interetnice româno-maghiare, cu specificul fiecărei perioade istorice, cu momentele de convieţuire paşnică şi de dezvoltare şi transformare a oraşului într-o aşezare urbană modernă, integrată organic în viaţa politică, economică, socială şi culturală a României, dar şi momentele de maximă intoleranţă faţă de români, din anii ce au urmat Dictatului de la Viena şi din timpul Regiunii Autonome Maghiare”. Din păcate, apărut într-un tiraj nesemnificativ, volumul pătrunde puţin atât în rândul marelui public din Ţară, cât şi a acelei părţi din mass-media interesată sau dirijată spre problemele nesemnificative, artificiale, de calomniere sau negare a valorilor tradiţionale ale societăţii româneşti în ansamblul ei.
Cu speranţa că această lucrare de istorie contemporană a oraşului Sfântu-Gheorghe va fi completată cu istoria evoluţiei sale de la prima atestare documentară până la momentul actual, ţin să-l felicit şi să-i mulţumesc dr. Ioan Lăcătuşu pentru uriaşa şi rodnica muncă desfăşurată până în prezent în arhivele naţionale şi la masa de lucru având în vedere culegerea, selectarea şi redactarea informaţiilor din acest necesar instrument destinat cunoaşterii şi cercetării pus la dispoziţia noastră.
Notă redacţiei: Volumul „Viaţa publică din Sfântu-Gheorghe - Covasna (1919-1989)”, de dr. Ioan Lăcătuşu, va fi lansat, în organizarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Covasna, a Editurii „Eurocarpatica” şi a Centrului de Evaluare a Competenţelor Profesionale - AFACOV, sub egida „100 România”, vineri, 11 mai 2018, cu începere de la ora 17, la sediul AFACOV din strada Korosi Csoma Sandor, nr. 96 (vizavi cu Teatrul „Andrei Mureşanu”). De asemenea, mai menţionăm că volumul apare cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, la Editura „Eurocarpatica” a Centrului European de Studii Covasna-Harghita, în „Colecţia Centenarul Marii Uniri”, Prefaţa fiind semnată de dr. Vasile Lechinţan, din Cluj-Napoca, şi Postfaţa de prof. Vasile Stancu, din Sfântu-Gheorghe.

Categorie: